25.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 53/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/332

od 25. veljače 2022.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

Unija je i dalje nepokolebljiva u svojoj potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.

(3)

U zaključcima od 24. i 25. lipnja 2021. Europsko vijeće pozvalo je Rusiju da u potpunosti preuzme svoj dio odgovornosti u osiguravanju potpune provedbe sporazumâ iz Minska, što je ključan uvjet za sve bitne promjene stajališta Unije. Europsko vijeće naglasilo je da je potreban čvrst i koordiniran odgovor Unije i njezinih država članica na sve daljnje zlonamjerne, protuzakonite i remetilačke aktivnosti Rusije, uz potpuno iskorištavanje svih instrumenata koje Unija ima na raspolaganju te osiguravanje koordinacije s partnerima. U tu svrhu Europsko vijeće ujedno je pozvalo Komisiju i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) da predstave mogućnosti za dodatne mjere ograničavanja, uključujući gospodarske sankcije.

(4)

U zaključcima od 16. prosinca 2021. Europsko vijeće naglasilo je da Rusija hitno treba smiriti napetosti nastale zbog njezine povećane vojne prisutnosti duž granice s Ukrajinom te agresivne retorike. Europsko vijeće ponovno je istaknulo svoju punu potporu suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Iako potiče diplomatske napore i podupire normandijski format u postizanju potpune provedbe sporazumâ iz Minska, Europsko vijeće izjavilo je da će svaka daljnja vojna agresija prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje mjere ograničavanja u koordinaciji s partnerima.

(5)

Vijeće je 24. siječnja 2022. odobrilo zaključke u kojima je osudilo kontinuirana agresivna djelovanja Rusije i njezine prijetnje Ukrajini te pozvalo Rusiju da smiri napetosti, poštuje međunarodno pravo i uključi se u konstruktivan dijalog putem uspostavljenih međunarodnih mehanizama. Vijeće je iznova potvrdilo potpunu predanost Unije ključnim načelima na kojima se temelji europska sigurnost i koja su sadržana u Povelji Ujedinjenih naroda (UN) i osnivačkim dokumentima Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), uključujući Helsinški završni akt i Parišku povelju. Ta ključna načela posebno uključuju suverenu jednakost i teritorijalnu cjelovitost država, nepovredivost granica, suzdržavanje od prijetnje ili uporabe sile i slobodu država da odaberu ili izmijene vlastite sigurnosne mjere. Vijeće je izjavilo da se o tim načelima ne može pregovarati, ona ne podliježu reviziji ili ponovnom tumačenju te da Rusija njihovim kršenjem postavlja zapreku zajedničkom i nedjeljivom sigurnosnom prostoru u Europi te ugrožava mir i stabilnost na europskom kontinentu. Podsjećajući na zaključke Europskog vijeća od 16. prosinca 2021., Vijeće je ponovno istaknulo da će svaka daljnja vojna agresija Rusije prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje širok raspon sektorskih i pojedinačnih mjera ograničavanja koje bi se donosile u suradnji s partnerima.

(6)

Visoki predstavnik 19. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije u kojoj je izrazio zabrinutost zbog velikog gomilanja ruskih oružanih snaga u Ukrajini i oko nje te pozvao Rusiju da se uključi u smislen dijalog i diplomaciju, pokaže suzdržanost i smiri napetosti znatnim povlačenjem vojnih snaga iz područja u blizini ukrajinske granice. Unija je istaknula da će svaka daljnja vojna agresija Rusije prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje mjere ograničavanja u koordinaciji s partnerima.

(7)

Predsjednik Ruske Federacije 21. veljače 2022. potpisao je dekret kojim se priznaje „neovisnost i suverenitet” područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade te ruskim oružanim snagama naredio da stupe na ta područja.

(8)

Visoki predstavnik 22. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije osuđujući tu nezakonitu radnju kojom se dodatno podrivaju suverenitet i neovisnost Ukrajine i koja predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i međunarodnih sporazuma, uključujući Povelju UN-a, Helsinški završni akt, Parišku povelju i Memorandum iz Budimpešte, kao i sporazumâ iz Minska i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2202(2015). Visoki predstavnik apelirao je na Rusiju, kao stranku u sukobu, da poništi to priznanje, drži se svojih obveza, poštuje međunarodno pravo i vrati se raspravama u okviru normandijskog formata i trilateralne kontaktne skupine. Najavio je da će Unija odgovoriti na ta najnovija kršenja od strane Rusije hitnim donošenjem dodatnih mjera ograničavanja.

