30.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 309/8


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2336

оd 28. studenoga 2022.

o objavljivanju popisa u kojem se navode određene vrijednosti emisija CO2 po proizvođaču i prosječne specifične emisije CO2 iz svih novih teških vozila registriranih u Uniji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1242 Europskog Parlamenta i Vijeća za razdoblje izvješćivanja za godinu 2020.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 8428)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom, francuskom, nizozemskom, njemačkom, švedskom i talijanskom)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1242 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila i izmjeni uredbi (EZ) br. 595/2009 i (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 96/53/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1. prvi podstavak točke (a), (b), (d) i (f),

budući da:

(1)

Prosječne proizvođačeve specifične emisije CO2 trebale bi se utvrđivati na temelju podataka koje su dostavile države članice i proizvođači u skladu s Uredbom (EU) 2018/956 Europskog Parlamenta i Vijeća (2) za vozila tog proizvođača.

(2)

Prosječne specifične emisije CO2 svih novih teških vozila registriranih u Uniji trebale bi se temeljiti na podacima koje su za vozila dostavili svi proizvođači.

(3)

Faktor nultih i niskih emisija za svakog proizvođača trebalo bi utvrditi uzimajući u obzir dostavljene podatke o nultim i niskim emisijama teških vozila.

(4)

Trend smanjenja emisija CO2 i emisijski bonusi po proizvođaču trebali bi se određivati na temelju prijavljenog broja novih teških vozila, uz iznimku namjenskih vozila.

(5)

Podaci iz Priloga ovoj Odluci temelje se na podacima koji su Komisiji bili dostupni 1. kolovoza 2022.

(6)

Komisija će možda morati ažurirati ovdje objavljene podatke ako primi dodatne podatke koji bi utjecali na rezultate tih izračuna,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prosječne specifične emisije CO2 po proizvođaču

Prosječne specifične emisije CO2 po proizvođaču iz članka 4. Uredbe (EU) 2019/1242 u razdoblju izvješćivanja za godinu 2020. navedene su u drugom stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Faktor nultih i niskih emisija po proizvođaču

Faktor nultih i niskih emisija po proizvođaču iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1242 u razdoblju izvješćivanja za godinu 2020. naveden je u trećem stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Trend smanjenja emisija CO2 i emisijski bonusi po proizvođaču

Trend smanjenja emisija CO2, odnosno emisijski bonusi po proizvođaču iz članka 7. Uredbe (EU) 2019/1242 u razdoblju izvješćivanja za godinu 2020. navedeni su u četvrtom, odnosno petom stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 4.

Prosječne specifične emisije CO2 svih novih teških vozila

Prosječne specifične emisije CO2 svih novih teških vozila registriranih u Uniji u razdoblju izvješćivanja za godinu 2020., izračunane prema formuli iz točke 2.7. Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1242 uzimajući u obzir nova teška vozila svih proizvođača, iznose: 52,46 g/tkm.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena sljedećim proizvođačima:

1.

DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120

70372 Stuttgart

Njemačka

2.

DAF NV

P.O. box 90065

5602 PT Eindhoven

Nizozemska

3.

Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2

34885 Sancaktepe Istanbul

Turska

4.

Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

Njemačka

5.

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italija

6.

MAN TRUCK AND BUS SE

Dachauer Str 667

80995 München

Njemačka

7.

RENAULT TRUCK SA

99 Route de Lyon

69802 Saint Priest

Francuska

8.

SCANIA CV AB

Vagnmakarvagen 1

15187 Södertälje

Švedska

9.

VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

40508 Göteborg

Švedska.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2022.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Izvršni potpredsjednik


(1)  SL L 198, 25.7.2019., str. 202.

(2)  Uredba (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o tim dvama parametrima (SL L 173, 9.7.2018., str. 1.).


PRILOG

Svi unosi odnose se na razdoblje izvješćivanja za godinu 2020. iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1242.

Proizvođač

Prosječne specifične emisije CO2 iz članka 4. Uredbe (EU) 2019/1242, u g/tkm

Faktor nultih i niskih emisija, iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1242

Trend smanjenja emisija CO2, iz članka 7. Uredbe (EU) 2019/1242, u g/tkm

Emisijski bonusi iz članka 7. Uredbe (EU) 2019/1242, u g/tkm

DAIMLER TRUCK AG

52,65

0,999

51,35

DAF NV

55,05

1,000

54,21

Iveco Magirus-AG

54,81

1,000

52,01

IVECO SPA

33,00

0,998

29,69

Ford Otomotiv Sanayi AS

55,09

1,000

51,28

MAN TRUCK AND BUS SE

50,79

0,998

50,83

1 011

RENAULT TRUCK SA

50,61

0,998

48,67

SCANIA CV AB

50,23

1,000

51,86

49 534

VOLVO TRUCK CORPORATION

53,53

0,999

52,79