19.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 215/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1488

оd 18. kolovoza 2017.

o 274. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 9. kolovoza 2017. izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. kolovoza 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećem unosu pod naslovom „Fizičke osobe”:

„Rustam Magomedovich Aselderov (u izvornom pismu: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias (a) Abu Muhammad (u izvornom pismu: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (u izvornom pismu: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (u izvornom pismu: Мухамадмухтар). Datum rođenja: 9.3.1981. Mjesto rođenja: selo Iki-Burul, okrug Iki-Burulskiy, Kalmička Republika, Ruska Federacija. Državljanstvo: Ruska Federacija. Broj putovnice: broj ruske putovnice 8208 br. 555627, koju je izdao ured Uprave savezne službe za migraciju Ruske Federacije za Republiku Dagestan u Leninskiju. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.12.2016.”

zamjenjuju se sljedećim:

„Rustam Magomedovich Aselderov (u izvornom pismu: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias (a) Abu Muhammad (u izvornom pismu: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (u izvornom pismu: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (u izvornom pismu: Мухамадмухтар)). Datum rođenja: 9.3.1981. Mjesto rođenja: selo Iki-Burul, okrug Iki-Burulskiy, Kalmička Republika, Ruska Federacija. Državljanstvo: Ruske Federacije. Broj putovnice: broj ruske putovnice 8208 br. 555627, koju je izdao ured Uprave savezne službe za migraciju Ruske Federacije za Republiku Dagestan u Leninskiju. Ostali podaci: poginuo 3. prosinca 2016. u Mahačkali, Republika Dagestan, Ruska Federacija. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.12.2016.”