18.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/813

od 12. listopada 2015.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-Čile u pogledu zamjene Dodatka II. Prilogu III. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 38. Priloga III. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane (1) („Sporazum”), Odbor za pridruživanje EU-Čile („Odbor za pridruživanje”) može donijeti odluku o izmjeni odredaba tog priloga.

(2)

Posebni odbor za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu, osnovan člankom 81. Sporazuma, 4. studenoga 2014. usuglasio se da će Odboru za pridruživanje preporučiti izmjene Dodatka II. Prilogu III. Sporazumu, u kojem se navodi popis obrada ili prerada koje treba izvršti na materijalima bez podrijetla kako bi izrađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom („pravila za pojedinačne proizvode”), kako bi se taj dodatak uskladio s najnovijom verzijom Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označivanja robe (HS).

(3)

HS se ažurira svakih pet godina, a zadnji je put ažuriran 2012. S obzirom na to da se pravila za pojedinačne proizvode u Sporazumu temelje na zastarjeloj verziji HS-a, to jest HS-u iz 2002., trebalo bi ih ažurirati tako da odražavaju HS iz 2012.

(4)

Pravila za pojedinačne proizvode trebala bi ostati nepromijenjena za one proizvode koji su ponovo razvrstani u okviru HS-a iz 2012. U slučajevima kada je proizvode potrebno premjestiti u različito poglavlje ili tarifni broj, pravila za pojedinačne proizvode trebala bi se premjestiti zajedno s tim proizvodima kada su pravila u novom poglavlju ili tarifnom broju različita od pravila utvrđenih u starom poglavlju ili tarifnom broju.

(5)

Pravila za pojedinačne proizvode za niz proizvoda iz poglavlja 72. HS-a trebalo bi izmijeniti kako bi se uzeo u obzir razvoj tehnološkog postupka proizvodnje čelika.

(6)

Radi jasnoće, uzimajući u obzir broj izmjena koje je potrebno provesti u Dodatku II. Prilogu III. Sporazumu, taj bi dodatak trebalo u cijelosti zamijeniti.

(7)

Stajalište koje treba donijeti u ime Unije u okviru Odbora za pridruživanje trebalo bi se temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba donijeti u ime Unije u okviru Odbora za pridruživanje u pogledu zamjene Dodatka II. Prilogu III. Sporazumu, u kojem se navode pravila za pojedinačne proizvode, temelji se na nacrtu odluke Odbora za pridruživanje priloženom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Odboru za pridruživanje mogu dogovoriti manje izmjene nacrta odluke Odbora za pridruživanje bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluka Odbora za pridruživanje nakon donošenja objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 352, 30.12.2002., str. 3.


NACRT

ODLUKA br. … ODBORA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-ČILE

od …

o zamjeni Dodatka II. Prilogu III. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane

ODBOR ZA PRIDRUŽIVANJE EU-ČILE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane (1), a posebno njegov Prilog III. članak 38.,

budući da:

(1)

U nomenklaturu uređenu Konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja („Harmonizirani sustav”) uvedene su izmjene 1. siječnja 2007. i 1. siječnja 2012.

(2)

S obzirom na to da izmjene Harmoniziranog sustava nisu bile namijenjene izmjeni pravila o podrijetlu, one ne predstavljaju bitne izmjene Sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane („Sporazum”).

(3)

Kako bi se navedene izmjene uzele u obzir u Sporazumu, potrebno je izmijeniti Dodatak II. Prilogu III. Sporazumu.

(4)

S obzirom na broj izmjena koje treba provesti u Dodatku II. Prilogu III., radi jasnoće je potrebno taj dodatak zamijeniti u cijelosti.

(5)

Utvrđeno je da je potrebno izmijeniti pravila o podrijetlu za niz proizvoda iz poglavlja 72. Harmoniziranog sustava kako bi se uzeo u obzir razvoj tehnološkog postupka proizvodnje čelika,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dodatak II. Prilogu III. Sporazumu, koji sadržava popis obrada ili prerada koje treba izvršiti na materijalima bez podrijetla kako bi izrađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom, zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 90 dana od dana zadnje obavijesti kojom se stranke međusobno obavješćuju o završetku potrebnih nacionalnih pravnih postupaka.

Sastavljeno u …

Za Odbor za pridruživanje EU-Čile

Predsjednik


(1)  SL L 352, 30.12.2002., str. 3.


PRILOG

„Dodatak II.

POPIS OBRADA ILI PRERADA KOJE TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI IZRAĐENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez podrijetla, kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1. dobivene su u cijelosti

 

Poglavlje 2.

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 3.

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 4.

