15.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/60


Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2018/705 od 14. svibnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

( Službeni list Europske unije L 118 I od 14. svibnja 2018. )

Na stranici 2., u Prilogu, u stupcu „Identifikacijski podaci”, u unosima 162. i 163., adrese se brišu.