20.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/106


Ispravak Uredbe (EU) 2019/2155 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

(Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.)

Na stranici 74., u članku 2.:

umjesto:

„Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.”;

treba stajati:

„Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2020.”.