25.2.2023   

HR

Službeni list Europske unije

LI 59/437


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/432

od 25. veljače 2023.

o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP (1).

(2)

Unija je i dalje nepokolebljiva u svojoj potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.

(3)

U svojim zaključcima od 9. veljače 2023. Europsko vijeće ponovno je istaknulo svoju oštru osudu agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine, koji predstavlja očito kršenje Povelje Ujedinjenih naroda. Europsko vijeće također je ponovno istaknulo da je Unija spremna nastaviti jačati svoje mjere ograničavanja protiv Rusije.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije Vijeće smatra da bi 87 osoba i 34 subjekta odgovornih za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine trebalo dodati na popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere ograničavanja naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP.

(5)

Također je primjereno proširiti odstupanje od zamrzavanja imovine i od zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava i gospodarskih resursa, primjenjivo na banke već uvrštene na popis, na tri nove banke koje su uvrštene na popis, te omogućiti obrade plaćanja organizacije Jewish Claims Conference putem jedne od njih.

(6)

Također je primjereno dopustiti oslobađanje ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa potrebnih za prodaju ili prijenos vrijednosnih papira od strane subjekta s poslovnim nastanom u Uniji koji jest ili je bio pod kontrolom određenog subjekta uvrštenog na popis. Naposljetku, primjereno je dopustiti oslobađanje ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa potrebnih za dovršetak operacija, ugovora ili drugih sporazuma sa subjektom uvrštenim na popis te produljiti rok za odstupanje za tri mjeseca kako bi se omogućilo prodaju i prijenos vlasničkih prava u pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Uniji u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje je uvršteno na popis.

(7)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(8)

Odluku 2014/145/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/145/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2.:

(a)

u stavku 10. u točki (a) datum „28. veljače 2023.” zamjenjuje se datumom „31. svibnja 2023.”;

(b)

u stavku 17. upućivanje na „rednim brojevima 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82., 108., 126. i 127. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu” zamjenjuju se upućivanjem na „rednim brojevima 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82., 108., 126., 127., 198., 199. i 200. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu”;

(c)

dodaju se sljedeći stavci:

„21.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa koji pripadaju subjektima uvrštenima na popis pod rednim brojevima 198., 199. i 200. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu, ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa tim subjektima, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su takva sredstva ili gospodarski resursi potrebni za dovršetak, do 26. kolovoza 2023., operacija, ugovora ili drugih sporazuma, među ostalim korespondentnih bankovnih odnosa, sklopljenih s tim subjektima prije 25. veljače 2023., ili, u pogledu subjekta uvrštenog na popis pod rednim brojem 198. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu, za transakcije kojima se sredstva organizacije Jewish Claims Conference isplaćuju korisnicima u Ruskoj Federaciji do 26. studenoga 2023., neovisno o tome kada su sklopljene operacije, ugovori ili drugi sporazumi. Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

22.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa koji su u posjedu subjekta uvrštenog na popis pod rednim brojem 101. pod naslovom ‚Subjekti’ iz Priloga, ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa tom subjektu, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su:

(a)

ta sredstva ili gospodarski resursi potrebni za prodaju ili prijenos vrijednosnih papira od strane subjekta s poslovnim nastanom u Uniji, koji jest ili je bio pod kontrolom subjekta uvrštenog na popis pod brojem rednim 82. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu;

(b)

ta prodaja ili prijenos dovršeni do 24. srpnja 2023.; i

(c)

ta prodaja ili prijenos provedeni su na temelju operacija, ugovora ili drugih sporazuma koji su sa subjektom uvrštenim na popis pod rednim brojem 101. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu sklopljeni, ili ga na drugi način uključuju, prije 3. lipnja 2022.

23.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa koji su u posjedu subjekta uvrštenog na popis pod rednim brojem 190. pod naslovom ‚Subjekti’ u Prilogu, ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa tom subjektu, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su takva sredstva ili gospodarski resursi potrebni za dovršetak, do 26. kolovoza 2023., operacija, ugovora ili drugih sporazuma koji su s tim subjektom sklopljeni, ili ga na drugi način uključuju, prije 25. veljače 2023.”;

2.

Prilog Odluci 2014/145/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2023.

Za Vijeće

Predsjednica

J. ROSWALL


(1)  Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 16.).


PRILOG

Sljedeće osobe i subjekti dodaju se na popis osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP:

 

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Datum rođenja: 27.2.1964.

Mjesto rođenja: Noginsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Članica Vijeća federacije Ruske Federacije od 20. prosinca 2022. kao predstavnica nezakonito pripojene takozvane „Luhanske narodne republike”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Datum rođenja: 29.5.1966.

Mjesto rođenja: Taldy-Kurgan, bivši SSSR (sada Taldykorgan, Kazahstan)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Član Vijeća federacije Ruske Federacije od 20. prosinca 2022. kao predstavnik nezakonito pripojene regije Herson. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

također poznat kao Dmytro Mykolayovich VORONA

(ruski: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(ukrajinski: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Datum rođenja: 24.7.1980.

Mjesto rođenja: Doneck, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Bivši glavni izvršni direktor poduzeća Crimea Development Corporation. Član Vijeća federacije Ruske Federacije od 20. prosinca 2022. kao predstavnik nezakonito pripojene regije Zaporižja. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Datum rođenja: 20.5.1984.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Zamjenica tajnika Općeg vijeća stranke Ujedinjena Rusija. Članica Vijeća federacije Ruske Federacije od 20. prosinca 2022. kao predstavnica nezakonito pripojene takozvane „Luhanske narodne republike”. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Dekretom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina 29. prosinca 2022. imenovan je državnim odvjetnikom takozvane „Luhanske narodne republike”, pod nadležnošću državnog odvjetništva Ruske Federacije. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Datum rođenja: 1974.

Mjesto rođenja: Khabarovsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Dekretom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina 29. prosinca 2022. imenovan je državnim odvjetnikom nezakonito pripojene regije Zaporižja, pod nadležnošću državnog odvjetništva Ruske Federacije. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Datum rođenja: 16.3.1974.

Mjesto rođenja: Shakhty, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Dekretom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina 29. prosinca 2022. imenovan je državnim odvjetnikom regije Herson, pod nadležnošću državnog odvjetništva Ruske Federacije. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Datum rođenja: 14.12.1977.

Mjesto rođenja: Dnipropetrovsk, bivši SSSR (sada Dnipro, Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Dekretom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina 29. prosinca 2022. imenovan je državnim odvjetnikom nezakonito pripojene takozvane „Donecke narodne republike”, pod nadležnošću državnog odvjetništva Ruske Federacije. Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Datum rođenja: 2.7.1955.

Mjesto rođenja: Kazan, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Članica Državne dume koja je 21. prosinca 2022. glasovala za nacrt zakona br. 242406-8

o sustavu ugovora, prema kojem je ruska vlada preuzela pravo regulirati javnu nabavu u četirima nezakonito pripojenim ukrajinskim državnim područjima i regijama.

Stoga je podupirala i provodila djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Datum rođenja: 6.1.1987.

Mjesto rođenja: Pechora, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Član Državne dume koji je 21. prosinca 2022. glasovao za nacrt zakona br. 242406-8 o sustavu ugovora, prema kojem je ruska vlada preuzela pravo regulirati javnu nabavu u četirima nezakonito pripojenim ukrajinskim državnim područjima i regijama.

Stoga je podupirao i provodio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Datum rođenja: 13.10.1959.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Član Državne dume koji je 21. prosinca 2022. glasovao za nacrt zakona br. 242406-8 o sustavu ugovora, prema kojem je ruska vlada preuzela pravo regulirati javnu nabavu u četirima nezakonito pripojenim ukrajinskim državnim područjima i regijama.

Stoga je podupirao i provodio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Datum rođenja: 1.6.1976.

Mjesto rođenja: Chelyabinsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Član Državne dume koji je 21. prosinca 2022. glasovao za nacrt zakona br. 242406-8 o sustavu ugovora, prema kojem je ruska vlada preuzela pravo regulirati javnu nabavu u četirima nezakonito pripojenim ukrajinskim državnim područjima i regijama.

Stoga je podupirao i provodio djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Datum rođenja: 11.2.1953.

Mjesto rođenja: Ploskim, bivši SSSR (sada Stanovoye, Rusija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Vladimir Bulavin načelnik je Savezne carinske službe Ruske Federacije i član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Kao načelnik Savezne carinske službe nadgleda napore usmjerene na osiguravanje paralelnog uvoza u Rusiju kako bi se zaobišla trgovinska i carinska ograničenja. Također je odobrio otvaranje uredâ i izvršavanje izravne nadležnosti u carinskim postupcima u nezakonito pripojenim područjima Donecka, Luhanska, Hersona i Zaporižje te nametnuo ruski carinski zakonik na tim područjima.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

također poznat kao Yevgeny Primakov Jr

također poznat kao Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

također poznat kao Евгений Примаков-младший

također poznat kao Евгений Сандро)

Datum rođenja: 29.4.1976.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Yevgeny Primakov načelnik je agencije Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo), saveznog izvršnog tijela odgovornog za pružanje državnih usluga i upravljanje državnom imovinom radi potpore i razvoja međunarodnih odnosa između Ruske Federacije i država članica Zajednice nezavisnih država i drugih stranih zemalja, kao i u području međunarodne humanitarne suradnje.

Rossotrudnichestvo aktivno organizira međunarodna događanja s ciljem učvršćivanja šire javne percepcije okupiranih ukrajinskih državnih područja kao ruskih. Kao načelnik te organizacije Yevgeny Primakov jasno je izrazio potporu ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Datum rođenja: 1.1.1955.

Mjesto rođenja: Voronezh Oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Vladimir Selin ravnatelj je Savezne službe za tehničku i izvoznu kontrolu (FSTEK), koja je podređena Ministarstvu obrane Ruske Federacije. FSTEK je savezno izvršno tijelo odgovorno za kontrolu i nadzor u području informacijske sigurnosti, među ostalim u vojnoj sferi, te za provedbu kontrola izvoza. U toj je ulozi odgovoran za kontrolu i nadzor, kao i razvoj državne politike u području kontrola izvoza i vojno-tehničke suradnje te je zbog toga odgovoran za ruske ratne napore u cjelini.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Datum rođenja: 20.10.1969.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Alexey Komissarov supredsjedatelj je glavnog sjedišta Sveruske narodne fronte. Pod njegovim nadzorom i vodstvom Narodna fronta pruža potporu ruskom ratu protiv Ukrajine, među ostalim putem društvene kampanje „Sve za pobjedu!”, uključujući prikupljanjem fizičkih i financijskih donacija za potporu vojnim jedinicama takozvane „Donecke narodne republike” i „Luhanske narodne republike”.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Datum rođenja: 27.4.1933.

Mjesto rođenja: Livny, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Leonid Roshal supredsjedatelj je glavnog sjedišta Sveruske narodne fronte. Pod njegovim nadzorom i vodstvom Narodna fronta pruža potporu ruskom ratu protiv Ukrajine, među ostalim putem društvene kampanje „Sve za pobjedu!”, uključujući prikupljanjem fizičkih i financijskih donacija za potporu vojnim jedinicama takozvane „Donecke narodne republike” i „Luhanske narodne republike”. Usto je dao osobne izjave u prilog vojnom djelovanju protiv Ukrajine.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Datum rođenja: 3.10.1971.

Mjesto rođenja: Lenjingrad, bivši SSSR (sada Sankt Peterburg, Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Elena Shmeleva supredsjedateljica je glavnog sjedišta Sveruske narodne fronte. Pod njezinim vodstvom Narodna fronta pruža potporu ruskom ratu protiv Ukrajine, među ostalim putem društvene kampanje ‚Sve za pobjedu!’, uključujući prikupljanjem fizičkih i financijskih donacija za potporu vojnim jedinicama takozvane „Donecke narodne republike” i „Luhanske narodne republike”.

Ujedno je načelnica obrazovne zaklade ‚Talent and Success’ i predsjednica Vijeća Saveznog područja Siriusa. U toj je drugoj ulozi odgovorna za rasprave s vlastima takozvane ‚Donecke narodne republike’” o otvaranju ruskih obrazovnih centara u regiji Doneck.

Stoga je odgovorna za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Datum rođenja: 18.8.1979.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: All-Russia People’s Front (Sveruska narodna fronta)

Mikhail Kuznetsov načelnik je izvršnog odbora Sveruske narodne fronte. U toj je ulozi odgovoran za organizaciju i provedbu kampanje ‚Sve za pobjedu!’ čiji je cilj opskrbiti vojne jedinice u takozvanoj ‚Doneckoj narodnoj republici’ i ‚Luhanskoj narodnoj republici’ predmetima potrebnima za vojne operacije. Izravno je odgovoran za osiguravanje sredstava borcima u tim regijama.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: All-Russia People’s Front (Sveruska narodna fronta)

Sergei Gorbunov zamjenik je načelnika izvršnog odbora Sveruske narodne fronte. U toj je ulozi odgovoran za organizaciju i provedbu kampanje „‚Sve za pobjedu!’ čiji je cilj opskrbiti vojne jedinice u takozvanoj „‚Doneckoj narodnoj republici’ i „‚Luhanskoj narodnoj republici’ predmetima potrebnima za vojne operacije. Izravno je odgovoran za osiguravanje sredstava borcima u tim regijama.

Preuzimanjem te funkcije i djelovanjem u tom svojstvu odgovoran je za podupiranje i provođenje djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Funkcija: zamjenik načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor)

Datum rođenja: 5.3.1979.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Andrey Yurievich Lipov

Povezani subjekti: Roskomnadzor

Ostali identifikacijski podaci: Vojni čin: bojnik

Oleg Terliakov zamjenik je načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruska državna agencija nadležna za komunikacije, informacijsku tehnologiju i masovne medije. Provodi državnu politiku cenzure nad neovisnim medijskim kućama.