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu osim:

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4. dobiveni u cijelosti

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizirani ili s dodanim voćem, oraščićima ili kakaom

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4. dobiveni u cijelosti,

je sav upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limuna i limete ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 s podrijetlom, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, osim:

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 5. dobiveni u cijelosti

 

ex 0502

Čekinje i dlake pitome ili divlje svinje, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6. dobiveni u cijelosti, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, pojedino korijenje i gomolji

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. dobiveni u cijelosti

 

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja ili lubenica

Izrada u kojoj:

je svo upotrijebljeno voće i orašasti plodovi dobiveno u cijelosti, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 9.

Kava, čaj, mate čaj i začini, osim:

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 9. dobiveni u cijelosti

 

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili dekofeinizirana; kavine ljuske i opne; nadomjesci kave koji sadržavaju kavu u bilo kojem omjeru:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

0902

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 0910

Mješavine začina

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Poglavlje 10.

Žitarice

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10. dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten, osim:

Izrada u kojoj je sve upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

 

ex11 06

Brašno, krupica i prah od sušenih ljusaka mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tarifnog broja 0708

 

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 12. dobiveni u cijelosti

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer balzami)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zguščivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani

 

 

Sluzi i zguščivači dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani

Izrada od nemodificiranih sluzi i zguščivača

 

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 14.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 14. dobiveni u cijelosti

 

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

 

 

Mast iz kostiju ili otpadaka

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

 

Ostalo

Izrada od mesa ili jestivih klaoničkih proizvoda svinjećeg podrijetla iz tarifnih brojeva 0203 ili 0206, ili od mesa i jestivih klaoničkih proizvoda peradi iz tarifnog broja 0207

 

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503:

 

 

Mast iz kostiju ili otpadaka

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili kostiju iz tarifnog broja 0506

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. dobiveni u cijelosti

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

Krute frakcije

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

 

ex 1505

Rafinirani lanolin

Izrada od masti sirove vune iz tarifnog broja 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

Krute frakcije

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1506

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. dobiveni u cijelosti

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije:

 

 

Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, babassu ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije ulja jojobe i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, osim za izradu prehrambenih proizvoda za prehranu ljudi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Krute frakcije, osim onih od ulja jojobe

Izrada od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. dobiveni u cijelosti, i

svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti. Medutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 4. dobiveni u cijelosti, i

svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti. Medutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

Poglavlje 16.

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

Izrada:

od životinja iz poglavlja 1., i/ili

u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17.

Šećer i proizvodi od šećera, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, aromatizirana ili obojena

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1702

Drugi šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili bojila; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne karamel:

 

 

Kemijski čista maltoza i fruktoza

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1702

 

— —

Ostali šećeri u krutom stanju, s dodanim aromama ili bojilima

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali s podrijetlom

 

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodanim aromama ili bojilima

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 18.

Kakao i proizvodi od kakaa

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadržavaju kakao ili koji sadržavaju manje od 40 % masenog udjela kakaa, izračunato na potpuno odmašćenoj osnovi, koji nisu spomenuti ili obuhvaćeni na kojem drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu:

 

 

Sladni ekstrakt

Izrada od žitarica iz poglavlja 10.

 

Ostalo

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili ne, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

Koji sadržavaju 20 % ili manje masenog udjela mesa, mesnih klaoničkih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Izrada u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim durum (tvrde) pšenice i njezinih derivata) dobiveni u cijelosti

 

Koji sadržavaju više od 20 % masenog udjela mesa, mesnih klaoničkih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca

Izrada u kojoj:

su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim durum (tvrde) pšenice i njezinih derivata) dobiveni u cijelosti, i

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, koje nisu spomenute ni uključene na drugom mjestu

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnog broja 1806

u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim durum (tvrde) pšenice i kukuruza Zea indurata i njihovih derivata) u cijelosti dobiveni, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadržavaju li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule primjerene za farmaceutsku uporabu, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz poglavlja 11.

 

ex Poglavlje 20.

Preparati od povrća, voća, orašastih plodova i ostalih dijelova biljaka, osim:

Izrada u kojoj je sve voće, orašasti plodovi ili povrće dobiveno u cijelosti

 

ex 2001

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadržavaju 5 % ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 2004 i ex 2005

Krumpiri u obliku brašna, pogače ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2008

Orašasti plodovi, bez dodatka šećera ili alkohola

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih orašastih plodova i uljnatog sjemenja s podrijetlom iz tarifnih brojeva 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Maslac od kikirikija; mješavine na bazi žitarica; palmine jezgre; kukuruz

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

 

 

Sokovi od agruma

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni agrumi dobiveni u cijelosti,

vrijednost upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovu tih proizvoda ili na osnovu kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave te ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj je sva upotrijebljena cikorija dobivena u cijelosti

