25.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 245/9


Ispravak Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu

( Službeni list Europske unije L 348 od 29. prosinca 2017. )

Na stranici 13., u članku 2. točki 10.:

umjesto:

„10.

‚(2)

isporuku robe kako je navedeno u članku 33., osim ako se porezni obveznik koristi posebnom odredbom iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 3.’;”;

treba stajati:

„10.

‚(2)

isporuku robe kako je navedeno u članku 33. točki (a), osim ako se porezni obveznik koristi posebnom odredbom iz glave XII. poglavlja 6. odjeljka 3.’;”.