Kao zamjenik načelnika Roskomnadzora Oleg Terliakov nadzire Odjel za izdavanje dozvola za telekomunikacije i Odjel za kontrolu i nadzor telekomunikacija te je odgovoran za odluke koje su dovele do ograničavanja pristupa informacijama za rusko društvo i zatvaranja neovisnih ruskih medijskih kuća. Tim se djelovanjima stvara cenzura kojom se promiče, potpomaže i odobrava agresivni rat Rusije protiv Ukrajine.

Oleg Terliakov stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN / Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Funkcija: zamjenik načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor)

Datum rođenja: 29.3.1983.

Mjesto rođenja: Svobodny-18, regija Amur, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Andrey Yurievich Lipov

Povezani subjekti: Roskomnadzor

Vadim Subotin zamjenik je načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruska državna agencija nadležna za komunikacije, informacijsku tehnologiju i masovne medije. Provodi državnu politiku cenzure nad neovisnim medijskim kućama.

Kao zamjenik načelnika Roskomnadzora Vadim Subotin nadzire Odjel za izdavanje dozvola, kontrolu i nadzor u području masovnih komunikacija i Odjel za kontrolu i nadzor u području elektroničkih komunikacija. U tom je svojstvu odgovoran za odluke koje su dovele do ograničavanja pristupa informacijama za rusko društvo i zatvaranja neovisnih ruskih medijskih kuća. Tim se djelovanjima stvara cenzura kojom se promiče, potpomaže i odobrava ruski agresivni rat protiv Ukrajine.

Vadim Subotin stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2016.)

Datum rođenja: 8.6.1983.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Vasiliy Osmakov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2016. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2017.)

Datum rođenja: 18.6.1968.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Porezni identifikacijski broj: 773116543703

Oleg Bocharov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2017. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2022.)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Kirill Lysogorsky zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od listopada 2022. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2021.)

Datum rođenja: 8.4.1977.

Mjesto rođenja: Kuibyshev, bivši SSSR (sada Samara, Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Broje osobne isprave: ITIN 631908586556

Vasily Shpak zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2021. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine

Datum rođenja: 23.8.1979.

Mjesto rođenja: Leninogorsk, Kazahstanska Sovjetska Socijalistička Republika, bivši SSSR (sada Ridder, Kazahstan)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Porezni identifikacijski broj: 222408092578

Alexey Besprozvannykh zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2017. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine Alexey Besprozvannykh odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Funkcija: zamjenica ministra industrije i trgovine (od 2023.)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ekaterina Priezzheva zamjenica je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2023. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenice ministra u Ministarstvu industrije i trgovine Ekaterina Priezzheva odgovorna je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je ona fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2022.)

Datum rođenja: 23.1.1976.

Mjesto rođenja: Kazan, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Adresa: 125039, Moscow, Presnenskaya emb., 10, building 2

Albert Karimov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2022. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2012.), državni tajnik u Ministarstvu industrije i trgovine (od 2014.)

Datum rođenja: 2.3.1968.

Mjesto rođenja: Lenjingrad, bivši SSSR (sada Sankt Peterburg, Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Porezni identifikacijski broj: 781001361883

Viktor Yevtukhov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2012. Državnim tajnikom imenovan je 2014. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra i državnog tajnika u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine (od 2021.)

Datum rođenja: 13.2.1986.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Aleksey Uchenov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2021. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1444.

Mikhail Igorevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Funkcija: zamjenik ministra industrije i trgovine

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Mikhail Ivanov zamjenik je ministra u Ministarstvu industrije i trgovine od 2020. Ministarstvo industrije i trgovine savezno je izvršno tijelo odgovorno za razvoj državne politike i pravnih propisa u području, između ostalog, vojno-industrijskog kompleksa, svemirskih aktivnosti i razvoja zrakoplovne tehnologije. Ministarstvo nadzire rusku industriju oružja i obrane te ima ključnu ulogu u nabavi vojne opreme koja se upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojstvu zamjenika ministra u Ministarstvu industrije i trgovine odgovoran je za djelovanja i aktivnosti Ministarstva kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je on fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Funkcija: zamjenica ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 2.6.1976.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Tatyana Ilyushnikova zamjenica je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njezina mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Tatyana Ilyushnikova stoga je odgovorna za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i ona je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Funkcija: zamjenica ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 21.2.1972.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Porezni identifikacijski broj: 504701121847

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Polina Kryuchkova zamjenica je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njezina mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Polina Kryuchkova stoga je odgovorna za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i ona je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 28.9.1976.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Vladimir Ilyichev zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Vladimir Ilyichev stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 14.10.1982.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Ilya Torosov zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Ilya Torosov stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 21.8.1980.

Mjesto rođenja: Ljesnoj, Sverdlovska oblast, bivšiSSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Porezni identifikacijski broj: 663004268009

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Aleksey Khersontsev zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Aleksey Khersontsev stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 27.7.1961.

Mjesto rođenja: Kizel, Permski kraj, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Porezni identifikacijski broj: 616402746272

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Sergey Nazarov zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Sergey Nazarov stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1451.

Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 8.7.1972.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Dmitriy Volvach zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Dmitriy Volvach stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 1983.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Dmitriy Vakhrukov zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Dmitriy Vakhrukov stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Datum rođenja: 1978.

Mjesto rođenja: Naljčik, Kabardino-Balkarija, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Murat Kerefov zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Murat Kefefov stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Funkcija: zamjenik ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: rusko Ministarstvo gospodarskog razvoja

Maxim Kolesnikov zamjenik je ministra u ruskom Ministarstvu gospodarskog razvoja. Tijekom njegova mandata Ministarstvo gospodarskog razvoja uključeno je u aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine, uključujući mjere za istraživanje gospodarskog potencijala pripojenih ukrajinskih regija (Herson, Zaporižja, takozvane ‚Donecka narodna republika’ i ‚Luhanska narodna republika’), kao i aktivnosti za potporu mjerama ruske vlade u području ratnog gospodarstva. Maksim Kolesnikov stoga je odgovoran za aktivnosti kojima se podriva i ugrožava teritorijalna cjelovitost Ukrajine i on je fizička osoba koja podupire Vladu Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

1455.

Alexei Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Funkcija: „prvi zamjenik guvernera” nezakonito pripojenog grada Sevastopolja, prethodno „zamjenik guvernera” nezakonito pripojenog grada Sevastopolja

Datum rođenja: 3.12.1978.

Mjesto rođenja: Makarjev, Kostromska oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Alexey Parikin takozvani je ‚prvi zamjenik guvernera’‚saveznog grada’ Sevastopolja. U toj ulozi Alexey Parikin odgovoran je za provedbu državnih politika, uključujući nezakonito priznavanje „saveznog grada” Sevastopolja. Stoga je u tom svojstvu i zbog svojih djelovanja odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Funkcija: „zamjenik guvernera” nezakonito pripojene „regije Zaporižja”

Bivši „zamjenik guvernera” nezakonito pripojenog grada Sevastopolja

Datum rođenja: 1972.

Mjesto rođenja: Krasnojarsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: predsjednik Vladimir Putin

Sergey Tolmachev takozvani je ‚zamjenik guvernera regije Zaporižja’ i prethodni zamjenik guvernera nezakonito pripojenog grada Sevastopolja. U tim ulogama Sergey Tolmachev sudjelovao je u pripremi organizacije lokalnih i parlamentarnih ‚izbora’ u nezakonito pripojenoj regiji Ukrajine. Sergey Tolmachev sudjelovao je i u organizaciji nezakonitih referenduma održanih u rujnu 2022. u nezakonito pripojenoj regiji Zaporižja u Ukrajini. U tim ulogama Sergey Tolmachev odgovoran je za provedbu državnih politika, uključujući nezakonito priznavanje ‚regije Zaporižja’ Stoga je u tom svojstvu i zbog svojih djelovanja odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав Николаевич СМИРНОВ)

Funkcija: savjetnik zamjenika predsjednika Državnog vijeća Predsjedničke administracije

Datum rođenja: 10.2.1969.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Boris Yakovlevich Rapoport

Vyacheslav Smirnov bio je imenovan za nadzor lokalnih izbora u okupiranim područjima u Ukrajini i organizaciju glasovanja. Zaposlen je i u Predsjedničkoj upravi za potporu aktivnostima Državnog vijeća Ruske Federacije, koja je odgovorna za osiguravanje interakcije predsjednika Ruske Federacije sa stručnim organizacijama te za praćenje i analizu društvenih procesa. Ta je uprava duboko uključena u izborne postupke. U toj je ulozi odgovoran za provedbu ruskih državnih politika, uključujući nezakonito uključivanje ukrajinskih regija u ruske državne strukture. Stoga je u tom svojstvu i zbog svojih djelovanja odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOV

Također poznat kao Andrey Yurievych

(ukrajinski:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB

ruski:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ)

Datum rođenja: 14.8.1972.

Mjesto rođenja: Simferopolj, Krim, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: ukrajinsko

Spol: muški

Adresa: 86 Kyivskya St. Apt. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine (Ukrajina)

Porezni identifikacijski broj: 2652410875

Ruska vlada imenovala je Andriya Trofimova zamjenikom voditelja vojno-civilne uprave pod ruskom kontrolom u regiji Zaporižja. Osim toga, predsjednik je krimskog sindikata novinara. Na tim položajima Andriy Trofimov pomaže osigurati provedbu politika ruske vlade na okupiranim područjima. Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

također poznat kao Pavlo Igorevich FILIPCHUK

(ukrajinski:

Павло Iгорович ФIЛIПЧУК

ruski:

Павел Игоревич ФИЛИПЧУК)

Funkcija: načelnik grada Kakhovke kojeg je imenovala Rusija

Datum rođenja: 5.7.1983.

Mjesto rođenja: Zoločiv, Ljvivska oblast, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: ukrajinsko

Spol: muški

Adresa: 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukraine;

25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, Ukraine

Porezni identifikacijski broj: 3050100254 (Ukrajina)

Ruska vlada imenovala je Pavla Filipchuka načelnikom okupiranog grada Kakhovke. Na tom položaju Pavlo Filipchuk pomaže osigurati provedbu politika ruske vlade na okupiranom području. Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Funkcija: ruski vojni vođa – general-pukovnik

Zapovjednik 35. kombinirane armije

Datum rođenja: 15.10.1966.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Alexander Sanchik ruski je vojni vođa i zapovjednik 35. kombinirane armije. 35. kombinirana armija napala je Ukrajinu sa sjevera. Kao zapovjednik 35. kombinirane armije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Alexander Sanchik stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–bojnik

Načelnik Uprave za izgradnju i razvoj bespilotnih letjelica

Datum rođenja: 28.11.1964.

Mjesto rođenja: selo Meria, bivši gruzijski SSR (sada Gruzija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Alexander Novikov ruski je vojni vođa i načelnik Uprave za izgradnju i razvoj bespilotnih letjelica. U Ukrajini se ruske oružane snage često koriste bespilotnim letjelicama protiv vojnih i civilnih ciljeva. Kao voditelj Uprave za izgradnju i razvoj bespilotnih letjelica Alexander Novikov odgovoran je za razvoj bespilotnih letjelica kojima se služe ruske oružane snage. Alexander Novikov stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general-bojnik

Zapovjednik 3. motostreljačke divizije „Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov”

Datum rođenja: 22.3.1976.

Mjesto rođenja: Kursk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: ruska vojska

Alexey Avdeev ruski je vojni vođa i zapovjednik 3. motostreljačke divizije ‚Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov’. Treća motostreljačka divizija razmještena je na državnom području Ukrajine, na kojem je ruska vojska počinila zlodjela protiv civila. Kao zapovjednik 3. motostreljačke divizije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Alexey Avdeev stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general-bojnik

Zapovjednik 4. gardijske tenkovske divizije Kantemirovskaya (Kantemirovskaja) tenkovske vojske zapadnog vojnog okruga

Datum rođenja: 20.3.1978.

Mjesto rođenja: Habarovski kraj, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Evgeny Zhuravlev ruski je vojni vođa i zapovjednik 4. gardijske tenkovske divizije Kantemirovskaya (Kantemirovskaja) tenkovske vojske zapadnog vojnog okruga. 4. gardijska tenkovska divizija Kantemirovskaya (Kantemirovskaja) sudjelovala je u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kao zapovjednik 4. gardijske tenkovske divizije Kantemirovskaya (Kantemirovskaja) odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Evgeny Zhuravlev stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – pukovnik

Voditelj raketne postrojbe i topništva 1. tenkovske vojske (vojna jedinica 73621) zapadnog vojnog okruga ruskih oružanih snaga

Datum rođenja: 6.5.1969.

Mjesto rođenja: Starij Oskol, Belgorodska oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Georgy Shuvaev ruski je vojni vođa i voditelj raketne postrojbe i topništva 1. tenkovske vojske (vojna jedinica 73621) zapadnog vojnog okruga ruskih oružanih snaga. Raketne postrojbe i topništvo 1. tenkovske vojske (vojna jedinica 73621) sudjelovali su u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kao voditelj raketne postrojbe i topništva 1. tenkovske vojske (vojna jedinica 73621) zapadnog vojnog okruga ruskih oružanih snaga odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Georgy Shuvaev stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general-pukovnik

Voditelj raketne postrojbe i topništva kopnenih snaga Ruske Federacije.

Datum rođenja: 1.1.1963.

