21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/55


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/999

od 21. lipnja 2021.

o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (1), a posebno njezin članak 8.a stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus.

(2)

Europsko vijeće 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo je zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje leta društva Ryanair u Minsku, u Bjelarusu, 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje od strane bjeloruskih vlasti novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege. Pozvalo je Vijeće da na temelju relevantnog okvira za sankcije što prije donese dodatna uvrštenja osoba i subjekata na popis.

(3)

S obzirom na ozbiljnost tog incidenta na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi uvrstiti još jedan subjekt.

(4)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u tablicu „B Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 2. stavka 1.” dodaje se sljedeći subjekt:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„15.

Belaeronavigatsia

Poduzeće u državnom vlasništvu

bjeloruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adresa: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republika Bjelarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA odgovorno je za kontrolu bjeloruskog zračnog prometa. Stoga snosi odgovornost za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege i oblik je represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.”

 

 

ruski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Telefaks: +375 (17) 213-41-63

Internetska stranica: http://www.ban.by/

E-adresa: office@ban.by

Datum registracije: 1996.

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA stoga je odgovorno za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.