2.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 60/56


Ispravak Smjernice (EU) 2017/697 Europske Središnje Banke od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9)

( Službeni list Europske unije L 101 od 13. travnja 2017. )

Na stranici 157., uvodna izjava 7.:

umjesto:

„(7)

Mogućnosti i diskrecijska prava u odnosu na izuzeća izloženosti od primjene ograničenja velike izloženosti iz članka 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 potrebno je dosljedno primjenjivati na značajne i manje značajne institucije radi uspostavljanja podjednakih konkurentskih uvjeta za kreditne institucije u državama članicama sudionicima, ograničavanja koncentracijskog rizika koji proizlazi iz specifičnih izloženosti i radi osiguravanja primjene istih minimalnih standarda unutar SSM-a za ocjenu usklađenosti s uvjetima navedenim u članku 400. stavku 3. navedene Uredbe. Posebno, trebao bi biti ograničen koncentracijski rizik koji proizlazi iz pokrivenih obveznica obuhvaćenih uvjetima iz članka 129. stavaka 1., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 i izloženosti prema regionalnoj (lokalnoj) državi ili lokalnim tijelima država članica, ili iz izloženosti za koje ona jamče, kada bi tim potraživanjima trebao biti dodijeljen ponder rizika od 20 % u skladu s dijelom trećim, glavom II., poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Za izloženosti unutar grupe, uključujući sudjelujuće udjele ili druge vrste ulaganja, potrebno je osigurati da se odluka o potpunom isključenju ove izloženosti iz primjene ograničenja velike izloženosti temelji na detaljnoj ocjeni kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/445 (ESB/2016/4). Jamči se primjena zajedničkih kriterija za procjenu udovoljava li izloženost, uključujući sudjelujuće udjele ili druge vrste ulaganja prema regionalnim ili središnjim kreditnim institucijama s kojima je kreditna institucija povezana u mrežu u skladu sa zakonskim odredbama i koje su odgovorne temeljem tih odredbi za poslove poravnanja gotovinskih transakcija unutar mreže, uvjetima za izuzeće od ograničenja velike izloženosti kako je navedeno u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/445 (ESB/2016/4). Takva primjena trebala bi osigurati da se sa značajnim i manje značajnim institucijama povezanim u istu mrežu postupa na jedinstven način. Upotreba mogućnosti iz članka 400 stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako je navedena u ovoj Smjernici trebala bi se primjenjivati samo ako odgovarajuća država članica nije upotrijebila mogućnost iz članka 493. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.”;

treba stajati:

„(7)

Mogućnosti i diskrecijska prava u odnosu na izuzeća izloženosti od primjene ograničenja velike izloženosti iz članka 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 potrebno je dosljedno primjenjivati na značajne i manje značajne institucije radi uspostavljanja podjednakih konkurentskih uvjeta za kreditne institucije u državama članicama sudionicima, ograničavanja koncentracijskog rizika koji proizlazi iz specifičnih izloženosti i radi osiguravanja primjene istih minimalnih standarda unutar SSM-a za ocjenu usklađenosti s uvjetima navedenim u članku 400. stavku 3. navedene Uredbe. Posebno, trebao bi biti ograničen koncentracijski rizik koji proizlazi iz pokrivenih obveznica obuhvaćenih uvjetima iz članka 129. stavaka 1., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 i izloženosti prema regionalnoj (lokalnoj) državi ili lokalnim tijelima država članica, ili iz izloženosti za koje ona jamče, kada bi tim potraživanjima trebao biti dodijeljen ponder rizika od 20 % u skladu s dijelom trećim, glavom II., poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Jamči se primjena zajedničkih kriterija za procjenu udovoljava li izloženost, uključujući sudjelujuće udjele ili druge vrste ulaganja prema regionalnim ili središnjim kreditnim institucijama s kojima je kreditna institucija povezana u mrežu u skladu sa zakonskim odredbama i koje su odgovorne temeljem tih odredbi za poslove poravnanja gotovinskih transakcija unutar mreže, uvjetima za izuzeće od ograničenja velike izloženosti, kako je navedeno u Prilogu ovoj Smjernici. Takva primjena trebala bi osigurati da se sa značajnim i manje značajnim institucijama povezanim u istu mrežu postupa na jedinstven način. Upotreba mogućnosti iz članka 400 stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako je navedena u ovoj Smjernici trebala bi se primjenjivati samo ako odgovarajuća država članica nije upotrijebila mogućnost iz članka 493. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.”.