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

 

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljena gorušica (senf)

 

Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 2104

Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađenog ili konzerviranog povrća iz tarifnih brojeva 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj je sve upotrijebljeno grožđe ili bilo koja prerađevina iz grožđa dobiveno u cijelosti

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17. ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim onih od ananasa, limuna i limete ili grejpa) s podrijetlom

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

Izrada:

od materijala iz svih tarifnih brojeva, osim onih iz tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5 % ukupnog volumena

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arak može biti upotrijebljen do 5 % ukupnog volumena

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 2301

Kitovo brašno; grubo i fino mljeveno brašno i peleti od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti

 

ex 2303

Ostaci od izrade škroba od kukuruza (osim koncentriranih tekućina za namakanje), s masenim udjelom bjelančevina, računano na suhi proizvod, većim od 40 %

Izrada u kojoj je sav upotrijebljeni kukuruz dobiven u cijelosti

 

ex 2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, koji sadržavaju više od 3 % maslinova ulja

Izrada u kojoj su sve upotrijebljene masline dobivene u cijelosti

 

2309

Pripravci kakvi se koriste za životinjsku hranu

Izrada u kojoj su:

sve upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom, i

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 24.

Duhan i izrađeni nadomjesci duhana, osim:

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24. dobiveni u cijelosti

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Izrada u kojoj je najmanje 70 % masenog udjela upotrijebljenog neizrađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex 2403

Duhan za pušenje

Izrada u kojoj je najmanje 70 % masenog udjela upotrijebljenog neizrađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćivanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

 

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Rezanje mramora debljine veće od 25 cm, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, samo odvojen, piljenjem ili drukčije, u blokove ili ploče pravokutnih oblika (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2518

Kalcinirani dolomit

Kalciniranje nekalciniranog dolomita

 

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita).

 

ex 2520

Sadra, posebno pripremljena za zubarstvo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Izrada od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

 

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26.

Rude, troske i pepeli

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih sastojaka premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65 % njihova volumena na temperaturi do 250 oC (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2709

Nerafinirana ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih materijala, osim sirovih; proizvodi koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadržavaju 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (2)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (2)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili ne

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (2)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih materijala

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i terpijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer bitumenski kit, „cutback”)

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2805

„Mischmetall”

Izrada elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2811

Sumporni trioksid

Izrada od sumporna dioksida

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2840

Natrijev perborat

Izrada od dinatrijeva tetraborata pentahidrata

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2852

Spojevi žive s unutarnjim eterima i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Spojevi žive s nukleinskim kiselinama i njihovim solima, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932, 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Spojevi žive kemijskih proizvoda i pripravaka kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Živini spojevi dijagnostičkih ili laboratorijskih reagensa na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 29.

Organske kemikalije, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici koji se upotrebljavaju kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzeni, tolueni i ksileni, upotrijebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja i od etanola

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro-, ili nitrozo derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2932

Unutarnji eteri i njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ciklični acetati i hemi-acetali te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (heteroatomima)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2939

Koncentrati makove slame s masenim udjelom alkaloida ne manjim od 50 %

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi

 

 

Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili nepomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

 

 

 

— —

Ljudska krv

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

Životinjska krv pripremljena za terapijsku ili profilaktičku upotrebu

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

Frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina, krvnog globulina i serum globulina

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

— —

Hemoglobin, krvni globulini i serum globulini

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 ili 3006):

 

 

Dobiveni od amikacina iz tarifnog broja 2941

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3006

Farmaceutski otpad naveden u napomeni 4 (k) uz ovo poglavlje.

Zadržat će se podrijetlo proizvoda prema njegovom izvornom razvrstavanju

 

Sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne:

 

 

od plastičnih masa

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

od tkanine

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, koja nisu vlačena ili češljana ili drukčije pripremljena za predenje,

ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Sredstva prepoznatljiva kao stoma pomagala

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 31.

