24.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/21


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2016 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1060/2010

( Službeni list Europske unije L 315 od 5. prosinca 2019 .)

1.

Na stranici 112., u Prilogu II., tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti rashladnih uređaja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125”

2.

Na stranici 122., u Prilogu IV. točki 4. podtočki (a), jednadžba se zamjenjuje sljedećim:

„SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)”