18.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1009

od 17. srpnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1718 (2006), izmijenio je 9. srpnja 2018. uvrštenje na popis jednog pojedinca i jednog subjekta koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog XIII. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIII. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

1.

U Prilogu XIII. Uredbi (EU) 2017/1509, unos 4. u rubrici „a) Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Ri Hong-sop

 

1940.

16.7.2009.

Bivši direktor Nuklearnog istraživačkog centra u Yongbyonu i ravnatelj Instituta za nuklearno oružje, nadzirao tri ključna objekta koja sudjeluju u proizvodnji plutonija namijenjenog za proizvodnju oružja: objekt za proizvodnju goriva, nuklearni reaktor i objekt za preradu.”

2.

U Prilogu XIII. Uredbi (EU) 2017/1509, unos 28. u rubrici „b) Pravne osobe, subjekti i tijela” zamjenjuje se sljedećim:

„28.

Odjel za industriju streljiva

Military Supplies Industry Department

Pjongjang, DNRK

2.3.2016.

Odjel za industriju streljiva uključen je u ključne aspekte raketnog programa DNRK-a. Odjel za industriju streljiva odgovoran je za nadziranje razvoja balističkih projektila DNRK-a, među ostalim Taepo Dong-2. Nadzire i proizvodnju oružja te programe istraživanja i razvoja DNRK-a, uključujući program DNRK-a za balističke projektile. Drugi gospodarski odbor i Druga akademija prirodnih znanosti, koji su isto tako uvršteni na popis u kolovozu 2010., podređeni su Odjelu za industriju streljiva. Posljednjih godina Odjel za industriju streljiva radio je na razvoju cestovne mobilne interkontinentalne balističke projektile (ICBM) KN08. Odjel za industriju streljiva nadzire nuklearni program DNRK-a. Institut za nuklearno oružje podređen je MID-u.”