Mjesto rođenja: selo Kobilsk, Kič-Gorodecki rajon, Vologodska oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Mikhail Matveevsky ruski je vojni vođa i voditelj raketne postrojbe i topništva kopnenih snaga Ruske Federacije. U agresivnom ratu protiv Ukrajine ruska vojska često se koristila raketama protiv vojnih i civilnih ciljeva. Kao voditelj raketne postrojbe i topništva kopnenih snaga Ruske Federacije odgovoran je za bombardiranje Ukrajine. Mikhail Matveevsky stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Funkcija: ruski vojni vođa – general-pukovnik

Načelnik glavnog stožera skupine ‚Zapad’

Bivši zapovjednik 58. gardijske kombinirane armije južnog vojnog okruga.

Datum rođenja: 24.5.1972.

Mjesto rođenja: Vetli, Volinjska oblast, bivši ukrajinski SSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Mikhail Zusko ruski je vojni vođa, načelnik stožera skupine ‚Zapad’ oružanih snaga Rusije. Skupina ‚Zapad’ sudjeluje u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kao zapovjednik skupine ‚Zapad’ oružanih snaga Rusije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Mikhail Zusko stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–pukovnik

Zapovjednik zračnih snaga u okviru oružanih snaga Ruske Federacije

Datum rođenja: 9.1.1969.

Mjesto rođenja: Mospino, Donecka oblast, bivši Ukrajinski SSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Mikhail Teplinskiy ruski je vojni vođa i zapovjednik zračnih snaga u okviru oružanih snaga Ruske Federacije. Zračne snage u okviru oružanih snaga Ruske Federacije sudjelovale su u agresivnom ratu protiv Ukrajine i bile su na mjestu pucnjave na stanovnike Buče. Kao zapovjednik zračnih snaga u okviru oružanih snaga Ruske Federacije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Mikhail Teplinskiy stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–pukovnik

Voditelj Glavne uprave za rakete i topništvo Ministarstva obrane Ruske Federacije

Datum rođenja: 20.12.1962.

Mjesto rođenja: Selo Mordovskoye-Kolomasovo, bivša Mordovska Autonomna SSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Nikolay Parshin ruski je vojni vođa i voditelj Glavne uprave za rakete i topništvo Ministarstva obrane Ruske Federacije. U agresivnom ratu protiv Ukrajine ruska vojska često se koristila raketama protiv vojnih i civilnih meta. Kao voditelj Glavne uprave za rakete i topništvo Ministarstva obrane Ruske Federacije odgovoran je za bombardiranje Ukrajine. Nikolay Parshin stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–bojnik

Zapovjednik 144. motorizirane divizije 20. kombinirane armije oružanih snaga Ruske Federacije

Datum rođenja: 23.9.1971.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Oleg Tsokov ruski je vojni vođa i zapovjednik 144. motorizirane divizije 20. kombinirane armije oružanih snaga Ruske Federacije. 144. motorizirana divizija 20. kombinirane armije oružanih snaga Ruske Federacije sudjelovala je u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kao zapovjednik 144. motorizirane divizije 20. kombinirane armije oružanih snaga Ruske Federacije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Oleg Tsokov stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–bojnik

Zapovjednik 90. gardijske tenkovske divizije

Datum rođenja: 22.10.1976.

Mjesto rođenja: Bagishevo, okrug Apastovsky, Tatarstan, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Ramil Ibatullin ruski je vojni vođa i zapovjednik 90. gardijske tenkovske divizije. 90. gardijska tenkovska divizija sudjelovala je u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kao zapovjednik 90. gardijske tenkovske divizije odgovoran je za djelovanja svoje jedinice. Ramil Ibatullin stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Funkcija: ruski vojni vođa – general–pukovnik

Zapovjednik strateških raketnih snaga

Datum rođenja: 4.6.1961.

Mjesto rođenja: Selo Ivano-Slyusarevka, područje Krasnodar, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Sergey Karakaev ruski je vojni vođa i zapovjednik strateških raketnih snaga Ruske Federacije. Ruski bojni projektili snažno su pogodili civilnu infrastrukturu, posebice infrastrukturu za opskrbu električnom energijom i vodom, diljem Ukrajine. Kao zapovjednik strateških raketnih snaga odgovoran je za strateško bombardiranje civilne infrastrukture u Ukrajini. Sergey Karakaev stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Funkcija: zamjenica predsjednika vlade Republike Baškortostana i ministrica obitelji, rada i socijalne zaštite Republike Baškortostana

Državljanstvo: rusko

Datum rođenja: 31.12.1969.

Mjesto rođenja: Neftekamsk, bivša Baškirska Autonomna SSR, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: ženski

Lenara Ivanova zamjenica je predsjednika vlade Republike Baškortostana i ministrica obitelji, rada i socijalne zaštite Republike Baškortostana. U tim svojstvima odgovorna je za nezakonitu deportaciju ukrajinske djece u Rusku Federaciju. Od početka agresivnog rata protiv Ukrajine Rusija je premjestila mnoge ukrajinske civile u područja pod ruskom okupacijom ili u samu Rusiju, pri čemu je često tim civilima priječila ili onemogućila siguran prolaz u neokupirane dijelove Ukrajine. Lenara Ivanova jedna je od ključnih osoba uključenih u prisilnu deportaciju ukrajinske djece u Rusiju i zatim njihovo nezakonito posvajanje u ruske obitelji. Djelovanjima Lenare Ivanove krše se prava ukrajinske djece te ukrajinsko pravo i upravni poredak.

Stoga je Lenara Ivanova odgovorna za provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

također poznat kao Vyacheslav DUHIN

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Funkcija: zamjenik predsjednika Dume Moskovske oblasti

Državljanstvo: rusko

Datum rođenja: 30.6.1980.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Vyacheslav Dukhin zamjenik je predsjednika Dume Moskovske oblasti. U tom svojstvu Vyacheslav Dukhin izravno doprinosi nezakonitoj deportaciji i posvajanju ukrajinske djece. Olakšava nezakonito posvajanje ukrajinske djece u obitelji koje žive u njegovoj regiji i nastoji dogovoriti rusko državljanstvo za tu nezakonito deportiranu ukrajinsku djecu. Aktivnosti Vyacheslava Dukhina dio su šire strategije Ruske Federacije za nezakonitu deportaciju ukrajinskih građana. Od početka agresivnog rata protiv Ukrajine Rusija je premjestila mnoge ukrajinske civile u područja pod ruskom okupacijom ili u samu Rusiju, pri čemu je često tim civilima priječila ili onemogućila siguran prolaz u neokupiranje dijelove Ukrajine. Vyacheslav Dukhin jedna je od ključnih osoba uključenih u prisilnu deportaciju ukrajinske djece u Rusiju i zatim njihovo nezakonito posvajanje u ruske obitelji. Djelovanjima Vyacheslava Dukhina krše se prava ukrajinske djece te ukrajinsko pravo i upravni poredak.

Stoga je Vyacheslav Vyachslavovich Dukhin odgovoran za provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Funkcija: povjerenica za ljudska prava Ruske Federacije

Državljanstvo: rusko

Datum rođenja: 30.5.1955.

Mjesto rođenja: Vitebsk, bivši Bjeloruski SSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Pretpostavljena lokacija: Moskva, Ruska Federacija

Tatiana Moskalkova povjerenica je za ljudska prava Ruske Federacije. U tom svojstvu djeluje kao ključan sugovornik vlade i aktivno promiče službene diskurse kojima se negira postojanje ruskih praksi „filtriranja” i deportacije ukrajinskog stanovništva. Relevantni izvori potvrđuju da su kampovi za „filtriranje” dio ogromnih ruskih nastojanja da se ukrajinsko stanovništvo „filtrira” radi suzbijanja ukrajinskog otpora i jačanja odanosti preostalog stanovništva. U okviru ruskih operacija „filtriranja” ruske snage i posrednici ispitali su, pritvorili i prisilno deportirali između 900 000 i 1,6 milijuna ukrajinskih građana, uključujući tisuće djece.

U različitim javnim nastupima Tatiana Moskalkova kontinuirano je poricala odvijanje deportacije ukrajinskih građana, i time aktivno širila dezinformacije u ime i u korist vlade Ruske Federacije.

Stoga je Tatiana Moskalkova odgovorna za provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА

Funkcija: predsjednica Upravnog odbora Zaklade Gulfstream i sudionica takozvane „humanitarne” akcije Rusije „Into the Hands of Children”

Državljanstvo: rusko

Mjesto rođenja: Rovenky, Ukrajina

Spol: ženski

Povezani subjekti: Zaklada Gulfstream

Viktoria Yakimova jedna je od glavnih sudionica tzv. ‚humanitarne misije’ Rusije nazvane ‚Into the Hands of Children’. U okviru akcije „Into the Hands of Children” ruske vlasti, pod vodstvom ruskog povjerenstva za prava djece, nastoje nezakonito deportirati ukrajinsku djecu i organizirati njihovo posvajanje pod krinkom ‚humanitarne pomoći’ tijekom ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine. U različitim javnim nastupima Viktoria Yakimova potvrđena je kao aktivna sudionica akcije ‚Into the Hands of Children’. Redovito djeluje kao glavna glasnogovornica takozvane ‚humanitarne misije’. Važno je istaknuti da je od početka agresivnog rata protiv Ukrajine Rusija premjestila mnoge ukrajinske civile u područja pod ruskom okupacijom ili u samu Rusiju, pri čemu je često tim civilima priječila ili onemogućila siguran prolaz u neokupiranje dijelove Ukrajine. Viktoria Yakimova jedna je od ključnih osoba uključenih u prisilnu deportaciju ukrajinske djece u Rusiju i zatim njihovo posvajanje u ruske obitelji. Djelovanjima Viktorije Yakimove krše se prava ukrajinske djece te ukrajinsko pravo i upravni poredak.

Stoga je Viktoria Yakimova odgovorna za provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

također poznat kao Ayk Arsenovich GASPARYAN

također poznat kao ‚Abrek’

(Айк Арсенович ГАСПАРЯН)

Datum rođenja: 20.7.1991.

Državljanstvo: armensko

Spol: muški

Funkcija: zapovjednik jurišnih snaga skupine Wagner tijekom bitke u Soledaru u Ukrajini

Hayk Gasparyan, poznat kao ‚Abrek’, zapovjednik je jurišnih snaga skupine Wagner u Ukrajini. Bio je zapovjednik snaga tijekom bitke u Soledaru, u ukrajinskoj regiji Donecku, u siječnju 2023. te ga je predsjednik Ruske Federacije 31. prosinca 2022. odlikovao Ordenom za hrabrost na bojištu zbog sudjelovanja u ratnim naporima u Ukrajini. Na ovom je položaju izravno odgovoran za koordinaciju i planiranje operacija u okviru agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Stoga je odgovoran za podupiranje i provođenje djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1477.

Anton Olegovich ELIZAROV

također poznat kao YELIZAROV

(Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ)

Datum rođenja: 1981.

Mjesto rođenja: Rostovska oblast,bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Funkcija: vojni zapovjednik skupine Wagner

Anton Elizarov, pseudonim ‚Lotus’, vojni je zapovjednik jedinice skupine Wagner odgovorne za zauzimanje ukrajinskog grada Soledara u siječnju 2023. Na tom je položaju odgovoran za koordinaciju i planiranje operacija te za razmještanje plaćenika. Aktivno sudjeluje u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine. Stoga je odgovoran za podupiranje i provođenje djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za promicanje civilnog društva i ljudskih prava

predsjednik koordinacijskog vijeća sveuruske javne organizacije Odvjetnici za prava i dostojan život pojedinca

Datum rođenja: 19.8.1969.

Mjesto rođenja: Kuibyshev, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Alexandr Brod ruski je odvjetnik i borac za ljudska prava odan Kremlju. Član je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava. Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine opravdava rusku invaziju te širi rusku propagandu i dezinformacije o ratu. Poricao je odgovornost oružanih snaga Ruske Federacije za ratne zločine počinjene u Buči, pri čemu je za masakr lažno okrivljavao ukrajinske snage. Također je širio pogrešne informacije o navodnim nacističkim zločinima koje je ukrajinska vlada počinila protiv vlastitog stanovništva.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Povezani pojedinci: predsjednik Vladimir Putin

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za promicanje civilnog društva i ljudskih prava

sveuruska javna organizacija Odvjetnici za prava i dostojan život pojedinca

 

 

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Funkcija: novinar, bivši tajnik Građanskog vijeća Ruske Federacije, aktualni predsjednik Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava

Datum rođenja: 10.10.1960.

Mjesto rođenja: Taškent, bivši uzbečki SSR (sada Uzbekistan)

Državljanstvo: rusko

Valery Fadeyev predsjednik je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava. Pomogao je u podređivanju tog tijela političkoj liniji Vlade Ruske Federacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Savjetnik je Vladimira Putina.

Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine opravdava rusku invaziju te širi ruske dezinformacije i propagandu o ratu. Podupro je nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja koje je Ruska Federacija izvršila 2014. te nezakonite referendume provedene na privremeno okupiranim područjima Ukrajine 2022.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Spol: muški

Povezani pojedinci: predsjednik Vladimir Putin

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za promicanje civilnog društva i ljudskih prava

 

 

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(Игорь Станиславович АШМАНОВ)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, stručnjak za informacijsku tehnologiju, glavni izvršni direktor društva Ashmanov & Partners, predsjednik Kribruma

Datum rođenja: 9.1.1962.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Igor Ashmanov ruski je stručnjak za informacijsku tehnologiju i poduzetnik. Član je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava. Bio je osoba od povjerenja tadašnjeg predsjednika i kandidata Vladimira Putina tijekom njegove predsjedničke kampanje 2018.

