5.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 1/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/5

оd 4. siječnja 2022.

o 325. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 1.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 29. prosinca 2021. dodati dva unosa na popis osoba, skupina i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. siječnja 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Glavni direktor

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 pod naslov „Fizičke osobe” dodaje se sljedeći unos:

„Ashraf Al-Qizani (izvorno pismo: أشرف القيزاني) (pouzdano lažno ime: (a) Ashraf al-Gizani; (b) Abu ‘Ubaydah al-Kafi; (c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; (d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani). Datum rođenja: 5.10.1991. Mjesto rođenja: El Gouazine, Dahmani, pokrajina Le Kef, Tunis. Državljanstvo: tuniško. Nacionalni identifikacijski broj: 13601334, Tunis. Ostale informacije: vodeći član Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), navedene na popisu kao Al Qaida u Iraku. Vrbovao je za ISIL i internetskim videozapisima navodio pojedince na počinjenje terorističkih djela. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 29.12.2021.”

(2)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 pod naslov „Pravne osobe, skupine i subjekti” dodaje se sljedeći unos:

„Jund Al-Khilafah in Tunisia (JAK-T) (izvorno pismo: جند الخلافة في تونس) (alias: (a) ISIL-Tunisia; (b) ISIL-Tunisia Province; (c) Soldiers of the Caliphate; (d) Jund al-Khilafa; (e) Jund al Khilafah; (f) Jund al-Khilafah fi Tunis; (g) Soldiers of the Caliphate in Tunisia; (h) Tala I Jund al-Khilafah; (i) Vanguards of the Soldiers of the Caliphate; (j) Daesh Tunisia; (k) Ajnad). Ostale informacije: osnovan u studenome 2014. povezan s Islamskom državom u Iraku i Levantu, navedenom na popisu kao Al Qaida u Iraku. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 29.12.2021.”