4.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/35


Ispravak Uredbe (EU) 2023/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2023. o strojevima te o stavljanju izvan snage Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 73/361/EEZ

( Službeni list Europske unije L 165 od 29. lipnja 2023 .)

1.

Na stranici 17., u članku 6., stavku 9.:

umjesto:

„14. srpnja 2025.”;

treba stajati:

„20. srpnja 2025.”

2.

Na stranici 17. u članku 6., stavku 10., četvrtom podstavku:

umjesto:

„14. srpnja 2024.”;

treba stajati:

„20. srpnja 2024.”

3.

Na stranici 36., u članku 47., stavku 2.:

umjesto:

„13. srpnja 2023.”;

treba stajati:

„19. srpnja 2023.”

4.

Na stranici 38, u članku 50., stavku 2.:

umjesto:

„14. listopada 2026.”;

treba stajati:

„20. listopada 2026.”

5.

Na stranici 38., u članku 51,, stavku 2., prvom podstavku:

umjesto:

„14. siječnja 2027.”;

treba stajati:

„20. siječnja 2027.”

6.

Na stranici 38., u članku 52., stavku 1., prvoj rečenici:

umjesto:

„14. siječnja 2027.”;

treba stajati:

„20. siječnja 2027.”

7.

Na stranici 38., u članku 52., stavku 1., u drugoj rečenici:

umjesto:

„13. srpnja 2023.”;

treba stajati:

„19. srpnja 2023.”

8.

Na stranici 38., u članku 53., stavku 1.:

umjesto:

„14. srpnja 2028.”;

treba stajati:

„20. srpnja 2028.”;

9.

Na stranici 38., u članku 53., stavku 3., prvom podstavku:

umjesto:

„14. srpnja 2026.”;

treba stajati:

„20. srpnja 2026.”

10.

Na stranici 39., u članku 54., u drugom stavku:

umjesto:

„14. siječnja 2027.”;

treba stajati:

„20. siječnja 2027.”

11.

Na stranici 39., u članku 54., u trećem stavku, točki (a):

umjesto:

„14. siječnja 2024.”;

treba stajati:

„20. siječnja 2024.”

12.

Na stranici 39., u članku 54., u trećem stavku, točki (b):

umjesto:

„14. listopada 2023.”;

treba stajati:

„20. listopada 2026.”

13.

Na stranici 39., u članku 54., u trećem stavku, točki (c):

umjesto:

„13. srpnja 2023.”;

treba stajati:

„19. srpnja 2023.”

14.

Na stranici 39., u članku 54., u trećem stavku, točki (d):

umjesto:

„14. srpnja 2024.”;

treba stajati:

„20. srpnja 2024.”