16.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 238/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1571

оd 15. rujna 2017.

o 277. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 12. rujna 2017. odlučio je izbrisati jednu fizičku osobu s popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. rujna 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 881/2002 pod naslovom „Fizičke osobe” briše se sljedeći unos:

„Zulkifli Abdul Hir (alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan (najpoznatiji pod tim imenom)). Adresa: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija (prijašnja lokacija), (b) Maguindanao, Filipini (prema podacima iz siječnja 2015.). Datum rođenja: (a) 5.1.1966., (b) 5.10.1966. Mjesto rođenja: Muar Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: (a) A 11263265, (b) nacionalni identifikacijski broj: 660105-01-5297, (c) vozačka dozvola D2161572, izdana u Kaliforniji, SAD. Ostali podaci: (a) 1. kolovoza 2007. Sud sjevernog okruga Kalifornije, SAD, izdao je nalog za njegovo uhićenje; (b) potvrđeno da je preminuo u Maguindanaou, Filipini u siječnju 2015.; (c) ime majke: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 9.9.2003.”.