Od početka ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine opravdava rusku invaziju te širi rusku propagandu i dezinformacije o ratu. Zagovarao je jačanje ratne cenzure u Ruskoj Federaciji.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Valery Fadeyev

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava,

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

 

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(ruski: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

ukrajinski: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, izvršni direktor poduzeća Rossiya Segodnya Media Group

Datum rođenja: 19.2.1967.

Mjesto rođenja: Dnipro, bivši ukrajinski SSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: rusko, ukrajinsko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Valery Fadeyev

Kirill Vyshinsky ruski je propagandist. Izvršni je direktor poduzeća Rossiya Segodnya, medijske grupe povezane s ruskom vladom koja se financira iz saveznog proračuna Ruske Federacije. S pomoću svoje podređene medijske kuće Sputnik, poduzeće Rossiya Segodnya širilo je prorusku propagandu i dezinformacije o ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. Kirill Vyshinsky također je član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Александр Игоревич КОЦ)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, član radne skupine za „posebnu vojnu operaciju” (rat) u Ukrajini, posebni dopisnik novina Komsomolskaya Pravda

Datum rođenja: 3.11.1978.

Mjesto rođenja: Sakhalinsk Oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Alexandr Kots posebni je dopisnik proruskog tabloida Komsomolskaya Pravda. Član je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, pri kojem je član radne skupine za ‚posebnu vojnu operaciju’ (rat) u Ukrajini.

Podupirao je agresivni rat Rusije protiv Ukrajine. Širio je ruske dezinformacije o ratu i propagandu o ratu i nezakonitim referendumima na privremeno okupiranim područjima Ukrajine. Pozivao je na ruske napade na civilnu infrastrukturu Ukrajine bez obzira na to kako bi to utjecalo na civilno stanovništvo te zemlje.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

 

 

 

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Valery Fadeyev

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava,

Komsomolskaya Pravda

 

 

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Funkcija: spisateljica i novinarka,

urednica internetskog izdanja Regnuma,

zamjenica glavnog urednika časopisa Russkiy Reporter,

članica Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava

Marina Akhmedova ruska je spisateljica. Članica je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, pri kojem je članica radne skupine za ‚posebnu vojnu operaciju’ (rat) u Ukrajini.

Od početka ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine podupire rusku invaziju te širi rusku propagandu i dezinformacije o ratu.

Stoga je odgovorna za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Datum rođenja: 11.2.1977.

Mjesto rođenja: Tomsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava,

Regnum

 

 

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava,

glavni urednik novina Literaturnaya Gazeta, zamjenik predsjednika odbora moskovske podružnice Saveza ruskih pisaca, član Saveza ruskih novinara

Maxim Zamshev ruski je pisac. Član je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava. Također je glavni urednik novina Literaturnaya Gazeta. Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine podupire rusku invaziju te širi rusku propagandu i dezinformacije o ratu.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Datum rođenja: 27.4.1972.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Valery Fadeyev

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava, sveruska javna organizacija Savez ruskih pisaca, novine Literaturnaya Gazeta

 

 

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Николай Фёдорович ИВАНОВ)

Funkcija: član Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, predsjednik upravnog odbora sveruske javne organizacije Savez ruskih pisaca

Datum rođenja: 8.6.1956.

Mjesto rođenja: Strachovo, Briansk Oblast, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Nikolai Ivanov ruski je pisac i propagandist. Član je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava. Također je predsjednik upravnog odbora Saveza ruskih pisaca.

Od početka ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine podupire ruska djelovanja te širi rusku propagandu i dezinformacije o ratu. Javno je upotrijebio vojni simbol „Z”, koji se u okviru ruske propagande upotrebljava za promicanje ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine.

Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Valery Fadeyev

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava, sveruska javna organizacija Savez ruskih pisaca

 

 

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Funkcija: članica Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, voditeljica radne skupine za ‚posebnu vojnu operaciju’ (rat) u Ukrajini, voditeljica moskovskog regionalnog ogranka Sveruske narodne fronte, političke koalicije sklone Putinu.

Yulia Belekhova članica je Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, pri kojem je članica radne skupine tog vijeća za ‚posebnu vojnu operaciju’ (rat) u Ukrajini. Ujedno je voditeljica moskovskog regionalnog ogranka Sveruske narodne fronte, koja je sklona Putinu. Poduprla je ruski agresivni rat protiv Ukrajine i sudjelovala u propagandnim događanjima za potporu ratu.

Stoga je odgovorna za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Datum rođenja: 10.11.1982.

Mjesto rođenja: Noginsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Povezani subjekti: Predsjedničko vijeće za civilno društvo i ljudska prava

 

 

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ)

Funkcija: glavni direktor poduzeća JSC MOTOR SICH,

bivši zastupnik u ukrajinskom parlamentu

Datum rođenja: 28.10.1938.

Mjesto rođenja: Oral/Uralsk, bivši SSSR (sada Kazahstan)

Državljanstvo: ukrajinsko, rusko

Spol: muški

Vyacheslav Boguslayev bivši je ukrajinski zamjenik proruske stranke regija i glavni dioničar poduzeća JSC MOTOR SICH, ukrajinskog proizvođača zrakoplovnih motora. Odgovoran je za opskrbu ruske vojske motorima za proizvodnju i popravak borbenih helikoptera (Mi-8, Mi24, Mi28 i Ka-52), koji su se u velikoj mjeri upotrebljavali tijekom sukoba u Ukrajini, posebno na početku rata. Nastavio je osiguravati vojnu opremu ruskim postrojbama unatoč sukobu. Stoga je odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Funkcija: potpredsjednik upravnog odbora poduzeća Paravar Pars Company

Datum rođenja: 14.9.1969.

Mjesto rođenja: Shahryar, Iran

Državljanstvo: iransko

Spol: muški

Broj osobne isprave: 4910857826 (Iran)

Povezani subjekti: Paravar Pars Company

Abualfazl Nazeri potpredsjednik je upravnog odbora poduzeća Paravar Pars Company, koje je proizvelo bespilotne letjelice (UAV-ove) za zrakoplovne i svemirske snage Islamske revolucionarne garde (IRGC) (IRGC AF) te je testiralo UAV-ove za mornaricu IRGC-a. Poduzeće Paravar Pars Company posebno je bilo uključeno u istraživanje, razvoj i proizvodnju iranskog UAV-a Shahed-171 koji je razvio IRGC AF. U agresivnom ratu protiv Ukrajine Ruska Federacija upotrebljava UAV-ove Shahed-171 proizvedene u Iranu. U svojoj je ulozi stoga odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR,

Abualqassem VALAGOHAR)

Funkcija: član upravnog odbora poduzeća Paravar Pars Company

Datum rođenja: 5.8.1969.

Mjesto rođenja: Behbahan, Iran

Državljanstvo: iransko

Spol: muški

Broje osobne isprave: 1860747957 (Iran)

Povezani subjekti: Paravar Pars Company

Abulghasem Valagohar član je upravnog odbora poduzeća Paravar Pars Company, koje je proizvelo bespilotne letjelice (UAV-ove) za zrakoplovne i svemirske snage Islamske revolucionarne garde (IRGC) (IRGC AF) te je testiralo UAV-ove za mornaricu IRGC-a. Poduzeće Paravar Pars Company posebno je bilo uključeno u istraživanje, razvoj i proizvodnju iranskog UAV-a Shahed-171 koji je razvio IRGC AF. U agresivnom ratu protiv Ukrajine Ruska Federacija upotrebljava UAV-ove Shahed-171 proizvedene u Iranu. U svojoj je ulozi stoga odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1490.

Hossein SHAMSABADI

Funkcija: glavni direktor i glavni izvršni direktor poduzeća Paravar Pars Company

Datum rođenja: 4.6.1974.

Mjesto rođenja: Teheran, Iran

Državljanstvo: iransko

Spol: muški

Broje osobne isprave: 2181176574 (Iran)

Povezani subjekti: Paravar Pars Company

Hossein Shamsabadi glavni je direktor i glavni izvršni direktor poduzeća Paravar Pars Company, koje je proizvelo bespilotne letjelice (UAV-ove) za zrakoplovne i svemirske snage Islamske revolucionarne garde (IRGC) (IRGC AF) te je testiralo UAV-ove za mornaricu IRGC-a. Poduzeće Paravar Pars Company posebno je bilo uključeno u istraživanje, razvoj i proizvodnju iranskog UAV-a Shahed-171 koji je razvio IRGC AF. U agresivnom ratu protiv Ukrajine Ruska Federacija upotrebljava UAV-ove Shahed-171 proizvedene u Iranu. U svojoj je ulozi stoga odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Funkcija: član upravnog odbora poduzeća Qods Aviation Industries

Datum rođenja: 2.5.1968.

Mjesto rođenja: Teheran, Iran

Državljanstvo: iransko

Spol: muški

Broje osobne isprave: 0052944492 (Iran)

Povezani subjekti: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian glavni je izvršni direktor i glavni direktor poduzeća Qods Aviation Industry (QAI), subjekta koji prodaje bespilotne letjelice Mohajer-6 Rusiji radi njihove upotrebe u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. U svojoj je ulozi stoga odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Funkcija: zamjenik glavnog direktora, direktor Uprave za informativne programe, član upravnog odbora programa Channel One (Pervyi Kanal)

Datum rođenja: 20.9.1972.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Konstantin Ernst – glavni izvršni direktor programa Channel One, Rusija

Kirill Kleimenov zamjenik je glavnog direktora, direktor Uprave za informativne programe i član upravnog odbora glavnog ruskog televizijskog programa Pervyi Kanal (Channel One) koji je pod stalnom izravnom kontrolom Ruske Federacije. Pervyi Kanal svojim propagandnim aktivnostima širi i podupire politike ruskih vlasti. Tijekom agresivnog rata protiv Ukrajine Pervyi Kanal bio je jedan od najaktivnijih i najistaknutijih instrumenata za širenje diskursa Kremlja kojim se podupire rat agresivnim komentarima i podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine te podupiru nezakonito pripojenje Krima i ruski agresivni rat protiv Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Povezani subjekti: Channel One (Pervyi Kanal)

19 Akademika Korolyova Street, Moscow (Moskva) 127427

Russian Federation (Ruska Federacija)

Ostali identifikacijski podaci: bivši televizijski voditelj vijesti „Новости” na programu Channel One (Pervyi Kanal); član Vijeća za dodjelu nagrada Vlade Ruske Federacije u području masovnih medija

Kao zamjenik glavnog direktora i direktor Uprave za informativne programe Kirill Kleimenov ima izravan utjecaj na sadržaj programa Pervyi Kanal te način na koji taj program izvješćuje o agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine i koracima koje poduzima ruska vlada.

Stoga on podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

 

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Funkcija: zamjenik glavne izvršne direktorice poduzeća ‚National Media Group’“

Datum rođenja: 22.11.1957.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

glavna izvršna direktorica poduzeća ‚NATIONAL MEDIA GROUP’

Alexander Akopov zamjenik je glavne izvršne direktorice subjekta National Media Group (NMG), velikog medijskog holding društva koje kontrolira medijske kuće koje aktivno šire propagandu i dezinformacije povezane s ruskim agresivnim ratom protiv Ukrajine. Zamjenik je Svetlane Balanove, voditeljice NMG-a.

Poduzeće National Media Group osnivač je 28 medijskih poduzeća u Rusiji, uključujući Channel One, Channel 5, REN TV i STS, 78.ru i druge, te nacionalnih novina Izvestia i Delovoy Peterburg. Osim što je zamjenik glavne izvršne direktorice NMG-a, Alexander Akopov ujedno je i glavni izvršni direktor poduzeća STS, jednog od glavnih televizijskih programa poduzeća NMG.

25.2.2023.

 

 

Uvršten na popis 16. prosinca 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

predsjednica upravnog odbora poduzeća CJSC National Media Group

Uvrštena na popis 3. lipnja 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

Povezani subjekti:

National Media Group

Registracijski broj: 1087746152207

Identifikacijski broj poreznog obveznika: 7704676655

Kao jedan od ključnih rukovoditelja NMG-a, Aleksandar Akopov odgovoran je za podupiranje djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, povezan je sa Svetlanom Balanovom.

 

 

 

Adresa: 119034, Moscow (Moskva), Prechistenskaya embankment, 13, building 1, Russia (Rusija)

Uvršteno na popis 16. prosinca 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ – manjinski vlasnik programa REN TV

Registracijski broj – 1027739820921

Identifikacijski broj poreznog obveznika – 7736035485.

Adresa: 107078, Moscow (Moskva), Academician Sakharova Ave., 10, Russia (Rusija)

Uvršteno na popis 28. veljače 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

 

 

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Funkcija:

glavni urednik televizijskog programa Rossiya 24

Datum rođenja: 14.10.1980.

Mjesto rođenja: Kalinjingrad, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Oleg Borisovich DOBRODEEV / Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, glavni direktor VGTRK-a. Uvršten na popis 8. travnja 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

Evgenyi Bekasov glavni je urednik najvećeg ruskog televizijskog programa, Rossiya 24, koji je dio VGTRK-a (Sveruska državna radiotelevizija), medijskog holding društva u vlasništvu i pod kontrolom Ruske Federacije. Rossiya 24 svojim propagandnim aktivnostima širi i podržava politike ruskih vlasti. Tijekom agresivnog rata protiv Ukrajine Rossiya 24 bila je jedan od najaktivnijih i najvažnijih instrumenata za širenje diskursa Kremlja kojim se s pomoću agresivnih komentara podupire rat i podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine te podržavaju nezakonito pripojenje Krima i ruski agresivni rat protiv Ukrajine.

