12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 407/9


Ispravak Izviješća o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2018.

( Službeni list Europske unije C 108 od 22. ožujka 2018. )

(2018/C 407/08)

Na stranici 109., poglavlje 1 1, u stupcu „Odobrena sredstva 2018.”:

umjesto:

„3 923 000”;

treba stajati:

„3 239 000”.

Na stranici 109., redak „Glava 1 – Ukupno”, u stupcu „Odobrena sredstva 2018.”:

umjesto:

„4 607 000”;

treba stajati:

„3 923 000”.

Na stranici 110., redak „SVEUKUPNO”, u stupcu „Odobrena sredstva 2018.”:

umjesto:

„9 900 720”;

treba stajati:

„9 216 720”.