6.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/46


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/332

od 5. ožujka 2018.

o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/798/ZVSP od 23. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (1), a posebno njezin članak 2.c,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. prosinca 2013. donijelo Odluku 2013/798/ZVSP.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2127 (2013), ažurirao je 16. veljače 2018. informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

N. DIMOV


(1)  SL L 352, 24.12.2013., str. 51.


PRILOG

U Prilogu Odluci 2013/798/ZVSP, pod naslovom „A. Osobe”, unos u vezi s dolje navedenom osobom zamjenjuje se sljedećim unosom:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (također poznat kao: (a) Bozize Yangouvonda; (b) Samuel Peter Mudde (rođen 16. prosinca 1948. u Izu, Južni Sudan))

Funkcija: (a) bivši šef države Srednjoafričke Republike; (b) profesor

Datum rođenja: (a) 14. listopada 1946.; (b) 16. prosinca 1948.

Mjesto rođenja: (a) Mouila, Gabon; (b) Izo, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) Srednjoafrička Republika; (b) Južni Sudan

Br. putovnice: D00002264, izdana 11. lipnja 2013. (izdalo Ministarstvo vanjskih poslova u Jubi, Južnom Sudanu. Vrijedi do 11. lipnja 2017. Diplomatska putovnica izdana na ime Samuel Peter Mudde)

Nacionalni identifikacijski br.: M4800002143743 (osobni broj u putovnici)

Adresa: Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Ostale informacije: ime majke je Martine Kofio. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Bozize je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog ‚sudjelovanja u ili pružanja potpore radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a’.

Dodatne informacije

Bozize je zajedno sa svojim pristašama potaknuo napad na Bangui 5. prosinca 2013. Od tada je nastavio pokušavati provoditi operacije destabiliziranja kako bi se održale napetosti u glavnom gradu SAR-a. Bozize je navodno osnovao paravojnu skupinu anti-Balaka prije nego što je pobjegao iz SAR-a 24. ožujka 2013. Bozize je u priopćenju pozvao svoje paravojne snage da nastave sa zločinima protiv sadašnjeg režima i islamista. Bozize je navodno pružao financijsku i materijalnu potporu pripadnicima paravojnih snaga koji rade na destabiliziranju tranzicije koja je u tijeku i na vraćanju Bozizea na vlast. Većina pripadnika anti-Balake pripadnici su srednjoafričkih oružanih snaga koji su se nakon državnog udara raspršili po ruralnim područjima te ih je Bozize potom reorganizirao. Bozize i njegovi pristaše imaju kontrolu nad više od polovice jedinica anti-Balake.

Snage odane Bozizeu naoružane su jurišnim puškama, minobacačima i raketnim bacačima te sve više sudjeluju u napadima odmazde na muslimansko stanovništvo SAR-a. Stanje u SAR-u ubrzano se pogoršalo nakon napada snaga paravojne skupine anti-Balaka u Banguiju 5. prosinca 2013. u kojem je smrtno stradalo više od 700 osoba.”