24.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 89/6


Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2020/215 od 17. veljače 2020. o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea

( Službeni list Europske unije L 45 od 18. veljače 2020 .)

Na stranici 4., u članku 1. točki 1.:

umjesto:

„1.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

‚Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Zimbabveu’.”;

treba stajati:

„1.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

‚Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP od 15. veljače 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Zimbabveu’.”.