6.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/325

od 5. ožujka 2018.

o provedbi članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 224/2014 od 10. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 224/2014.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2127 (2013), ažurirao je 16. veljače 2018. informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

N. DIMOV


(1)  SL L 70, 11.3.2014., str. 1.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 224/2014, pod naslovom „A. Osobe” unos u vezi s dolje navedenom osobom zamjenjuje se sljedećim unosom:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (također poznat kao: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (rođen 16. prosinca 1948. u Izu, Južni Sudan))

Funkcija: a) bivši šef države Srednjoafričke Republike; b) profesor

Datum rođenja: a) 14. listopada 1946.; b) 16. prosinca 1948.

Mjesto rođenja: Mouila, Gabon; b) Izo, Južni Sudan

Državljanstvo: a) Srednjoafrička Republika; b) Južni Sudan

Br. putovnice: D00002264, izdana 11. lipnja 2013. (izdalo Ministarstvo vanjskih poslova u Jubi, Južnom Sudanu. Vrijedi do 11. lipnja 2017. Diplomatska putovnica izdana na ime Samuel Peter Mudde)

Nacionalni identifikacijski br.: M4800002143743 (osobni broj u putovnici)

Adresa: Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Ostale informacije: ime majke je Martine Kofio. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Bozize je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog ‚sudjelovanja u ili pružanja potpore radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a’.

Dodatne informacije

Bozize je zajedno sa svojim pristašama potaknuo napad na Bangui 5. prosinca 2013. Od tada je nastavio pokušavati provoditi operacije destabiliziranja kako bi se održale napetosti u glavnom gradu SAR-a. Bozize je navodno osnovao paravojnu skupinu anti-Balaka prije nego što je pobjegao iz SAR-a 24. ožujka 2013. Bozize je u priopćenju pozvao svoje paravojne snage da nastave sa zločinima protiv sadašnjeg režima i islamista. Bozize je navodno pružao financijsku i materijalnu potporu pripadnicima paravojnih snaga koji rade na destabiliziranju tranzicije koja je u tijeku i na vraćanju Bozizea na vlast. Većina pripadnika anti-Balake pripadnici su srednjoafričkih oružanih snaga koji su se nakon državnog udara raspršili po ruralnim područjima te ih je Bozize potom reorganizirao. Bozize i njegovi pristaše imaju kontrolu nad više od polovice jedinica anti-Balake.

Snage odane Bozizeu naoružane su jurišnim puškama, minobacačima i raketnim bacačima te sve više sudjeluju u napadima odmazde na muslimansko stanovništvo SAR-a. Stanje u SAR-u ubrzano se pogoršalo nakon napada snaga paravojne skupine anti-Balaka u Banguiju 5. prosinca 2013. u kojem je smrtno stradalo više od 700 osoba.”.