(9)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu. Taj je napad očito kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(10)

Visoki predstavnik 24. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije u kojoj najoštrije osuđuje ničim izazvanu invaziju Ukrajine koju su izvršile oružane snage Ruske Federacije i sudjelovanje Bjelarusa u toj agresiji na Ukrajinu. Visoki predstavnik naveo je da će odgovor Unije uključivati i sektorske i pojedinačne mjere ograničavanja.

(11)

S obzirom na ozbiljnost situacije, Vijeće smatra da bi članove Nacionalnog vijeća sigurnosti koji su podržali Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika Donjecka i Luganska trebalo dodati na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 269/2014. Osim toga, taj bi popis trebao uključivati i osobe koje su olakšale rusku vojnu agresiju iz Bjelarusa te one članove Državne Dume koji do sada nisu uvršteni na taj popis, a koji su ratificirali odluku vlade o „Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska”.

(12)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osobe navedene na popisu u Prilogu ovoj Uredbi dodaju se na popis naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

Sljedeće osobe dodaju se na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, djevojačko prezime GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Datum rođenja: 2.7.1970.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Datum rođenja: 10.4.1953.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Datum rođenja: 11.9.1999.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Datum rođenja: 12.4.1955.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Datum rođenja: 8.2.1963.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Datum rođenja: 3.8.1950.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

578.

Vladimir Abduliyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Datum rođenja: 11.8.1949.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Datum rođenja: 2.11.1966.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Datum rođenja: 17.8.1957.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Datum rođenja: 21.5.1974.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Datum rođenja: 28.2.1955.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Datum rođenja: 16.5.1996.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Datum rođenja: 25.2.1984.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Datum rođenja: 21.9.1977.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Datum rođenja: 23.9.1988.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Datum rođenja: 3.4.1958.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Datum rođenja: 1.6.1956.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Datum rođenja: 7.9.1958.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Datum rođenja: 3.9.1969.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Datum rođenja: 30.5.1968.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Datum rođenja: 18.7.1966.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Datum rođenja: 9.1.1951.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Datum rođenja: 12.1.1977.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Datum rođenja: 23.10.1978.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Datum rođenja: 16.3.1966.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Datum rođenja: 27.1.1967.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Datum rođenja: 21.6.1964.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Datum rođenja: 3.1.1982.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Datum rođenja: 3.1.1961.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Datum rođenja: 10.9.1970.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Datum rođenja: 22.7.1954.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Datum rođenja: 17.7.1972.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Datum rođenja: 1.2.1970.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Datum rođenja: 11.8.1993.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Datum rođenja: 5.11.1953.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Datum rođenja: 28.9.1957.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Datum rođenja: 30.8.1966.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Datum rođenja: 21.11.1962.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Datum rođenja: 24.12.1974.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Datum rođenja: 21.9.1959.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Datum rođenja: 6.8.1975.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Datum rođenja: 8.7.1963.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Datum rođenja: 21.5.1958.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Datum rođenja: 6.2.1964.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Datum rođenja: 8.11.1963.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Datum rođenja: 19.9.1981.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Datum rođenja: 31.1.1969.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Datum rođenja: 25.3.1968.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Datum rođenja: 22.5.1972.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

621.

Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Datum rođenja: 8.8.1948.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Datum rođenja: 15.8.1971.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Datum rođenja: 9.4.1985.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Datum rođenja: 24.7.1976.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Datum rođenja: 4.7.1958.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Datum rođenja: 15.4.1982.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Datum rođenja: 19.8.1977.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Datum rođenja: 1.3.1957.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Datum rođenja: 19.4.1967.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Datum rođenja: 25.4.1952..

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Datum rođenja: 4.2.1975.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Datum rođenja: 26.10.1974.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Datum rođenja: 8.4.1963.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Datum rođenja: 20.12.1971.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Datum rođenja: 11.6.1978.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Datum rođenja: 22.11.1955.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Datum rođenja: 23.12.1963.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Datum rođenja: 20.10.1976.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Datum rođenja: 25.1.1962.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Datum rođenja: 20.6.1971.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Datum rođenja: 17.10.1966.

Spol: ženski

Članica Državne Dume koja je ratificirala odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Datum rođenja: 27.4.1988.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Datum rođenja: 18.6.1986.

Spol: muški

Član Državne Dume koji je ratificirao odluke Vlade o Ugovoru o prijateljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći između Ruske Federacije i Narodne Republike Donjecka te između Ruske Federacije i Narodne Republike Luganska.