Kao glavni urednik programa Rossiya 24 izravno utječe na način na koji ta medijska kuća izvješćuje o agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine i djelovanjima koje poduzima ruska vlada. Stoga podupire djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Andrej Olegovich KONDRASHOV / Андрей Олегович КОНДРАШОВ, prvi zamjenik glavnog direktora VGTRK-a.

Povezani subjekti: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

 

 

 

 

Sveruska državna radiotelevizija (VGTRK)

Registracijski broj: – 1027700310076

Adresa: 125373, Moscow (Moskva), Pokhodnyy Proyezd 3 – 2, Russia (Rusija)

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Uvršten na popis 16. prosinca 2022. na temelju Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP.

 

 

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Funkcija: zamjenik načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor)

Datum rođenja: 14.10.1979.

Mjesto rođenja: Uhta, Republika Komi, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Andrey Yurievich Lipov

Povezani subjekti: Roskomnadzor

Milosh Wagner zamjenik je načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruska državna agencija nadležna za komunikacije, informacijsku tehnologiju i masovne medije. Provodi državnu politiku cenzure nad neovisnim medijskim kućama.

Kao zamjenik načelnika Roskomnadzora Milosh Wagner nadzire Odjel za zaštitu prava subjekata povezanih s osobnim podacima i Ured za pravnu potporu. Odgovoran je za odluke koje su dovele do ograničavanja pristupa informacijama u ruskom društvu, nadzora ruskih korisnika interneta i zatvaranja neovisnih ruskih medijskih kuća. Tim se djelovanjima stvara cenzurirani informacijski prostor kojim se promiče ruski agresivni rat protiv Ukrajine te se tom ratu pomaže i odobrava ga se.

Stoga je Milosh Wagner odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Funkcija: zamjenik načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor)

Datum rođenja: 1.11.1982.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Povezani pojedinci: Andrey Yurievich Lipov

Povezani subjekti: Roskomnadzor

Ostali identifikacijski podaci: Vršitelj dužnosti državnog vijećnika Ruske Federacije, 2. razred

Vladimir Logunov zamjenik je načelnika Ruske savezne službe za nadzor komunikacija, informacijske tehnologije i masovnih medija (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ruska državna agencija nadležna za komunikacije, informacijsku tehnologiju i masovne medije. Provodi državnu politiku cenzure nad neovisnim medijskim kućama.

Kao zamjenik načelnika Roskomnadzora Vladimir Logunov nadzire odjele za financije, administraciju i logistiku te ima presudnu ulogu u radu Roskomnadzora. Podržao je zakon pod naslovom „O aktivnostima stranih subjekata na „internetskoj” telekomunikacijskoj mreži na državnom području Ruske Federacije” s pomoću kojeg je povećana kontrola državnih cenzora nad internetskim društvima. Odgovoran je za odluke koje su ograničile pristup informacijama u ruskom društvu. Tim se djelovanjima stvara cenzurirani informacijski prostor kojim se promiče agresivni rat Rusije protiv Ukrajine te se tom ratu pomaže i odobrava ga se.

25.2.2023.

 

 

 

Stoga je Vladimir Logunov odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

Također poznat kao Yaakov KEDMI, Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Funkcija: bivši političar, diplomat, politički komentator, redoviti sudionik na državnoj televiziji i u proruskim emisijama

Datum rođenja: 5.3.1947.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: izraelsko

Spol: muški

Yakov Kedmi (Kazakov) politički je komentator i redoviti sudionik na državnoj televiziji i u proruskim propagandnim emisijama. Njegove izjave o Ukrajini u skladu su s najkontroverznijim tvrdnjama ruskih dužnosnika i propagandista. Yaakov Kedmi (Kazakov) kritizira Ukrajinu i optužuje ukrajinsko vodstvo za nacizam, vojne prijetnje takozvanoj Doneckoj narodnoj republici i Luhanskoj narodnoj republici te Rusiji. Opravdava agresivni rat Rusije protiv Ukrajine, tvrdeći da je to bilo neizbježno. Yakov Kedmi (Kazakov) izjavio je da Rusija treba kontrolirati ukrajinsko državno područje i doveo je u pitanje državnost Ukrajine. Tvrdi da će sve državno područje Ukrajine koje ostane pod ukrajinskom vlasti biti prijetnja Rusiji jer će se pretvoriti u vojnu bazu protiv Rusije. Nije isključio mogućnost da ruska vojska okupira cijelu Ukrajinu, u potpunosti uništi ukrajinsku vojsku i likvidira trenutačno ukrajinsko vodstvo.

25.2.2023.

 

 

 

Stoga je Yakov Kedmi (Kazakov) odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Funkcija: ruski političar, politolog, osnivač i vođa ruskog pokreta Essence of Time (Suština vrermena).

Datum rođenja: 14.11.1949.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Sergey Kurginyan je ruski političar, politolog, osnivač i vođa ruskog pokreta pod nazivom „Essence of Time” (Suština vrermena). Sergey Kurginyan redovito sudjeluje u proruskim propagandnim emisijama, među ostalim u emisiji „Evening with Vladimir Solovyov” (Večer s Vladimirom Solovyovim) na državnom televizijskom programu „Rusija-1”. Njegove izjave za javnost o Ukrajini u skladu su s retorikom ruskih dužnosnika i propagandista. Sergey Kurginyan sustavno dovodi u pitanje teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, poziva na rusku okupaciju Ukrajine i njezinu denacifikaciju. Javno je izrazio podršku fiktivnim ruskim referendumima za pripajanje suverenog ukrajinskog državnog područja Rusiji.

Stoga je Sergey Kurginyan odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Funkcija: ruski novinar i politolog, dekan Više škole za televiziju na Državnom sveučilištu M. V. Lomonosov u Moskvi.

Datum rođenja: 2.1.1953.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Vitaliy Tretyakov ruski je novinar i politolog, dekan Više škole za televiziju na Državnom sveučilištu M. V. Lomonosov u Moskvi. Vitaliy Tretyakov sustavno sudjeluje u proruskim propagandnim emisijama, među ostalim u emisiji „Evening with Vladimir Solovyov” (Večer s Vladimirom Solovyovim) na državnom televizijskom programu „Rusija-1”. Njegove izjave za javnost o Ukrajini u skladu su s retorikom ruskih dužnosnika i propagandista. Vitaliy Tretyakov stalno opravdava agresivni rat Rusije protiv Ukrajine i poziva na uništenje ukrajinske vlade, dovodi u pitanje državnost Ukrajine, inzistira na konačnoj ruskoj pobjedi bez kompromisa i izražava svoje mišljenje da se cjelokupno ukrajinsko državno područje mora okupirati. Optužuje Ukrajinu da provocira Rusiju kako bi ona upotrijebila nuklearno oružje.

Stoga je Vitaliy Tretyakov odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno podupire i provodi takva djelovanja i politike.

25.2.2023.”

 

Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„175.

All-Russia People’s Front (Sveruska narodna fronta) (ONF)

(Общероссийский народный фронт)

Adresa: 40th Building, Mosfilmovskaya Street, Moscow (Moskva), Russia (Rusija), 119285

Vrsta subjekta: javna organizacija Ruske Federacije

Datum registracije: 6.9.2013.

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija

Registracijski broj: 1137799016695

Glavno sjedište: Rusija

Sveruska narodna fronta (ONF) društveni je pokret osnovan u svibnju 2011. kao koalicija društveno-političkih organizacija na prijedlog tadašnjeg ruskog premijera Vladimira Putina, koji je i dalje njezin čelnik. Cilj je ONF-a uspostaviti formalne saveze između stranke Ujedinjena Rusija i brojnih ruskih nevladinih organizacija. U kontekstu ruskog rata protiv Ukrajine ONF organizira društvenu kampanju „Sve za pobjedu!” u okviru koje prikuplja fizičke i financijske donacije za potporu vojnim jedinicama takozvane „Donecke narodne republike” i „Luhanske narodne republike”.

25.2.2023.

 

 

 

ONF je vlasnik prava na žig simbola „Z”, koji se upotrebljava za iskazivanje potpore agresivnom ratu protiv Ukrajine i oružanim snagama Ruske Federacije. Članovi ONF-a odgovorni su za organizaciju nekoliko javnih sastanaka za potporu agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine, na kojima se u velikoj mjeri upotrebljavao simbol „Z”.

Stoga je ONF odgovoran za podupiranje i provedbu djelovanja i politika kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

 

176.

Državni investicijski fond Ruske Federacije

(ruski: Фонд национального благосостояния Российской Федерации)

Adresa: st. Ilyinka, 9 building 1, 109097, Moscow (Moskva), Rusija

Vrsta subjekta: fond Ruske Federacije

Datum registracije: 1.10.2010.

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija

Porezni identifikacijski broj: 7710168360

Registracijski broj: 1037739085636

Glavno sjedište: Rusija

Ruske Federacije pričuvni je fond pod kontrolom vlade. Prema podacima Ministarstva financija taj je fond imao 13,6 bilijuna RUB, što čini 10,2 % bruto domaćeg proizvoda Rusije koji je prvotno predviđen za 2022.

Državni investicijski fond upotrijebljen je za pokrivanje proračunskih deficita ruskog saveznog proračuna tijekom agresivnog rata protiv Ukrajine, a ruska vlada priprema se za pokrivanje proračunskih deficita u 2023. i 2024. sredstvima iz Državnog investicijskog fonda.

Stoga je Državni investicijski fond odgovoran za pružanje financijske potpore Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Povezani subjekti: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

VTB

Sberbank

 

 

177.

Avrora JSC

(također poznat kao Avrora; također poznat kao Aurora; također poznat kao Concern Avrora Scientific And Production Association Joint Stock Company; također poznat kao „Kontsern” NPO „Avrora”)

(ruski: Акционерное Общество "Концерн” Научно-Производственное Объединение "Аврора")

Mjesto registracije: Ruska Federacija (194021, Sankt Peterburg, ul. Karbysheva, 15)

Datum registracije: 27.2.2009.

Registracijski broj: 7802463197 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Konstantin Yurevich Shilov (glavni direktor)

JSC „NRK-R.O.S.T.” (osnivač)

JSC „KMP” (osnivač)

Avrora JSC vodeće je poduzeće u ruskom sektoru pomorske obrane. Avrora JSC ima dozvolu ruskog Ministarstva industrije i trgovine za razvoj oružja i vojne opreme te dozvolu Državne korporacije za atomsku energiju (Rosatom) za „rad na upotrebi atomske energije u obrambene svrhe, uključujući razvoj nuklearnog oružja i nuklearnih elektrana u vojne svrhe”. Poduzeće Avrora JSC najpoznatije je po svojim aktivnostima u području razvoja, proizvodnje i opskrbe automatiziranih sustava kontrole za površinska plovila i podmornice mornarice Ruske Federacije. Konkretno, poduzeće Avrora JSC razvija i proizvodi materijal te osigurava jamstveno održavanje i servisiranje automatiziranih sustava kontrole opreme na brodu za podmornice i pomorska površinska plovila ruskih oružanih snaga.

Stoga poduzeće Avrora JSC pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

178.

Battery Company Rigel JSC

(također poznat kao Rigel; također poznat kao dioničko društvo Battery Company „Rigel”)

(ruski: Акционерное Общество „Аккумуляторная Компания „Ригель”)

Mjesto registracije: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, Rusija

Datum registracije: 28.10.2002.

Registracijski broj: 9728042468 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Battery Company Rigel JSC proizvođač je nikal-metal hidridnih i srebro-cinkovih baterija te je već više od 15 godina dobavljač ruske mornarice. Poduzeće sebe opisuje kao „vodećeg proizvođača litij-ionskih baterija i baterija za samostalne i neprekidive energetske sustave, komunikacije, promet i drugu opremu” te ruskoj mornarici i ruskom Ministarstvu obrane osigurava cjelovit ciklus razvoja, proizvodnje i opskrbe litijskim baterijama.

Stoga poduzeće Battery Company Rigel JSC pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

 

 

Povezani subjekti i pojedinci:

Iuliia Vladimirovna Shishova (osnivač)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (glavni direktor)

Igor Kozlov (predsjednik)

OOO Alianstreid (upravljačka organizacija)

OOO Bykovogaz (subjekt koji je osnovalo poduzeće Rigel JSC)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC

(također poznat kao АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ,АМЕТИСТ”; također poznat kao AO „KB ‚AMETIST”)

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija (125373, Moskva, Pokhodniy Proezd, Domovladenie 3, str. 2)

Datum registracije: 17.12. 2008.

Registracijski broj: 7723691017 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Evgeny Vasilievich Chabanov, glavni direktor

Design Bureau Ametist JSC ima vodeću ulogu u razvoju topničkih sustava za mornaricu Ruske Federacije. Rusko Ministarstvo obrane opisuje poduzeće Design Bureau Ametist kao „glavno poduzeće za tehničko projektiranje brodskih kompleksa streljiva, radarskih i optoelektroničkih sustava za kontrolu požara i pomorskog topništva koji se razvijaju za mornaricu Ruske Federacije”. Posebice, Design Bureau Ametist razvija i proizvodi oružane sustave koji se aktivno upotrebljavaju u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine. Poduzeće Design Bureau Ametist razvilo je raketni sustav OSA-M, koji se upotrebljava na raznim ruskim ratnim brodovima, među ostalim na glavnom ruskom borbenom brodu Moskvi, koji je izravno sudjelovao u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine.

