28.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/149

od 27. siječnja 2017.

o provedbi Uredbe (EU) br. 101/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 101/2011 od 4. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu (1), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. veljače 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 101/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja popisa iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 101/2011 trebalo bi ažurirati identifikacijske podatke za dvije osobe s popisa.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 101/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 31, 5.2.2011., str. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията за посочените по-долу лица, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011, се заменят със следното:

 

„Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 21. kolovoza 1971., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Marwana MABROUKA, br. nacionalne osobne iskaznice 05409131.

Nositeljica tuniške putovnice br. x599070 izdane u studenome 2016., važeće do 21.11.2021.

Osoba je predmetom pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

28.

Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 11. ožujka 1972., sin Jaouide El BEJI, oženjen Sirinom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04766495. Nositelj francuske putovnice br. 11CK51319 koja istječe 1.8.2021.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.”