25.2.2022.

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Datum rođenja: 14.9.1965.

Spol: muški

Potpredsjednik Ruskog vijeća sigurnosti. Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

25.2.2022.

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Datum rođenja: 3.5.1966.

Spol: muški

Predsjednik Vlade Ruske Federacije. Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

25.2.2022.

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Datum rođenja: 11.5.1961.

Spol: muški

Ministar unutarnjih poslova Ruske Federacije. Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

25.2.2022.

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Datum rođenja: 31.1.1953.

Spol: muški

Posebni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za pitanja aktivnosti u području okoliša, ekologije i prometa Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

25.2.2022.

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Datum rođenja: 10.11.1965.

Spol: muški

Predstavnik predsjednika Ruske Federacije u Središnjem saveznom okrugu, punopravni državni savjetnik Ruske Federacije. Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

25.2.2022.

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Datum rođenja: 1977.

Funkcija: načelnik granične skupine Gomel

Čin: pukovnik

Mjesto rođenja: Harkiv, Ukrajinski SSR (sada Ukrajina)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Vladislav Bruev načelnik je bjeloruske granične skupine Gomel. U tom je svojstvu odgovoran za kontrolu sigurnosti granice u oblasti Gomel, među ostalim granice između Bjelarusa i Ukrajine te prolaza pojedinaca i robe preko te granice. Ruske postrojbe prešle su granicu između Bjelarusa i Ukrajine u oblasti Gomel tijekom ruske vojne agresije prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funkcija: načelnik graničnog odreda Mozyr

Čin: pukovnik

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Oleg Eibatov je bjeloruski načelnik graničnog odreda Mozyr. U tom je svojstvu odgovoran za kontrolu sigurnosti granice u području Mozyra, među ostalim granice između Bjelarusa i Ukrajine te prolaza pojedinaca i robe preko te granice. Ruske postrojbe prešle su granicu između Bjelarusa i Ukrajine u području Mozyra tijekom ruske vojne agresije prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funkcija: načelnik graničnog odreda Pinsk

Čin: pukovnik

Datum rođenja: 1979.

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Dmitry Vinnikov je načelnik bjeloruskog graničnog odreda Pinsk. U tom je svojstvu odgovoran za kontrolu sigurnosti granice u području Pinska, među ostalim granice između Bjelarusa i Ukrajine te prolaza pojedinaca i robe preko te granice. Pripadnik je bjeloruske vojske koja je podržala rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Ruske postrojbe prešle su granicu između Bjelarusa i Ukrajine u području Pinska tijekom ruske vojne agresije prema Ukrajini. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Funkcija: načelnik vojnog stožera jedinice 65408 / uzletište Luninets.

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Aleksandr Pashkevich načelnik je stožera bjeloruske jedinice 65408 / uzletište Luninets. U tom je svojstvu sudjelovao u povećanju ruske vojne prisutnosti na uzletištu Luninets, čime je pripremljena i olakšana vojna agresija od 24. veljače 2022. Pripadnik je bjeloruske vojske koja je podržala rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Лукьянович Андрей)

Funkcija: Vojni pilot, pukovnik, zamjenik zapovjednika zračnih snaga i zračnih obrambenih snaga, načelnik bjeloruskog zrakoplovstva, zapovjednik vojne jedinice 06752 / uzletište Machulischi.

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Pukovnik Lukyanovich Andrei je vojni pilot, zamjenik zapovjednika bjeloruskih zračnih snaga i zračnih obrambenih snaga / načelnik bjeloruskog zrakoplovstva, zapovjednik vojne jedinice 06752 / uzletište Machulischi. U tom svojstvu sudjelovao je u zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Bjelarusa koje su se održale uoči povećanja ruske vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici kojom je pripremljena vojna agresija prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Pripadnik je bjeloruske vojske, koja je poduprla rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Funkcija: Zapovjednik 116. straže jurišnog zrakoplovstva baze Crvena zastava u Radomskayi / uzletište Lida.

