6.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/5


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/326

od 5. ožujka 2018.

o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 5. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 208/2014.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi izbrisati unos za dvije osobe, a obrazloženja za tri osobe trebalo bi ažurirati.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

N. DIMOV


(1)  SL L 66, 6.3.2014., str. 1.


PRILOG

I.

Osobe navedene u nastavku brišu se s popisa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 208/2014.:

4.

Olena Leonidivna Lukash

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

II.

Unosi za sljedeće osobe iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 208/2014 zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

rođen 10. srpnja 1973, u Yenakiievu (Donetsk oblast), sin bivšeg predsjednika, poduzetnik

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

11.

Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров

rođen 17. prosinca 1947. u Kalugi (Rusija), predsjednik vlade Ukrajine do siječnja 2014.

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

rođen 21. rujna 1985. u Harkivu, poduzetnik

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je zloupotrijebio službeni položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi za sebe ili treću osobu i time nanio štetu ukrajinskim javnim sredstvima ili imovini.

6.3.2014.