24.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/18


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2013 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010

( Službeni list Europske unije L 315 od 5. prosinca 2019 .)

Na stranici 12., u Prilogu II., točki B ‘Indeks energetske učinkovitosti (EEIlabel )’, jednadžba se zamjenjuje sljedećim:

Image 1