7.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 119/66


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/698

оd 30. travnja 2019.

o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Tvar 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on, kojoj je u skladu s Međunarodnim nazivljem kozmetičkih sastojaka (INCI) dodijeljen naziv Climbazole, trenutačno se dopušta kao konzervans u kozmetičkim proizvodima, s najvećom koncentracijom od 0,5 % u gotovom pripravku. Navedena je pod referentnim brojem 32 Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009. U skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 kozmetički proizvodi mogu sadržavati tvar Climbazole i za namjenu koja nije konzervans, samo unutar granične vrijednosti utvrđene referentnim brojem 32 Priloga V.

(2)

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) zaključio je na plenarnoj sjednici od 21. do 22. lipnja 2018., u dopuni svojih ranijih mišljenja o tvari Climbazole (2), da je, ako je riječ o ukupnoj izloženosti, tvar Climbazole sigurna kad se koristi kao konzervans u kremama za lice, losionima za kosu i proizvodima za njegu stopala u najvećoj koncentraciji od 0,2 % te kad se koristi kao konzervans u šamponima koji se ispiru u najvećoj koncentraciji od 0,5 %.

(3)

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača također je zaključio da je tvar Climbazole sigurna, ako je riječ o ukupnoj izloženosti, kad se koristi kao sredstvo protiv peruti u šamponima koji se ispiru u najvećoj koncentraciji od 2 %.

(4)

S obzirom na dopunu, uporaba tvari Climbazole, kao konzervansa ili za namjenu koja nije konzervans u trenutačno dopuštenoj najvećoj koncentraciji od 0,5 % u svim kozmetičkim proizvodima, predstavlja mogući rizik za zdravlje ljudi. Stoga bi uporaba tvari Climbazole kao konzervansa trebala biti dopuštena samo u kremama za lice, losionima za kosu, proizvodima za njegu stopala i šamponima koji se ispiru. Najveća koncentracija za kreme za lice, losione za kosu i proizvode za njegu stopala trebala bi iznositi 0,2 %, a za šampone koji se ispiru trebala bi iznositi 0,5 %.

(5)

Uporabu tvari Climbazole za namjenu koja nije konzervans trebalo bi ograničiti na šampone koji se ispiru, kad se ta tvar upotrebljava kao sredstvo protiv peruti. Za tu bi uporabu najveća koncentracija trebala biti 2 %.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga u skladu s tim izmijeniti.

(7)

Industriji bi trebalo omogućiti razumno razdoblje za prilagodbu novim zahtjevima uvođenjem potrebnih izmjena u formulacijama proizvoda kako bi se osiguralo da se na tržište stavljaju samo proizvodi koji ispunjavaju nove zahtjeve. Industriji bi trebalo omogućiti i razumno razdoblje da proizvode koji ne ispunjavaju nove zahtjeve povuče s tržišta.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

U Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 referentni broj 32 zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

1.   Od 27. studenoga 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on radi namjena koje nisu konzerviranje i koji nisu u skladu s ograničenjima iz ove Uredbe ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 27. veljače 2020. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on radi namjena koje nisu konzerviranje i koji nisu u skladu s ograničenjima iz ove Uredbe ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.

2.   Od 27. studenoga 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on radi konzerviranja i nisu u skladu s uvjetima iz ove Uredbe ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 27. veljače 2020. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on radi konzerviranja i nisu u skladu s uvjetima iz ove Uredbe ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. primjenjuje se od 27. studenoga 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  Dopuna znanstvenim mišljenjima o tvari Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13 i SCCS/1590/17, konačna verzija donesena 21. – 22. lipnja 2018., SCCS/1600/18.


PRILOG I.

U Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 dodaje se sljedeći unos:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Ograničenja

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„310

1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

Šampon protiv peruti koji se ispire (*2)

2,0 % (*2)

Za namjene različite od sprečavanja razvoja mikroorganizama u proizvodu. Ta namjena mora biti jasna iz načina prezentiranja proizvoda. (*2)

 


(*1)  Za uporabu kao konzervans, vidjeti Prilog V., tekst pod referentnim brojem 32.

(*2)  Od 27. studenoga 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on i nisu u skladu s tim ograničenjima ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 27. veljače 2020. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on i nisu u skladu s tim ograničenjima ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.”


PRILOG II.

Referentni broj

Identifikacija tvari

Uvjeti

Tekst uvjeta primjene i upozorenja

Kemijski naziv/INN

Naziv iz glosara uobičajenih sastojaka

CAS broj

EZ broj

Vrsta proizvoda, dijelovi tijela

Najveća koncentracija u gotovom pripravku

Ostalo

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

(a)

Losioni za kosu (*2)

(b)

Kreme za lice (*2)

(c)

Proizvodi za njegu stopala (*2)

(d)

Šamponi koji se ispiru (*2)

(a)

0,2 % (*2)

(b)

0,2 % (*2)

(c)

0,2 % (*2)

(d)

0,5 % (*2)

 

 


(*1)  Za namjenu koja nije konzervans, vidjeti Prilog III., tekst pod referentnim brojem 310.

(*2)  Od 27. studenoga 2019. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on i nisu u skladu s tim uvjetima ne smiju se stavljati na tržište Unije.

Od 27. veljače 2020. kozmetički proizvodi koji sadržavaju 1-(4-klorofenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-on i nisu u skladu s tim uvjetima ne smiju biti dostupni na tržištu Unije.”