6.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/14


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/374

od 5. ožujka 2020.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1970 (2011), 25. veljače 2020. ažurirao je podatke koji se odnose na pet osoba koje podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Priloge I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

T. ĆORIĆ


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

U prilozima I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 unosi 6., 9., 23., 25. i 27. zamjenjuju se sljedećim unosima:

„6.   Ime: 1.: ABU 2.: ZAYD 3.: UMAR 4.: DORDA

Titula: nije dostupno Položaj: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944. Mjesto rođenja: Alrhaybat Potvrđena alternativna imena: Dorda Abuzed OE Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija, broj FK117RK0, izdana 25. studenoga 2018. u Tripoliju (Datum isteka valjanosti: 24. studenoga 2026.) Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: boravi u Egiptu) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016., 25. veljače 2020.) Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”

„9.   Ime: 1.: AISHA 2.: MUAMMAR MUHAMMED 3.: ABU MINYAR 4.: QADHAFI

Titula: nije dostupno Položaj: nije dostupno Datum rođenja:1. siječnja 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (Libija, broj putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: a) Oman, broj 03824970; izdana 4. svibnja 2014. u Muscatu (Oman) (Datum isteka valjanosti: 3. svibnja 2024.) b) Libija 428720 c) B/011641 Nacionalni identifikacijski broj: 98606612 Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 11. studenoga 2016., 26. rujna 2014., 21. ožujka 2013., 2. travnja 2012., 25. veljače 2020.) Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”

„23.   Ime: 1.: AHMAD 2.: OUMAR 3.: IMHAMAD 4.: AL-FITOURI

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik paravojne skupine Anas al-Dabbashi, vođa transnacionalne mreže za nezakonitu trgovinu Datum rođenja:7. svibnja 1988. Mjesto rođenja: (moguće Sabratha, okolica Talila) Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: Libija, broj LY53FP76, izdana 29. rujna 2015. u Tripoliju Nacionalni identifikacijski broj: 119880387067 Adresa: a) Garabulli, Libija b) Zawiya, Libija c) Dbabsha-Sabratah Uvršten na popis:7. lipnja 2018. (izmijenjeno 17. rujna 2018., 25. veljače 2020.) Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011), stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014) i stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Dodatne informacije

Ahmad Imhamad zapovjednik je paravojne skupine Anas al-Dabbashi koja je ranije djelovala u obalnom području između Sabrathe i Melite. Imhamad je vođa koji ima važnu ulogu u nezakonitim aktivnostima povezanima s trgovanjem migrantima. Klan i paravojna skupina al-Dabbashi također njeguju odnose s teroristima i nasilnim ekstremističkim skupinama. Imhamad je trenutačno aktivan oko Zawiye, nakon nasilnih sukoba koji su u listopadu 2017. izbili s drugim paravojnim i konkurentskim krijumčarskim organizacijama u okolici obalnog područja, zbog čega je život izgubilo više od 30 osoba, uključujući civile. Kao odgovor na to što je protjeran, Ahmad Imhamad 4. prosinca 2017. javno je obećao da će se u Sabrathu vratiti s oružjem i silom. Postoje brojni dokazi da je Imhamadova paravojna skupina izravno uključena u nezakonito trgovanje migrantima i njihovo krijumčarenje te da njegova paravojna skupina nadzire područja s kojih migranti kreću na put, kampove, sigurne kuće i čamce. Postoje informacije iz kojih se može zaključiti da Imhamad migrante (uključujući maloljetnike) izlaže surovim uvjetima i okolnostima koje ponekad imaju smrtne posljedice na kopnu i moru. Nakon nasilnih sukoba između Imhamadove paravojne skupine i drugih paravojnih skupina u Sabrathi otkrivene su tisuće migranata (mnogi u teškom stanju) od kojih je većina bila zadržana u centrima pod nadzorom brigade Mučenici Anas al-Dabbashija i paravojne skupine al-Ghul. Klan al-Dabbashi i s njime povezana paravojna skupina Anas al-Dabbashi već dugo održavaju veze s Islamskom državom Levanta (ISIL) i njezinim saveznicima.

