2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/113


Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2022/336 od 28. veljače 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

( Službeni list Europske unije L 58 od 28. veljače 2022 .)

Na stranici 7., u unosu 675., pod naslovom „Identifikacijski podaci”:

umjesto:

„Datum rođenja: 21.4.1964.

Mjesto rođenja: Lviv, Ruska Federacija

Spol: muški”;

treba stajati:

„Datum rođenja: 21.4.1964.

Mjesto rođenja: Lviv, Ukrajinski SSR (sada Ukrajina)

Spol: muški”.