28.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 86/116


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/244 od 11. veljače 2019. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine

( Službeni list Europske unije L 40 od 12. veljače 2019. )

Na stranicama 65. i 66., u članku 1. stavku 2.:

umjesto:

„Društvo

Konačna kompenzacijska pristojba

Dodatna oznaka TARIC

Aceitera General Deheza SA

33,4 %

C493

Bunge Argentina SA

33,4 %

C494

LDC Argentina SA

26,2 %

C495

Molinos Agro SA

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA

25,0 %

C497

Vicentin SAIC

25,0 %

C498

COFCO International Argentina SA

28,2 %

C490

Cargill SACI

28,2 %

C491

Sva ostala društva

33,4 %

C999 ”

treba stajati:

„Društvo

Konačna kompenzacijska pristojba

Dodatna oznaka TARIC

Aceitera General Deheza S.A.

33,4 %

C493

Bunge Argentina S.A.

33,4 %

C494

LDC Argentina S.A.

26,2 %

C495

Molinos Agro S.A.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina S.A.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Sva ostala društva

33,4 %

C999 ”