5.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/112


Samo izvorni tekstovi UN/ECE-a imaju pravni učinak prema međunarodnom javnom pravu. Status i datum stupanja na snagu ovog Pravilnika treba provjeriti u najnovijem izdanju statusnog dokumenta UN/ECE-a TRANS/WP.29/343 koji je dostupan na:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Izmjene Pravilnika br. 138 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji tihih cestovnih vozila s obzirom na njihovu smanjenu čujnost

Izmjene Pravilnika br. 138, objavljenoga u SL L 9 od 13. siječnja 2017.

koje obuhvaćaju:

 

dopunu 1. izvornoj verziji Pravilnika – datum stupanja na snagu: 10. listopada 2017.

 

niz izmjena 01– datum stupanja na snagu: 10. listopada 2017.

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na elektrificirana vozila kategorija M i N koja su pogonjena u uobičajenom načinu, pri vožnji unatrag ili pri vožnji prema naprijed s barem jednim stupnjem prijenosa, tako da pri tome ne radi motor s unutarnjim izgaranjem (1) s obzirom na njihovu čujnost.”

Stavak 2.7. zamjenjuje se sljedećim:

„2.7.

‚Funkcija pauziranja’ znači mehanizam kojim vozač može privremeno zaustaviti rad AVAS-a.”

Stavak 6.2.6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.2.6.   Funkcija pauziranja

Nije dopuštena nikakva funkcija pauziranja kako je definirana u stavku 2.7.”

Stavak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.   PRIJELAZNE ODREDBE

11.1.   Za provjeru sukladnosti ispitne staze, kako je opisano u stavku 2.1.2. Priloga 3. ovom Pravilniku, do 30. lipnja 2019. smije se primjenjivati norma ISO 10844:1994 kao alternativa normi ISO 10844:2014.

11.2.   Od službenog datuma stupanja na snagu niza izmjena 01 nijedna ugovorna stranka koja primjenjuje ovaj Pravilnik ne smije odbiti dodjeljivati homologacije niti odbiti prihvaćati homologacije dodijeljene na temelju ovog Pravilnika kako je izmijenjen nizom izmjena 01.

11.3.   Od 1. rujna 2019. ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik ne moraju prihvaćati homologacije koje su prvi put dodijeljene nakon 1. rujna 2019. na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji.

11.4.   Do 1. rujna 2021. ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik moraju prihvaćati homologacije koje su prvi put dodijeljene prije 1. rujna 2019. na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji.

11.5.   Od 1. rujna 2021. ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik ne moraju prihvaćati homologacije dodijeljene na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji.

11.6.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 11.3. do 11.5., homologacije dodijeljene na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji na koje ne utječe niz izmjena 01 vrijede i dalje, a ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik moraju ih prihvaćati.

11.7.   Ne dovodeći u pitanje prethodne prijelazne odredbe, ugovorne stranke koje počinju primjenjivati ovaj Pravilnik nakon stupanja na snagu niza izmjena 01 ne moraju prihvaćati homologacije dodijeljene na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji i moraju prihvaćati samo homologacije dodijeljene na temelju niza izmjena 01.

11.8.   Ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik ne smiju odbiti dodjeljivati homologacije ni proširenja homologacije na temelju ovog Pravilnika u njegovoj izvornoj verziji.”

Prilog 1., Dopuna obrascu izjave br. …, Tehničke informacije, stavak 1.2. zamjenjuje se sljedećim:

1.2.   Opis AVAS-a (ako je primjenjivo): …

1.2.1.   Zvuk u stanju mirovanja (da/ne)

1.2.2.   Broj zvukova koje vozač može odabrati (1/2/3/…)”