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Aleksandr Krivets je zapovjednik 116. straže bjeloruskog jurišnog zrakoplovstva baze Crvena zastava u Radomskayi / uzletište Lida. Pripadnik je bjeloruske vojske, koja je poduprla rusku vojnu agresiju. U tom je svojstvu sudjelovao u povećanju ruske vojne prisutnosti na uzletištu Lida uoči ruske vojne agresije od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Funkcija: vojni pilot snajperist, pukovnik, zapovjednik vojne jedinice 54804, zapovjednik 61. borbene zrakoplovne baze / uzletište Baranovichi

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Pukovnik Yuri Pyzhik je vojni pilot i zapovjednik 61 bjeloruske borbene zrakoplovne baze / uzletište Baranovichi Pripadnik je bjeloruske vojske, koja je poduprla rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. U tom svojstvu sudjelovao je u zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Belarusa koje su se održale uoči povećanja ruske vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici kojom je pripremljena ruska vojna agresija od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funkcija: načelnik stožera i prvi zamjenik zapovjednika zapadnog operativnog zapovjedništva.

Datum rođenja: 11.7.1972.

Mjesto rođenja: selo Kamenyuki, okrug Kamenetsky, regija Brest / Oblast, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk je načelnik stožera i prvi zamjenik zapovjednika bjeloruskog zapadnog operativnog zapovjedništva. Pripadnik je bjeloruske vojske, koja je poduprla rusku vojnu agresiju. na tom je položaju odgovoran za sudjelovanje postrojbi pod svojim zapovjedništvom u zajedničkim vojnim vježbama Bjelorusa i Rusije, koje su se održale uoči povećanja vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici kojom je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funkcija: načelnik Glavne uprave za vojnu obuku oružanih snaga

Čin: general-bojnik

Datum rođenja: 1.1.1968.

Mjesto rođenja: oblast Gomel, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Andrei Konstantinovich Nekrashevich načelnik je Glavne uprave za vojnu obuku oružanih snaga Bjelarusa. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Na tom položaju odgovoran je za nadzor nad zajedničkom vojnom obukom bjeloruskih oružanih snaga i oružanih snaga stranih država. Javno je hvalio zajedničke vojne vježbe Bjelarusa i Rusije kojima je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Datum rođenja: 14.5.1969.

Mjesto rođenja: Velyka Pader, okrug Slutsk, regija Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Viktor Vladimirovich Gulevich načelnik je Glavnog stožera bjeloruskih oružanih snaga – prvi zamjenik ministra obrane Republike Bjelarusa. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Na tom položaju podupirao je, nadzirao i javno komentirao zajedničke vojne vježbe Bjelarusa i Rusije kojima je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funkcija: državni tajnik Vijeća sigurnosti

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Volfovich Aleksandr Grigoryevich državni je tajnik Vijeća sigurnosti Republike Bjelarusa i prema lokalnim vojnim izvorima nadzire vojnu vježbu „Allied Resolve 2022”, kojom je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

660.

Andrey ZHUK

Funkcija: zamjenik ministra obrane Bjelarusa, general-bojnik

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Andrey Zhuk zamjenik je ministra obrane Bjelarusa. U tom svojstvu sudjelovao je u zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Bjelarusa koje su se održale uoči gomilanja ruske vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici čime je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija od 24. veljače 2022. 24. veljače 2022. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

661.

Sergei SIMONENKO

Funkcija: general-bojnik, zamjenik ministra obrane za naoružanje, načelnik nadležan za naoružanje

Datum rođenja: 2.4.1968.

Mjesto rođenja: Kostyukovichi, regija Mogilyov

Spol: muški

Sergei Simonenko jest general-bojnik, zamjenik ministra obrane za naoružanje Republike Bjelarusa, načelnik nadležan za naoružanje. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire i olakšava rusku vojnu agresiju prema Ukrajini od 24. veljače 2022., osobito održavanjem i sudjelovanjem u zajedničkim vježbama vojnih snaga Bjelarusa i Rusije u tjednima koji su prethodili vojnoj agresiji. U svojstvu generala-bojnika i zamjenika ministra obrane za naoružanje Republike Bjelarusa, Sergei Simonenko odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

662.

Andrei BURDYKO

Funkcija: general-bojnik, zamjenik ministra obrane za logistiku, voditelj logistike

Mjesto rođenja: Pleshchenitsy, regija Minsk

Spol: muški

Andrei Burdyko jest general-bojnik, zamjenik ministra obrane za logistiku Republike Bjelarusa, voditelj logistike. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire i olakšava rusku vojnu agresiju prema Ukrajini od 24. veljače 2022., osobito održavanjem i sudjelovanjem u zajedničkim vježbama vojnih snaga Bjelarusa i Rusije u tjednima koji su prethodili vojnoj agresiji. U svojstvu generala-bojnika, zamjenika ministra obrane za logistiku Republike Bjelarusa, voditelja logistike, Andrei Burdyko odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Spol: muški

Nikolai Rogashchuk pomoćnik je predsjednika Aliksandra Lukashenka i inspektor za regiju Gomel. Na toj funkciji pružio je potporu zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Bjelarusa, kojima je pripremljena ruska vojna agresija prema Ukrajini od 24. veljače 2022.

Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funkcija: general-bojnik, zapovjednik snaga za posebne namjene oružanih snaga

Datum rođenja: 3.9.1967.

Mjesto rođenja: Budimpešta, Mađarska

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Vadim Denisenko jest general-bojnik, zapovjednik snaga za posebne namjene oružanih snaga. U tom svojstvu sudjelovao je u zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Bjelarusa koje su se održale uoči gomilanja ruske vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici koje su bile pripreme za rusku vojnu agresiju prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini te aktivno podupire, ta djelovanja.

25.2.2022.

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funkcija: potpukovnik, zapovjednik jedinice 65408 / uzletište Luninets

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Aleksandr Lozitsky je potpukovnik u bjeloruskoj vojsci i zapovjednik jedinice 65408 / uzletište Luninets. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire rusku vojnu agresiju prema Ukrajini. U tom svojstvu sudjelovao je u zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Bjelarusa koje su se održale uoči gomilanja ruske vojne prisutnosti na ukrajinskoj granici koje su bile pripreme za rusku vojnu agresiju prema Ukrajini od 24. veljače 2022.

Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funkcija: general-bojnik, zapovjednik Zapadnog operativnog zapovjedništva

Datum rođenja: 5.2.1971.

Mjesto rođenja: Mogilev, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Igor Viktorovich Demidenko jest general-bojnik, zapovjednik Zapadnog operativnog zapovjedništva Republike Bjelarusa. Dio je bjeloruske vojske, koja podupire rusku vojnu agresiju prema Ukrajini od 24. veljače 2022. Na tom položaju odgovoran je za sudjelovanje postrojbi pod svojim zapovjedništvom u zajedničkim vojnim vježbama Bjelarusa i Rusije, kojima je pripremljena i olakšana ruska vojna agresija prema Ukrajini. Također je sudjelovao u tim vježbama te je nadzirao sudjelovanje svojih postrojbi u njima.

Igor Viktorovich Demidenko je stoga odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(također poznat kao Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Datum rođenja: 1968.

Mjesto rođenja: Kozlovshchina u okrugu Dyatlovo, Grodno Oblast

Telefonski broj: (+375162) 21-23-32

Spol: muški

Yuri Vitoldovich Shuleyko predsjednik je regionalnog izvršnog odbora Bresta. U tom svojstvu odgovoran je za mobilizaciju i civilnu obranu te za interakciju s vojnim organizacijama, među ostalim u vrijeme zajedničkih vojnih vježbi Rusije i Bjelarusa koje su se održale u blizini Bresta tijekom gomilanja ruskih snaga uoči ruske vojne agresije prema Ukrajini od 24. veljače 2022.

Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funkcija: predsjednik regionalnog izvršnog odbora Gomela

Datum rođenja: 23.7.1974.

Mjesto rođenja: selo Burdevichi, okrug Korelichi, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Državljanstvo: bjelorusko

Spol: muški

Ivan Ivanovich Krupko predsjednik je regionalnog izvršnog odbora Gomela. Na tom položaju odgovoran je za nadzor nad interakcijama lokalnih izvršnih i upravnih tijela regije s vojnim tijelima, kao i za provedbu obrane i pitanja državne sigurnosti. Zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelarusa, koje su se održale uoči ruske vojne agresije prema Ukrajini, odvijale su se u regiji Gomel.

Stoga je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович Путин)

Funkcija: predsjednik Ruske Federacije

Datum rođenja: 7.10.1952.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (sada Sankt Peterburg), bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Vladimir Putin predsjednik je Ruske Federacije.

Dana 22. veljače 2022. potpisao je dekret kojim se priznaje „neovisnost i suverenitet” područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade te je ruski oružanim snagama naradio da stupe na ta područja.

Dana 24. veljače 2022. naredio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

Vladimir Putin odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович Лавров)

Funkcija: ministar vanjskih poslova Ruske Federacije

Datum rođenja: 21.3.1950.

Mjesto rođenja: Moskva, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije.

Kao član Ruskog vijeća sigurnosti podržao je Rusiju u neposrednom priznavanju dviju samoproglašenih republika.

Sergey Lavrov odgovoran je za djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te stabilnost i sigurnost u Ukrajini, te aktivno podupire ta djelovanja.

25.2.2022.”

.