Stoga poduzeće Design Bureau Ametist pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Design Bureau Ametist subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC

(također poznat kao Dubna Machine-Building Plant;

također poznat kao Dubninsky machine-building plant;

također poznat kao Dubna Engineering Plant;

također poznat kao Joint-stock company „Dubnensky machine-building plant” named after N.P. Fedorov; također poznat kao Aktsionernoye obshchestvo „Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod” imeni N.P.Fodorova)

Mjesto registracije: Ruska Federacija (141983, Moscow region, Dubna, Zhukovsky Str. 2, building 1)

Datum registracije: 26.02.2004.

Registracijski broj: 5010030050 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Aleksey Leonidovich Belykh, glavni direktor

Dubnensky Machine-Building Plant JSC subjekt je koji aktivno doprinosi ruskom vojno-industrijskom kompleksu. To poduzeće razvija izviđačke i napadačke bespilotne letjelice Orion te pomorske bespilotne letjelice za ruske oružane snage. Bespilotne letjelice koje je proizvelo poduzeće Dubnensky Machine-Building Plant JSC opremljene su navođenim projektilima. Te bespilotne letjelice ruske oružane snage upotrebljavaju u svom agresivnom ratu protiv Ukrajine. Između veljače i travnja 2022. u Ukrajini je potvrđeno šest ubojstava bespilotnim letjelicama ruskog Oriona, čiji je proizvođač poduzeće Dubnensky Machine-Building Plant JSC.

Stoga poduzeće Dubnensky Machine-Building Plant JSC pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Dubnensky Machine-Building Plant JSC subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

 

(ruski: Акционерное общество „Дубненский машиностроительный завод” имени Н.П.Фёдорова;

također poznat kao Дубненский машиностроительный завод; također poznat kao АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC

(također poznat kao Elektropribor;

također poznat kao State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

također poznat kao Aktsionernoe Obshchestvo „Kontsern Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut ‚Elektropribor’”)

(ruski:

Акционерное Общество „Концерн Центральный Научно-Исследовательский Институт ‚Электроприбор’”)

Mjesto registracije: Ruska Federacija (197046, Sankt Peterburg, ul. Malaia Posadskaia, 30)

Datum registracije: 26.02.2009.

Registracijski broj: 7813438763 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Aleksandr Viacheslavovich Sokolov (glavni direktor)

JSC „NRK-R.O.S.T.” (osnivač)

JSC „KMP” (osnivač)

JSC „TSNII ‚DELFIN’” (subjekt koji je osnovalo poduzeće Elektropribor JSC)

Elektropribor JSC vodeće je poduzeće u ruskoj industriji pomorske obrane. Elektropribor JSC bavi se razvojem i proizvodnjom u područjima visokoprecizne navigacije, žiroskopije, gravimetrije i optoelektroničkih sustava za podmornice te pomorskih komunikacijskih sustava. Elektropribor JSC ima aktivnu dozvolu ruskog Ministarstva industrije za razvoj oružja, streljiva i vojne opreme. Posebice, Elektropribor JSC proizvodi navigacijske sustave za borbene brodove mornarice Ruske Federacije. To poduzeće u vlastitom opisu navodi „osiguravanje visoke operativne dostupnosti podmorskih snaga ruske mornarice”.

Stoga poduzeće Elektropribor JSC pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Elektropribor JSC subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

182.

Morinformsystem Agat JSC

(također poznat kao Morinsis-agat; također poznat kao Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern ‚Morinformsistema – Agat’)

(ruski: Акционерное Общество Концерн ,Моринформсистема – Агат’; također poznat kao Моринсис – Агат)

Mjesto registracije: Ruska Federacija (105275, Moskva, sh. Entuziastov, 29)

Datum registracije: 6.02.2006.

Registracijski broj: 7720544208 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Mikhail Iurevich Khramov (glavni direktor)

JSC „KMP” (osnivač)

JSC „NRK-R.O.S.T.” (tajnik)

Morinformsystem Agat JSC vodeće je poduzeće u ruskoj brodograđevnoj industriji. Ono je specijalizirano za razvoj, proizvodnju i održavanje borbenih informacijskih i kontrolnih sustava te integriranih sustava, integriranih sustava za automatizaciju nadzora pomorskih formacija, sustava za upravljanje paljbom krstarećim i balističkim projektilima na moru, brodskih i obalnih raketnih i radarskih sustava te sonarskih sustava. Opisano je kao krovna organizacija u ruskoj brodograđevnoj industriji specijalizirana za područje informacijskih sustava i tehnologija, sistemskog inženjeringa u području računalne obrade pomorskih podataka, elektromagnetske kompatibilnosti radioelektroničkih objekata, sustava za zaštitu od magnetskih mina, sustava za upravljanje paljbom krstarećim i balističkim projektilima na moru, borbenih informacijskih i kontrolnih sustava i integriranih sustava upravljanja za površinska plovila i podmornice. U tom svojstvu poduzeće Morinformsystem Agat JSC ključan je subjekt koji pruža materijalnu potporu ruskim pomorskim snagama tijekom agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Društva kćeri:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Stoga poduzeće Morinformsystem Agat JSC pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Morinformsystem Agat JSC subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC

(ruski: Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Mjesto registracije: Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation (422540, Republic Of Tatarstan , r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, ul. Lenina, 41A)

Datum registracije: 27.5.2008.

Registracijski broj: 1648024290 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (glavni direktor)

OOO „CHEREPOVETSKOE PKB” (osnivač)

Zelenodolsk Design Bureau JSC vodeće je brodograđevno poduzeće u ruskom vojno-industrijskom kompleksu. Poduzeće Zelenodolsk Design Bureau JSC izradilo je najmanje 17 različitih ratnih brodova za ruske oružane snage i ima posebno stručno znanje u području izgradnje protupodmorskih borbenih brodova, vojnih patrolnih brodova te špijunskih brodova. Razni ratni brodovi koje je projektiralo poduzeće Zelenodolsk Design Bureau JSC, opremljeni krstarećim projektilima Kalibr, sudjelovali su u bombardiranju Ukrajine tijekom agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Osim toga, poduzeće Zelenodolsk Design Bureau JSC potpisalo je u rujnu 2022. ugovor s ruskim oružanim snagama o projektiranju dvaju novih špijunskih brodova za mornaricu Ruske Federacije.

Stoga poduzeće Zelenodolsk Design Bureau JSC pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, poduzeće Zelenodolsk Design Bureau JSC subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

184.

Avtodor

(također poznat kao State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic „Avtodor”)

(ruski: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики „Автодор”)

Mjesto registracije: Ukraine (283001, Donetsk (Doneck), Komsomolsky prospect, 6a)

Datum registracije: 4.9.2015.

Registracijski broj: 9303014834 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ukrajina

Povezani subjekti i pojedinci:

Artur Rasikhovich Dobrorez, voditelj pravnog subjekta

Avtodor je građevinsko poduzeće za koje je nadležan „Odjel za ceste” pri „Ministarstvu prometa” takozvane „Donecke narodne republike”. Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine Avtodor je u ime ruskih okupatorskih snaga aktivno obnavljao stratešku infrastrukturu, kao što su mostovi i ceste. Ruske okupatorske snage angažirale su Avtodor za uspostavu cestovnih veza između okupiranih regija Ukrajine te zamjenu ukrajinskih prometnih znakova znakovima na ruskom jeziku u okupiranim područjima. Rad poduzeća Avtodor dio je šire strategije Ruske Federacije u suradnji s okupatorskim snagama u takozvanoj „Doneckoj narodnoj republici” za unapređenje ruske ratne agresije putem infrastrukturnih projekata.

Stoga poduzeće Avtodor pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Avtodor je subjekt koji provodi transakcije sa separatističkim skupinama u ukrajinskoj regiji Donbasu.

25.2.2023.

185.

Nizhneangarsktransstroy

(također poznat kao OOO „NATS”)

(ruski: Общество С Ограниченной Ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой”; također poznato kao OOO HATC)

Mjesto registracije: Russian Federation (Moscow, Proezd-12 Maryina Roshcha, d. 9, str. 1)

Datum registracije: 21.6.2012.

Registracijski broj: 7717727466 (porezni identifikacijski broj)

Glavna sjedišta: Ukrajina, Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Vsevolod Valeryevich Sokolov, glavni direktor i osnivač

Nizhneangarsktransstroy je građevinsko poduzeće sa sjedištem u Moskvi specijalizirano za popravke cesta i autocesta. Posebice, ruske snage koje su okupirale Ukrajinu angažirale su Nizhneangarsktransstroy za ponovnu izgradnju mosta koji povezuje državno područje Ruske Federacije s okupiranim ukrajinskim poluotokom Krimom, oštećenog 8. listopada 2022. u eksploziji. Popravci koje provodi poduzeće Nizhneangarsktransstroy od posebne su strateške važnosti za ruske ratne napore. Krimski most funkcionira kao kopneni koridor između Ruske Federacije i okupiranog državnog područja Ukrajine te njegova dostupnost izravno utječe na sposobnost Rusije da vodi rat u južnoj Ukrajini.

Stoga poduzeće Nizhneangarsktransstroy pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, Nizhneangarsktransstroy je subjekt koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

186.

Ministarstvo za izvanredne situacije takozvane „Donecke narodne republike”

(također poznat kao Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam i Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy; također poznat kao MCHS DNR)

(ruski: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики; također poznat kao МЧС ДНР)

Mjesto registracije: Ukraine (283048, Donetsk , st. Shchorsa, 60)

Datum registracije: 9.10.2014.

Registracijski broj: 9303011960 (porezni identifikacijski broj)

Glavna sjedišta: Ukrajina, Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky – voditelj pravne osobe i takozvani „ministar”.

Takozvano „Ministarstvo za izvanredne situacije Donecke narodne republike” subjekt je koji su 2014. u ukrajinskoj oblasti Doneck osnovale okupatorske snage u suradnji s Rusijom. Takozvano „Ministarstvo za izvanredne situacije Donecke narodne republike” otad djeluje kao nepriznato državno tijelo samoproglašene „Donecke narodne republike”. Osoblje Ministarstva bilo je izravno uključeno u prisilno „filtriranje” ukrajinskih civila na više lokacija u regiji Doneck u Ukrajini.

Ruski sustav filtriranja osoba u Doneckoj oblasti, koji organizira takozvano „Ministarstvo za izvanredne situacije Donecke narodne republike”, usmjeren je na suzbijanje ukrajinskog otpora i jačanje odanosti preostalog stanovništva registracijom, ispitivanjem i, u nekim slučajevima, pritvaranjem na neodređeno vrijeme osoba koje su navodno „lojalne” ukrajinskoj vladi.

25.2.2023.

 

 

 

Stoga takozvano „Ministarstvo za izvanredne situacije Donecke narodne republike” pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, takozvano „Ministarstvo za izvanredne situacije Donecke narodne republike” subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

 

187.

Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(također poznat kao Typhoon; također poznat kao Tyfun; također poznat kao Research and production enterprise „Kaluga instrument-making plant ‚Tyfun’”)

(ruski: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ‚ТАЙФУН’”; također poznat kao АО „Тайфун”)

Mjesto registracije: Russian Federation (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28)

Datum registracije: 10.7.2002.

Registracijski broj: 4026005699 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i pojedinci:

Andrey Alekseevich Petrakov, glavni direktor

„Typhoon” JSC vodeće je poduzeće u ruskom vojno-industrijskom kompleksu, koje razvija, proizvodi i isporučuje sustave oružja koje ruske oružane snage aktivno upotrebljavaju u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Primjerice, obalni raketni sustav BAL-E koji je poduzeće „Typhoon” JSC razvilo za rusko Ministarstvo obrane, ruske oružane snage su upotrebljavale za lansiranje krstarećih projektila na ukrajinske kopnene mete u regiji Odesa u lipnju 2022. Nadalje, obalni taktički raketni sustav Rubezh-ME, koji je razvilo poduzeće „Typhoon” JSC, ruske oružane snage upotrebljavaju za lansiranje projektila s Krimskog poluotoka od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine.

Stoga „Typhoon” JSC pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, „Typhoon” JSC subjekt je koji pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

188.

Russian National Reinsurance Company JSC (Rusko nacionalno društvo za reosiguranje d.d.)

(također poznat kao RNRC; također poznat kao RNPK; također poznat kao Rossiyskaya Natsional'naya Perestrakhovochnaya Kompaniya)

(ruski: također poznat kao Российская Национальная Перестраховочная Компания; također poznat kao РНПК;)

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija

Datum registracije: 3.8.2016.

Registracijski broj: 7706440687 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Druge informacije:

Russian National Reinsurance Company JSC (Rusko nacionalno društvo za reosiguranje d.d.) jest društvo kći Ruske središnje banke

Rusko nacionalno društvo za reosiguranje (RNRC) rusko je dioničko društvo pod kontrolom države i društvo kći Ruske središnje banke. RNRC trenutačno djeluje kao glavni reosiguratelj ruskih brodova koji izvoze rusku naftu, uključujući flotu poduzeća Sovcomflot, nakon što su zapadna osiguravajuća društva prestala osiguravati ruske brodovlasnike zbog sankcija Zapada uslijed agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Važno je napomenuti da je ta usluga reosiguranja koju nudi RNRC omogućila ruskoj vladi da zaobiđe i ublaži učinak sankcija Zapada na svoju trgovinu naftom, koja vladi Ruske Federacije osigurava znatan izvor prihoda.

Ruska središnja banka povećala je odobreni kapital svojeg društva kćeri RNRC-a sa 71 milijarde RUB na 300 milijardi RUB od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Razni drugi izvori, uključujući one koji navode ruske vladine dužnosnike, potvrđuju da je RNRC reosigurao naftne tankere koji plove pod ruskom zastavom, a koje su zapadna poduzeća odbila osigurati.

25.2.2023.

