2.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/10


Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2018/605 оd 19. travnja 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 utvrđivanjem znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije

( Službeni list Europske unije L 101 od 20. travnja 2018. )

1.

Na stranici 34., u uvodnoj izjavi 8., i u člancima 2. i 4.:

umjesto:

„20. listopada 2018.”;

treba stajati:

„10. studenoga 2018.”

2.

Na stranici 34., u članku 3.:

umjesto:

„20. listopada 2025.”;

treba stajati:

„10. studenoga 2025.”

3.

Na stranici 35., u Prilogu, u točki 1. i na stranici 36., u Prilogu, u točki 2.:

umjesto:

„20. listopada 2018.”;

treba stajati:

„10. studenoga 2018.”