21.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 120/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/658

od 21. travnja 2022.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

Unija i dalje osuđuje djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine.

(3)

Vijeće smatra da bi dvije osobe trebalo dodati na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja, kako je naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014, zbog njihove uloge u podrivanju ili ugrožavanju teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine i zbog ostvarivanja koristi od ruskih donositelja odluka koji su odgovorni za pripojenje Krima ili destabilizaciju istočne Ukrajine.

(4)

Uredbu (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 269/2014 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

Sljedeće osobe dodaju se na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„211.

Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrajinski: Сергiй Вiталiйович КУРЧЕНКО; ruski: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Spol: muški

Datum rođenja: 21.9.1985.

Mjesto rođenja: Harkiv, Ukrajina

Državljanstvo: ukrajinsko

G. Serhiy Kurchenko ukrajinski je poduzetnik. Uz potporu proruskih separatista preuzeo je kontrolu nad nekoliko velikih metalurških, kemijskih i energetskih postrojenja u područjima pod kontrolom separatista u Donbasu. Njegovo poduzeće „Gaz-Alliance” monopoliziralo je vađenje ugljena u Donbasu nakon što su njegovi konkurenti bili prisiljeni napustiti tržište, navodno uz pomoć Rusije. Organizirao je nezakoniti program izvoza ugljena iz Donbasa u Rusiju i Europu unatoč sankcijama EU-a i imao koristi od tog programa. Ugljen izvađen u Kurchenkovim rudnicima ponovno je registriran i nezakonito izvezen preko ruskih luka.

G. Kurchenko je pomogao velikim ruskim trgovačkim društvima i holdinzima u državnom vlasništvu da zaobiđu mjere ograničavanja EU-a time što je djelovao kao njihov podugovaratelj na područjima pod ruskom kontrolom. Bio je posrednik u ruskom izvozu plina, goriva i električne energije u dijelove Donbasa pod kontrolom separatista, što je ojačalo njihovu neovisnu opskrbu energijom i podrivalo njihovu gospodarsku integraciju s Ukrajinom. Osim toga, isporučivao je gorivo na nezakonito okupirani poluotok Krim. Time je ojačao neovisnu opskrbu tog područja strujom. Ujedno posjeduje najveće skladište nafte na poluotoku Krimu.

Time je imao koristi od ruskih donositelja odluka odgovornih za pripojenje Krima i destabilizaciju istočne Ukrajine, provodio je transakcije sa separatističkim skupinama u ukrajinskoj regiji Donbasu i aktivno podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

21.4.2022.

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Datum rođenja: 1.6.1961.

Mjesto rođenja: Lenjingrad, bivši SSSR (sada Sankt Peterburg, Ruska Federacija)

Funkcija: istaknut poslovni čovjek s bliskim vezama s ruskim političkim vodstvom

Povezane osobe: Lyubov Valentinovna Prigozhina (supruga); Violetta Prigozhina (majka)

Povezani subjekti: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Yevgeniy Prigozhin istaknut je ruski poslovni čovjek s bliskim vezama s predsjednikom Putinom i ruskim Ministarstvom obrane. Osnivač je i neslužbeni voditelj grupe Wagner, vojnog subjekta bez pravne osobnosti koji se nalazi u Rusiji, odgovornog za razmještanje plaćenika grupe Wagner u Ukrajini.

Concord, također poznato kao KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, poduzeće koje je Prigozhin osnovao i koje je bilo u njegovom vlasništvu do studenoga 2019. i skupina drugih poduzeća povezanih s njim, uključujući Concord Management and Consulting LLC i Megaline LLC, imali su koristi od velikih ugovora o javnoj nabavi s ruskim Ministarstvom obrane nakon nezakonitog ruskog pripojenja Krima i okupacije istočne Ukrajine koju su proveli separatisti koje podupire Rusija.

On je stoga odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju i ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te je aktivno provodio takva djelovanja. Također ostvaruje koristi od ruskih donositelja odluka koji su odgovorni za pripojenje Krima i destabilizaciju istočne Ukrajine.

21.4.2022.”