 

 

 

Stoga je Rusko nacionalno društvo za reosiguranje subjekt koji pruža materijalnu i financijsku potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje. Rusko nacionalno društvo za reosiguranje ujedno je subjekt uključen u gospodarske sektore koji osiguravaju znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

 

189.

Joint Stock Company „Scientific And Production Association ‚Impuls’” (Dioničko društvo „Znanstveno-proizvodno udruženje ‚Impuls’”) (JSC „SPA ‚Impuls’”) (JSC „SPA ‚Impulse’”)

(ruski: Акционерное общество „Научно-производственное объединение ‚Импульс’” (АО „НПО ‚Импульс’”)

Adresa: 195299, Russian Federation, St. Petersburg, Kirishskaya St., 2A

Vrsta subjekta: dioničko društvo

Mjesto registracije: Ruska Federacija

Datum registracije: 9.2.2012.

Registracijski broj: 1127847076202

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Dioničko društvo „Znanstveno-proizvodno udruženje ‚Impuls’” razvija i instalira automatizirane sustave kontrole za strateške raketne snage Ministarstva obrane Ruske Federacije. Osim toga, za oružane snage Ruske Federacije instalira cijeli životni ciklus svojih proizvoda. Subjekt je dio odsjeka „Automatizirani sustavi kontrole” pri holding društvu „Roselektronika” u korporaciji „Rostec”. Od strateške je važnosti za Rusku Federaciju, među ostalim za ruski vojno-industrijski kompleks. Dioničko društvo „Znanstveno-proizvodno udruženje ‚Impuls’” proizvodi i isporučuje vojne proizvode koje ruske oružane snage upotrebljavaju u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Dioničko društvo „Znanstveno-proizvodno udruženje ‚Impuls’” stoga je odgovorno za pružanje potpore Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje. Osim toga, dioničko društvo „Znanstveno-proizvodno udruženje ‚Impuls’” odgovorno je za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

190.

Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group”

(također poznato kao Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu „Kommercheskiye avtomobili – Gruppa GAZ”)

(ruski: Oбщество с ограниченной ответственностью „Kоммерческие автомобили – Группа ГАЗ”)

Adresa: 603004, Nizhegorodskaya oblast’, gorod Nizhniy Novgorod, pr-kt Il’icha, d.5, Russian Federation

Vrsta subjekta: društvo s ograničenom odgovornošću

Mjesto registracije: Nižni Novgorod, Ruska Federacija

Datum registracije: 18.11.2004.

Registracijski broj: 1045207058687

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group” najveći je ruski proizvođač gospodarskih vozila. Portfelj proizvoda poduzeća uključuje laka i srednje teška gospodarska vozila, autobuse, motore i više od 500 vrsta posebnih vozila. Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group” proizvodi vozila „GAZ” za ruske oružane snage, koja se upotrebljavaju u agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Stoga je poduzeće Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group” odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

191.

Limited Liability Company United Machine-Building Group

 

(također poznato kao LLC „OMG”)

(ruski: Oщество с ограниченной ответственностью „Oбъединенная машиностроительная группа”; također poznato kao OOO „ОМГ”)

Adresa: Moscow, Rochdelskaya str., 15, bld. 8, Russian Federation

Vrsta subjekta: društvo s ograničenom odgovornošću

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija

Datum registracije: 15.11.2018.

Registracijski broj: 1187746941106

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Limited Liability Company United Machine-Building Group rusko je industrijsko holding društvo koje prvenstveno sudjeluje na tržištima pogonskog sklopa, kamiona s pogonom na sve kotače i grejdera.

Grupa je stekla imovinu nekih od glavnih dobavljača oklopnih kamiona za ruske oružane snage. Poduzeće Limited Liability Company United Machine-Building Group proizvodi kamione i druga vozila za ruske oružane snage, koji se upotrebljavaju u agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Stoga je poduzeće Limited Liability Company United Machine-Building Group odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Limited Liability Company United Machine-Building Group ujedno je korisnik mjera državne potpore za proizvodnju poljoprivrednih strojeva te stoga ostvaruje korist od Vlade Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

192.

JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev” (Dioničko društvo „Državni svemirski znanstveno-proizvodni centar M.V. Hruničev”

također poznato kao Khrunichev State Research and Production Space Center; također poznato kao The Khrunichev Space Center; također poznato kao Khrunichev GKNPTS, JSC)

(ruski: АО „Государственный Космический Научно-Производственный Центр Имени М.В. Хруничева”; također poznato kao Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева; također poznato kao Космический центр имени Хруничева; također poznato kao ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Adresa: 18, Novozavodskaya St., 121087 Moscow, Russian Federation

Vrsta subjekta: dioničko društvo

Mjesto registracije: Moskva, Ruska Federacija

Datum registracije: 17.11.2017.

Registracijski broj: 5177746220361

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Druge informacije: INN 7730239877, KPP 773001001, OKPO 20239393

Dioničko društvo „Državni svemirski znanstveno-proizvodni centar M.V. Hruničev” dio je državne korporacije „Roscosmos” i vodeće poduzeće ruske raketne i svemirske industrije. Bavi se razvojem i serijskom proizvodnjom vozila za lansiranje teških tereta „Proton-M”, vozila za lansiranje „Angara” i vozila za lansiranje lakih tereta „Rokot”. Vojni odjel Ministarstva obrane naručuje rakete Angara za lansiranje vojnih satelita. „Roscosmos” šalje satelitske snimke Ukrajine ruskom Ministarstvu obrane te pruža informacije i obavještajnu potporu ruskoj vojsci. Dioničko društvo „Državni svemirski znanstveno-proizvodni centar M.V. Hruničev” proizvodi i isporučuje proizvode koje ruska vojska upotrebljava u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine. Stoga je dioničko društvo „Državni svemirski znanstveno-proizvodni centar M.V. Hruničev” odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

193.

Patriot Media Group

(ruski: Медиагруппа „Патриот”)

Adresa: 197374, St. Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Russian Federation

Telefon: +7 (981) 722 50 09

Internetske stranice: https://mediapatriot.ru

E-adresa: media@mediapatriot.ru

Povezani pojedinci:

Nikolay Stolyarchuk – (predsjednik Koordinacijskog vijeća organizacije Patriot Media Group)

Yevgeny Prigozhin (predsjednik Upravnog odbora organizacije Patriot Media Group)

Patriot Media Group ruska je medijska organizacija čiji je predsjednik Upravnog odbora Yevgeny Prigozhin. Širi prorusku propagandu i dezinformacije o agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine. Patriot Media Group definira aktualni rat kao „povrat ruskog tla od neonacista u Ukrajini” i tvrdi da NATO planira skori napad na Rusku Federaciju.

Stoga organizacija Patriot Media Group pruža materijalnu potporu djelovanjima i politikama kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Povezani subjekti:

Patriot Media Group, među ostalim, čine:

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga”

(ruski: Акционерное общество „Государственное машиностроительное конструкторское бюро ‚РАДУГА’ имени А.Я. Березняка”)

Adresa: 2a, Zhukovsky St., Dubna, Moscow region, 141980, Russian Federation (Ruska Federacija)

Telefon: +7 (495) 777-07-30

Telefaks: +7 (495) 777-07-36

E-adresa: raduga@dubna.ru

Internetske stranice: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Povezani pojedinci: glavni direktor Boris Viktorovich Obnosov

Povezani subjekti: JSC Tactical Missiles Corporation

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga” je rusko poduzeće koje razvija i proizvodi projektile. Opskrbljuje oružjem oružane snage Ruske Federacije.

Proizvodilo je krstareće projektile Kh-101 koji se lansiraju iz zraka i koje su oružane snage Ruske Federacije upotrebljavale u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine. Projektili Kh-101 upotrebljavali su se u ruskim zračnim napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

Stoga je poduzeće JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga” odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, poduzeće JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga” pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency (Federalno državno unitarno poduzeće „Međunarodna izvještajna agencija ‚ROSSIYA SEGODNYA’”)

(ruski: Федеральное государственное унитарное предприятие „Международное информационное агентство ‚Pоссия Cегодня’”)

Adresa: 4 Zubovsky Boulevard, 119021 Moscow, Russian Federation (Ruska Federacija)

Telefon: +7 (495) 645-66-01

Telefaks: +7 (495) 637-45-45

Internetske stranice: https://rossiyasegodnya.com/

E-adresa: office@ria.ru

Povezani pojedinci:

Dmitry Kiselev – glavni direktor

Margarita Simonyan – glavna urednica

Rossiya Segodnya medijska je grupa povezana s ruskom vladom. Financira se iz saveznog proračuna Ruske Federacije. Preko podređene medijske kuće Sputnik širi provladinu propagandu i dezinformacije o agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine, Ukrajinu opisuje kao nacistički režim i širi lažne informacije o programima biološkog oružja u Ukrajini. Osim toga, Rossiya Segodnya širi informacije o tome da su zapadne zemlje zbog uvođenja sankcija protiv Rusije odgovorne za krizu povezanu s hranom u Africi.

Stoga Rossiya Segodnya pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, pruža potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

 

 

Povezani subjekti:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd (Specijalni tehnološki centar d.o.o.)

(također poznat kao STC, Ltd)

(ruski: Специальный Технологический Центр - ООО „СТЦ”)

Adresa: 195220, St. Petersburg, Piskarevsky prospect, 150, building 5

195220, St. Petersburg, st. Gzhatskaya, 21, letter B, office 53

Russian Federation (Ruska Federacija)

Telefon: 8 (812) 244-33-13

Telefaks: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

E-adresa: office@stc-spb.ru

Internetske stranice: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Special Technology Center Ltd rusko je poduzeće u sektoru tehnologije i obrane. Opskrbljuje oružjem oružane snage Ruske Federacije.

Proizvodio je bespilotne letjelice Orlan-10 koje oružane snage Ruske Federacije upotrebljavaju u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine.

Stoga je poduzeće Special Technology Center Ltd odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory (Dioničko društvo Uralski zavod za civilno zrakoplovstvo)

(također poznat kao JSC Urals Works of Civil Aviation; također poznat kao „UZGA AO”; također poznat kao Ural Civil Aviation Plant)

(ruski: АО „Уральский завод гражданской авиации”; također poznat kao АО „УЗГА”)

Adresa: 2G Bakhchivandzhi S, Ekaterinburg 620025, Russian Federation (Ruska Federacija)

Telefon: +7 (343) 295-51-51

Telefaks: +7 (343) 205-81-81

E-adresa: PRESSA@UWCA.RU

Internetske stranice: https://www.uwca.ru/en/

Povezani subjekti: Ministarstvo obrane Ruske Federacije

JSC Ural Civil Aviation Factory ruski je proizvođač zrakoplova i poduzeće koje se bavi njihovim održavanjem, popravkom i remontom. Opskrbljuje oružjem oružane snage Ruske Federacije.

Proizvodi bespilotnu letjelicu Forpost, koju oružane snage Ruske Federacije upotrebljavaju u agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine.

Stoga je JSC Ural Civil Aviation Factory odgovoran za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

198.

Alfa-Bank JSC

(ruski: Альфа-Банк)

Adresa: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: dioničko društvo

Mjesto registracije: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Russian Federation

Datum registracije: 26.7.2022.

Registracijski broj: 1027700067328

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani pojedinci:

Petr Aven,

German Khan, Mikhail Fridman

Alfa-Bank JSC najveća je privatna banka u Ruskoj Federaciji. Ruska središnja banka uvrstila je Alfa-Bank na popis sistemski važnih kreditnih institucija. Alfa-Bank djeluje u bankarskom sektoru koji je ključna sastavnica financijskog sustava Ruske Federacije. Subjekt Alfa-Bank stoga je uključen u gospodarski sektor koji osigurava znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Drugi povezani subjekti:

Alfa Capital Markets LTD (Cyprus) (Cipar)

Alfa-Direct (Russia) (Rusija)

Alfa-Forex LLC (Russia) (Rusija)

Alfa-Lizing OOO (Russia) (Rusija)

Amsterdam Trade Bank NV (the Netherlands) (Nizozemska)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (Kazakhstan) (Kazahstan)

ABH Holdings

Druge informacije: financijski sektor, bankarstvo

 

 

199.

Public joint-stock company Rosbank (Javno dioničko društvo Rosbank)

(ruski: Публичное акционерное общество Росбанк)

Adresa: 9 ul. Bolshaya Yakimanka, Moscow, 119180, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: javno dioničko društvo

Mjesto registracije: 107078, Moskva, Masha Poryvaeva str., 34, Ruska Federacija

Datum registracije: 2.3.1993.

Registracijski broj: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Rosbank je jedna od najvećih financijskih struktura u Rusiji i jedan od najvećih zajmodavaca u toj zemlji. Ruska središnja banka navodi je kao sistemski važnu kreditnu instituciju u zemlji. Ukupna imovina tog poduzeća 2020. iznosila je 1 363  milijarde RUB, dok je neto dobit 2020. iznosila 15,5 milijardi RUB.

Rosbank stečen je dobivanjem pogodnosti od ruske vlade. Rosbank posluje u ruskom sektoru financijskih usluga, sektoru od strateške važnosti za rusku vladu. Bankarski sektor čini oko 87 % ukupne imovine financijskog sektora. U Rusiji, udio ukupne imovine banke prema BDP-u je približno 90 %. Stoga je poduzeće Rosbank uključeno u gospodarske sektore koji osiguravaju znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

200.

Tinkoff Bank JSC (Banka Tinkoff d.d.)

