21.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/11


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1276

od 21. srpnja 2022.

o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP (1).

(2)

Unija i dalje nepokolebljivo podupire suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine te i dalje osuđuje djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine.

(3)

Sirijski režim pruža potporu, uključujući onu vojne prirode, ničim izazvanom i neopravdanom agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine. S obzirom na ozbiljnost situacije Vijeće smatra da bi šest osoba i jedan subjekt uključene u novačenje sirijskih plaćenika za borbu u Ukrajini zajedno s ruskim postrojbama trebalo dodati na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP.

(4)

Odluku 2014/145/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2014/145/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. srpnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 16.).


PRILOG

Sljedeće osobe i subjekt dodaju se na popis osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Državljanstvo: sirijsko

Položaj: glavni zapovjednik ‚Palestinske oslobodilačke vojske’

Spol: muški

Muhammad AL-SALTI glavni je zapovjednik ‚Palestinske oslobodilačke vojske’, uključen u novačenje Palestinaca za borbu u Ukrajini na strani Rusije. Stoga je odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Spol: muški

Abu Hani SHAMMOUT bivši je sirijski vojni časnik i vođa frakcije ‚al-Ahdat al-Omariya’ koja je, zajedno s ruskim novačiteljima, odgovorna za popisivanje sirijskih plaćenika iz Yalde, Babile i Beit Sahema, južno od Damaska, koji će biti poslani u borbu na strani ruskih snaga u Libiji i Ukrajini. Grupa Wagner izravno ga je zadužila za nadzor novačenja veterana. Stoga je odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله

Položaj: zapovjednik Nacionalnih obrambenih snaga u gradu Suqaylabiyah

Spol: muški

Nabeul AL-ABDULLAH zapovjednik je Nacionalnih obrambenih snaga u gradu Suqaylabiyah. Nadzire novačenje sirijskih plaćenika za borbu u Ukrajini na strani Rusije od početka agresivnog rata Rusije. Stoga je odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Položaj: zapovjednik Nacionalnih obrambenih snaga u gradu Maharda

Spol: muški

Simon AL WAKIL zapovjednik je Nacionalnih obrambenih snaga u gradu Maharda (Hama). Izravno surađuje sa zapovjedništvom ruskih snaga u Siriji te je aktivan posrednik u operacijama popisivanja za borbu u Ukrajini na strani Rusije. Stoga je odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Položaj: poslovni čovjek, glavni izvršni direktor poduzeća Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services

Spol: muški

Fawaz Mikhail Gerges direktor je Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, sirijskog privatnog zaštitarskog poduzeća osnovanog 2017. i koje je pod nadzorom grupe Wagner u Siriji te je aktivno u zaštiti ruskih interesa (fosfati, plin i osiguravanje lokacija s izvorima nafte). Odgovoran je za novačenje plaćenika u korist ruskih snaga u Libiji i Ukrajini. Stoga je odgovoran za djelovanja i politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Državljanstvo: sirijsko

Datum rođenja: 9.4.1983.

Mjesto rođenja: Damask

Spol: muški

Yasar Hussein Ibrahim suvlasnik je Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, sirijskog privatnog zaštitarskog poduzeća osnovanog 2017. i koje je pod nadzorom grupe Wagner u Siriji te je aktivno u zaštiti ruskih interesa (fosfati, plin i osiguravanje lokacija s izvorima nafte). Poduzeće je aktivno u novačenju sirijskih plaćenika za Libiju i Ukrajinu. Yasar Hussein Ibrahim je stoga odgovoran za podupiranje ili provođenje djelovanja ili politika kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.”

Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

„102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (poznato i kao ‚ISIS Hunters’) – شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Datum osnivanja: 2017.

Sjedište: Al Suqaylabiya (regija Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd je sirijsko privatno zaštitarsko poduzeće osnovano 2017. koje je pod nadzorom grupe Wagner u Siriji te je aktivno u zaštiti ruskih interesa (fosfati, plin i osiguravanje lokacija s izvorima nafte). Poduzeće koje djeluje pod nazivom ‚ISIS Hunters’ aktivno je u novačenju sirijskih plaćenika za Libiju i Ukrajinu. Poduzeće je stoga odgovorno za podupiranje ili provođenje djelovanja ili politika kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini.

21.7.2022.”