12.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 7/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/50

оd 11. siječnja 2018.

o 280. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 26. prosinca 2017. izbrisati jedan unos i izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. siječnja 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

(1)

Unos „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rođenja: 12.3.1971.; Mjesto rođenja: Rijad, Saudijska Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Ostali podaci: (a) bliski suradnik Osame bin Ladena i osoba koja olakšava kretanje terorista, (b) u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država od srpnja 2007. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 25.1.2001.” pod naslovom „Fizičke osobe” briše se.

(2)

Unos „Seifallah Ben Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh). Datum rođenja: 8.11.1965. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 23.9.2014.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adresa: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunis; b) Libija (moguća lokacija od srpnja 2017.). Datum rođenja: 8.11.1965. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: tuniski broj G557170, izdana 16. studenoga 1989. Broj nacionalnog identifikacijskog dokumenta: broj tuniske nacionalne osobne iskaznice 05054425, izdana 3.5.2011. (u Hammam Lifu). Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 23.9.2014.”