(ruski: АО „Тинькофф банк“)

Adresa/Poštanska adresa: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26; PO Box 23, Moscow, 102001, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: dioničko društvo

Mjesto registracije: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moskva, Ruska Federacija

Banka Tinkoff jedna je od triju najvećih banaka u Rusiji po broju aktivnih klijenata. Ima vodeći položaj u području financijskih tehnologija, a Ruska središnja banka uvrstila je Banku Tinkoff na popis sistemski važnih kreditnih institucija. Banka Tinkoff djeluje u bankarskom sektoru koji je ključna sastavnica financijskog sustava Ruske Federacije.

Zajedno s ruskom vladom provodi programe za financiranje i potporu poduzetništvu u Rusiji. Banka Tinkoff pruža potporu svojim klijentima s obzirom na mobilizaciju u Ruskoj Federaciji.

Banka Tinkoff stoga je uključena u gospodarske sektore koji osiguravaju znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Datum registracije: 28.11.2002.

Registracijski broj: 1027739642281

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani pojedinci:

Vladimir Potanin (dioničar)

Drugi povezani subjekti: TCS Group Holding PLC – dioničar

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Adresa: 398006, Lipetsk (Lipeck), st. Krasnozavodskaya, 1, Russian Federation (Ruska Federacija)

Telefon: +7 (4742) 90-72-40

e-adresa: priemnaya@lmz48.ru

Internetske stranice: https://www.lmz48.ru

Povezani subjekti: Kalashnikov

Lipetsk Mechanical Plant rusko je poduzeće u okviru vojne industrije. Opskrbljuje oružjem oružane snage Ruske Federacije. Proizvelo je samohodnu gusjeničnu šasiju za sustave projektila zemlja-zrak S-300V4 koje su oružane snage Ruske Federacije upotrebljavale u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Stoga je poduzeće Lipetsk Mechanical Plant odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, ono pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

202.

Public Joint Stock Company ‚Scientific and Production Association ‚Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’ (Javno dioničko društvo Znanstveno i proizvodno udruženje”Almaz, nazvano po akademiku A.A. Raspletinu)

PJSC NPO Almaz

(Публичное Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Алмаз" имени Академика А.А.Расплетина"

ПАО ‚НПО ‚Алмаз’’

Adresa: 125190, Moscow (Moskva), Leningradsky ave., 80 k 16, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: javno dioničko društvo

Mjesto registracije: Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 12.8.2002.

Registracijski broj: 1027700118984.

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Dodatne informacije:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Public Joint Stock Company ‚Scientific and Production Association ‚Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’ (Javno dioničko društvo Znanstveno i proizvodno udruženje”Almaz, nazvano po akademiku A.A. Raspletinu) dio je koncerna za protuzračnu obranu ‚Almaz-Antey’ u ruskom državnom vlasništvu i proizvodi sustave SAM za postrojbe Nacionalne protuzračne obrane. U njemu se razvija i modernizira obitelj pokretnih obrambenih sustava projektila zemlja-zrak S-300. Rusija upotrebljava projektile zemlja-zrak S-300 za napade na kopnene ciljeve u Ukrajini. Stoga Public Joint Stock Company ‚Scientific and Production Association ‚Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’ (Javno dioničko društvo Znanstveno i proizvodno udruženje ‚Almaz’, nazvano po akademiku A.A. Raspletinu) proizvodi i isporučuje proizvode koje ruska vojska upotrebljava u ruskom agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Public Joint Stock Company ‚Scientific and Production Association ‚Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’ (Javno dioničko društvo Znanstveno i proizvodno udruženje”Almaz, nazvano po akademiku A.A. Raspletinu) stoga je odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

203.

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” (KMZ “Zenit”) (javno dioničko društvo Postrojenje Krasnogarsk nazvano po S.A. Zverevoj (KMZ “Zenit”) )

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ "Зенит"))

Adresa: 143403, Moscow region (Moskovska oblast), Krasnogorsk, st. River, 8, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: privatno društvo

Mjesto registracije: Central Federal District of the Russian Federation (Središnji savezni okrug Ruske Federacije)

Datum registracije: 29.12.1999.

Registracijski broj: 1025002882850.

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani pojedinci: Direktor Alexander Novikov

Drugi povezani subjekti: matično društvo: Shvabe (Rostec)

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” (javno dioničko društvo Postrojenje Krasnogarsk nazvano po S.A. Zverevoj) rusko je poduzeće u vlasništvu poduzeća JSC Shvabe, dijela trgovačkog društva Rostec koje se bavi obrambenom industrijom. Ono proizvodi vojnu tehniku, vojnu opremu i druge vojne materijale. PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” (javno dioničko društvo Postrojenje Krasnogarsk nazvano po S.A. Zverevoj) osigurava proizvedena optoelektronička sredstva koja ruska vojska upotrebljava u agresivnom ratu protiv Ukrajine.

Stoga je poduzeće PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva” (javno dioničko društvo Postrojenje Krasnogarsk nazvano po S.A. Zverevoj) odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

204.

Joint Stock Company „Shvabe”

JSC „Shvabe”

(Акционерное общество „ШВАБЕ”

АО „ШВАБЕ”)

Adresa:

129366, Moscow (Moskva), Prospekt Mira, 176, Russian Federation (Ruska Federacija)

(ruski: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Vrsta subjekta: javno dioničko društvo

Mjesto registracije: Yekaterinburg (Jekaterinburg), Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 5.4.2010.

Registracijski broj: 1107746256727

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Poduzeće JSC Shvabe (Shvabe) holding je društvo u vlasništvu korporacije Rostec, specijalizirano za istraživanje i masovnu proizvodnju optičkih i laserskih sustava i kompleksa. Poduzeće Shvabe povezuje niz industrijskih postrojenja i istraživačkih institucija diljem Rusije te čini okosnicu optičkog sektora zemlje. U okviru holding društva Shvabe odvija se cjelokupni ciklus razvoja najsuvremenije optoelektroničke i laserske tehnologije namijenjene nacionalnoj sigurnosti Rusije. Poduzeće Shvabe također proizvodi i razvija optoelektroničke i laserske sustave za oružane snage Ruske Federacije.

Poduzeće JSC Shvabe ruske oružane snage opskrbljuje optičkim i laserskim sustavima koje proizvodi, a koji se upotrebljavaju u agresivnom ratu protiv Ukrajine. Stoga je poduzeće JSC Shvabe odgovorno za pružanje materijalne potpore djelovanjima i politikama kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

205.

AO Plasma

Drugi naziv: AKTCIONERNOE OBSHESTVO „NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV ‘PLAZMA’“

(АО „Плазма” АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ „ПЛАЗМА”)

Adresa: 390023, Tsiolkovsky st, 24, Ryazan, Russian Federation (Ruska Federacija)

Vrsta subjekta: državna korporacija

Mjesto registracije: Russian Federation (Ruska Federacija)

Datum registracije: 16.10.2002.

Registracijski broj: TIN (INN): 6230005886

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezane osobe: čelnik: Sergej Vladimirovich Maksimov

AO Plasma korporacija je u državnom vlasništvu i najveći ruski proizvođač i inovator u području plazmenih elektroničkih proizvoda, među ostalim plinskih lasera i sustava koji se na njima temelje, alata za prikaz informacija (plazmeni paneli i zasloni koji se na njima temelje te drugi uređaji), sklopnih uređaja s izbojem u plinu i industrijske keramike. Korporacija AO Plasma proizvodi i vakuumski-sinterirane metalno-keramičke jedinice i pasivni antenski uređaj koji se upotrebljava u okviru GLONASS-a (globalni navigacijski satelitski sustav). GLONASS je ruski navigacijski satelitski sustav namijenjen operativnoj navigaciji i vremenskoj podršci neograničenom broju korisnika na kopnu te u moru, zraku i svemiru. Sustav GLONASS kontinuirano pomaže ruskim oružanim snagama u izvođenju preciznih napada taktičkim projektilima (npr. taktilnim projektilima Iskander) tijekom ruskog agresivnog rata u Ukrajini.

Stoga korporacija AO Plasma pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.2.2023.

 

 

Drugi povezani subjekti:

AO „VOLGAR”

OAO „FOTONIKA-NV”

OOO „PEKON”

SP ZAO NPK „ORION-PLAZMA”

ZAO „PLAZMA-SOFO”

OAO „RUSELEKTRONIKA-NV”

 

 

 

 

Druge informacije:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 – Vlasništvo državnih korporacija

OKOGU: 4100304 – State corporation to promote the development , production and export of high technology products "Russian Technologies" (State Corporation „Russian Technologies”)

OKOPF: 12247 – Open joint-stock companies OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 – Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij

 

 

206.

Atomflot

(također poznat kao ФГУП Атомфлот; također poznat kao Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; također poznat kao FSUE Atomflot; također poznat kao Rosatomflot)

Mjesto registracije: Murmansk, Russian Federation (Ruska Federacija) (Murmansk region, city of Murmansk, ter. Murmansk-17, 1)

Datum registracije: 6. prosinca 2002.

Registracijski broj: 5192110268 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Atomflot je rusko poduzeće koje održava rusku flotu ledolomaca. Flota ledolomaca kojom upravlja Atomflot posebno je osmišljena kako bi se ispunili ruski ciljevi u pogledu pomorskog prijevoza duž sjevernomorske rute, arktičkog prečaca između Europe i Azije. Sjevernomorska ruta pojavila se kao nova strateška prilika za iskorištavanje i monetizaciju velikih ruskih rezervi nafte i plina na Arktiku, čime se Vladi Ruske Federacije osigurava znatan izvor prihoda. Budući da se izvoz nafte i plina premjestio iz Europe u Aziju uslijed agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine i sankcija Zapada koje su uslijedile, ruska flota ledolomaca ključna je za strategiju te zemlje u vezi s arktičkim ugljikovodicima. Kako bi omogućila praćenje tankera za naftu i plin na mnogo duljem i zahtjevnijem putovanju od poluotoka Yamal i Gydan do Azije, umjesto na mnogo kraćem putu prema Europi koji je manje zahvaćen ledom, Rusija se oslanja na flotu nuklearnih ledolomaca Atomflota.

25.2.2023.

 

 

 

Poduzeće Atomflot stoga je subjekt odgovoran za pružanje materijalne ili financijske potpore Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, ili ima koristi od nje. Poduzeće Atomflot ujedno je subjekt uključen u gospodarske sektore koji osiguravaju znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(također poznat kao АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ”; također poznat kao АО 195 РЗ РАВ; također poznat kao OPEN JOINT STOCK COMPANY „195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS”)

Mjesto registracije: Russian Federation (Ruska Federacija) (183032, Murmansk Oblast, Murmansk, Zavodskaya Ulitsa, dom 7)

Datum registracije: 24. travnja 2009.

Registracijski broj: 5110002377 (porezni identifikacijski broj)

Glavno sjedište: Ruska Federacija

Povezani subjekti i osobe:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, glavna direktorica

Matično društvo:

JSC „Remvooruzhenie”

„195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” rusko je vojno-industrijsko poduzeće koje popravlja i održava vojne proizvode koje ruske oružane snage upotrebljavaju tijekom agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Tom poduzeću ruska je vlada izdala dozvole za „razvoj i popravak oružja i vojne opreme” te ono za sebe navodi da nudi „usluge popravka i održavanja brodova” mornarice Ruske Federacije.

Stoga poduzeće „195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” pruža materijalnu potporu djelovanjima kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Osim toga, poduzeće „195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons” pruža materijalnu potporu Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine, i ima koristi od nje.

25.2.2023.

208.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Mjesto registracije: Dubai, United Arab Emirates (Ujedinjeni Arapski Emirati) (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box507065, United Arab Emirates)

Datum registracije: 2.8.2012.

Registracijski broj: 1244

Glavna sjedišta: Ujedinjeni Arapski Emirati, Ruska Federacija, Europska unija

SUN Ship Management (D) Ltd., prethodno poznat kao SCF Management Services (Dubai) Ltd., poduzeće je za upravljanje brodovima sa sjedištem u Dubaiju, dio poduzeća PAO Sovcomflot (SCF Group), najvećeg ruskog brodarskog poduzeće, specijaliziranog za prijevoz ukapljenog plina, sirove nafte i naftnih derivata, kao i za pružanje usluga offshore proizvodnje energije. Poduzeće SUN Ship Management (D) Ltd. upravlja flotom od gotovo stotinu plovila za prijevoz nafte, ukapljenog prirodnog plina i kemikalija, kapaciteta većeg od 150 000 tona nosivosti.

Od početka agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine poduzeće SUN Ship Management (D) Ltd. djeluje kao jedno od ključnih poduzeća koje upravlja pomorskim prijevozom ruske nafte i obavlja taj prijevoz. Kako je poduzeće SUN Ship Management (D) Ltd. dio ruskog državnog brodarskog poduzeća PAO Sovcomflot, važno je napomenuti da je Ruska Federacija krajnji korisnik usluga poduzeća SUN Ship Management (D) Ltd. Te usluge Vladi Ruske Federacije osiguravaju znatan izvor prihoda, koji čini više od 70 % prihoda Rusije od energije, čime se Kremlju omogućuje da financira svoj agresivni rat protiv Ukrajine.

25.2.2023.”

 

 

Povezani subjekti i osobe:

PAO Sovcomflot (matično društvo)

Vladimir Oskirko (direktor)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (direktor)

Aleksej Khaidukov (direktor)

Alexander Verbo (direktor)

Andrey Kontsenebin (direktor)

SCF Overseas Holding Limited

Stoga, poduzeće SUN Ship Management (D) Ltd. subjekt je koji pruža materijalnu i financijsku potporu Vladi Ruske Federacije, i ima koristi od nje. Štoviše, poduzeće SUN Ship Management (D) Ltd. subjekt je uključen u gospodarski sektor koji osigurava znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije.