20.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/16


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/458

od 19. ožujka 2018.

o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 97/193/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenim protiv osoba koje su počinile djela nasilja tijekom događaja u Mostaru 10. veljače 1997.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 1997. donijelo Zajedničko stajalište 97/193/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Zajedničkog stajališta 97/193/ZVSP mjere uvedene Zajedničkim stajalištem trebalo bi ukinuti.

(3)

Zajedničko stajalište 97/193/ZVSP trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajedničko stajalište 97/193/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajedničko stajalište 97/193/ZVSP od 17. ožujka 1997. Vijeća na temelju članka J.2 Ugovora o Europskoj uniji o mjerama ograničavanja usmjerenim protiv osoba koje su počinile djela nasilja tijekom događaja u Mostaru 10. veljače 1997. (SL L 81, 21.3.1997., str.1).