U njihovim redovima ima nekoliko ISIL-ovih operativaca, uključujući ISIL-ova „kalifa” Sabrathe Abdallaha al-Dabbashija. Imhamad je također navodno bio uključen u pripremu ubojstva Samija Khalifa al-Gharblija kojeg je u srpnju 2017. općinsko vijeće Sabrathe imenovalo da vodi operacije protiv krijumčarenja migranata. Djelovanjem Imhamada uvelike se doprinosi porastu nasilja i nesigurnosti na zapadu Libije i prijeti miru i stabilnosti u Libiji i susjednim zemljama.”

„25.   Ime: 1.: MOHAMMED 2.: AL AMIN 3.: AL-ARABI 4.: KASHLAF

Titula: nije dostupno Položaj: zapovjednik brigade Shuhada al-Nasr, vođa straže rafinerije benzina u rafineriji Zawiya Datum rođenja:2. prosinca 1985. Mjesto rođenja: Zawiya, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: C17HLRL3, izdana 30. prosinca 2015. u Zawiyi Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Zawiya, Libija Uvršten na popis:7. lipnja 2018. (izmijenjeno 17. rujna 2018., 25. veljače 2020.) Ostale informacije: uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Uvršten na popis sukladno stavku 22. točki (a) Rezolucije 1970 (2011), stavku 4. točki (a) Rezolucije 2174 (2014) i stavku 11. točki (a) Rezolucije 2213 (2015).

Dodatne informacije

Mohammed al-Hadi vođa je brigade Shuhada al Nasr u Zawiyi (zapadna Libija). Njegova paravojna postrojba ima kontrolu nad rafinerijom Zawiya, središnjim čvorištem operacija krijumčarenja migranata. Al-Hadi također kontrolira centre za zadržavanje, među ostalim centar za zadržavanje Nasr, koji je nominalno pod kontrolom DCIM-a. Kao što je dokumentirano u raznim izvorima, al-Hadijeva mreža jedna je od najprisutnijih u području krijumčarenja migranata i iskorištavanja migranata u Libiji. Al-Hadi je snažno povezan s vođom lokalne jedinice obalne straže Zawiye, al-Rahmanom al-Miladom, čija jedinica presreće brodove s migrantima, često konkurentskih mreža za krijumčarenje migranata. Migranti se potom dovode u objekte za zadržavanje koje su pod kontrolom paravojne skupine Al Nasr i u kojima su navodno držani u lošim uvjetima. Skupina stručnjaka za Libiju prikupila je dokaze o migrantima koji su često premlaćivani, dok su drugi, posebno žene iz zemalja supsaharske Afrike i Maroka, prodavani na lokalnom tržištu kao seksualno roblje. Skupina je otkrila i da al-Hadi surađuje s drugim oružanim skupinama i da je bio uključen u opetovane nasilne sukobe u 2016. i 2017.”

„27.   Ime: 1.: IBRAHIM 2.: SAEED 3.: SALIM 4.: JADHRAN

Titula: nije dostupno Položaj: vođa oružanih paravojnih skupina Datum rođenja:29. listopada 1982. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: libijsko Br. putovnice: S/263963, izdana 8. studenoga 2012. Nacionalni identifikacijski broj: a) 119820043341 b) Osobni identifikacijski broj: 137803 Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:11. rujna 2018. (izmijenjeno 25. veljače 2020.) Ostale informacije: ime majke: Salma Abdula Younis. Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uvršten na popis sukladno stavku 11. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2213 (2015) i stavku 11. Rezolucije 2362 (2017).

Dodatne informacije

Ured javnog tužitelja Libije izdao je uhidbeni nalog protiv dotične osobe, optužujući je za niz počinjenih kaznenih djela.

Dotična osoba provodila je oružana djelovanja i napade usmjerene na naftna postrojenja koja se nalaze u regiji naftnog polumjeseca i koja su u tim napadima bila uništena, a posljednji je izveden 14. lipnja 2018.

Napadi u regiji naftnog polumjeseca uzrokovali su mnoge žrtve među stanovnicima tog područja te su ugrožavali živote civila.

Libijski izvoz nafte u razdoblju od 2013. do 2018. bio je na mahove obustavljen zbog tih napada, što je libijskom gospodarstvu uzrokovalo znatne gubitke.

Dotična osoba pokušala je nezakonito izvoziti naftu.

Dotična osoba novači strane borce za svoje opetovane napade na regiju naftnog polumjeseca.

Dotična osoba svojim djelovanjem negativno utječe na stabilnost Libije te za libijske stranke predstavlja prepreku u procesu rješavanja političke krize i u provedbi akcijskog plana Ujedinjenih naroda.”