20.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/105


Ispravak Odluke (EU) 2019/2158 Europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

(Službeni list Europske unije L 327 od 17. prosinca 2019.)

Na stranici 104., u članku 11.:

umjesto:

„Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.”;

treba stajati:

„Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020.”.