Gnojiva, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase, osim:

natrijeva nitrata,

kalcijeva cianomida,

kalijeva sulfata,

magnezij kalij sulfata

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Izrada od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3205

Lak bojila; pripravci na osnovi lak boja navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje (4)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3205 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; ekstrahirani oleorezini; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja s pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite „grupe” (5) ovog tarifnog broja. Međutim, materijali iz iste skupine kao i proizvod mogu se upotrebljavati, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, zubarski voskovi te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3403

Pripravci za podmazivanje koji po masi sadržavaju manje od 70 % masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenog od bitumenskih minerala

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više posebnih procesa (1)

ili

drugi postupci u kojima svi uporabljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifni broj koji se razlikuje od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

Na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, prešanog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:

hidrogeniranih ulja koja imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 1516,

kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 3823, i

materijali iz tarifnog broja 3404

Međutim, ti se materijali mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na temelju škrobova ili na temelju dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

 

 

Škrobni eteri i esteri

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3505

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja 1108

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, ako nisu navedeni ni uključeni na drugom mjestu

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku upotrebu, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, neovisno jesu li u kasetama ili ne:

 

 

Film za trenutnu kolor fotografiju, u kasetama

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifni broj koji nije tarifni broj 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifni broj koji nije tarifni broj 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3702

Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 3701 i 3702

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni, ali nerazvijeni

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 3701 do 3704

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3801

Koloidni grafit u otopini ulja i polukoloidni grafit; ugljikove paste za elektrode

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Grafit u obliku paste u kojoj mješavina grafita i mineralnih ulja ima više od 30 % masenog udjela

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3403 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3803

Rafinirano talno ulje

Rafiniranje sirovog talnog ulja

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3805

Alkoholi sulfatna terpentina, pročišćeni

Pročišćivanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatna terpentina

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Izrada od smolnih kiselina

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnog katrana

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i ostali proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj i kožarskoj industriji te sličnim industrijama, koji nisu spomenuti ili obuhvaćeni na kojem drugom mjestu

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3810

Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje prašci i paste za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala pripravci koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3811

Pripravci protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, preparati za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja:

 

 

Pripremljeni dodaci za ulja za podmazivanje koji sadržavaju naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni omekšivači (plastifikatori) za gumu ili plastične mase, ako nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; antioksidacijski pripravci i drugi složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3813

Pripravci i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje premaznih boja ili lakova

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3818

Kemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, koje ne sadržavaju ili sadržavaju manje od 70 % masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj ili održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih stanica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Industrijski masni alkoholi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugome mjestu:

 

 

Sljedeće iz ovog tarifnog broja:

— —

pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

— —

sorbitol osim sorbitola iz tarifnog broja 2905

— —

sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih ruda i njihove soli

— —

ionski izmenjivači

— —

apsorpcijska sredstva (geteri) za vakuumske cijevi

— —

tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćivanju ugljenog plina

— —

sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi te njihovi esteri

— —

Fusel-ulje i Dippel-ulje

— —

mješavine soli koje sadržavaju razne anione

— —

želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge

 

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3826

Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, odresci i lomljevina plastičnih masa; osim za tarifne brojeve ex 3907 i 3912 na koje se primjenjuju pravila u nastavku:

 

 

Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer ima više od 99 % masenog udjela u ukupnom sastavu polimera

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica 1

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3907

Kopolimer, izrađen od polikarbonata i kopolimera akrilonitrilbutadienstirena (ABS)

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrebljavati pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

 

Poliester

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica i/ili Izrada od polikarbonata tetrabroma-(bisfenol A)

 

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu, u primarnim oblicima

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastike; osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede pravila u nastavku:

 

 

Plosnati proizvodi bolje obrađeni nego samo površinski ili razrezani drukčije nego u četvrtaste ili pravokutne oblike; ostali proizvodi obrađeni bolje nego samo površinski

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo:

 

 

— —

Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer ima više od 99 % masenog udjela u ukupnom sastavu polimera

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— —

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39. ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica1

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

Izrada od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, uglavnom cinka i natrija

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Izrada od visoko prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (7)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 4001

Laminirane ploče ili krep guma za potplate

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

4005

Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

4012

Protektirane ili rabljene vanjske pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume:

 

 

Protektirane gume, pune gume ili gume za napuhavanje, od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

 

Ostalo

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar različitog tarifnog broja, osim tarifnog broja 4011 ili 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Izrada od tvrde gume

 

ex Poglavlje 41.

Sirove kože (osim krzna) i štavljena koža osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Odstranjivanje vune s ovčjih ili janjećih koža, s vunom

 

4104 do 4106

Štavljene ili „crust” kože, bez vune ili dlake, cijepane ili necijepane, ali ne dalje obrađene

Ponovno štavljenje već štavljene kože

ili

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

4107, 4112 i 4113

Koža dalje obrađena nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađenu kožu, bez vune ili dlake, cijepanu ili necijepanu, osim kože iz tarifnog broja 4114

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4104 do 4113

 

ex 4114

Lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

Izrada od kože iz tarifnih brojeva 4104 do 4107, 4112 ili 4113 pod uvjetom da njezina vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudova svilca)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 4302

Štavljena ili dorađena krzna, sastavljena

 

 

Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje i sastavljanje nesastavljenih štavljenih ili obrađenih kožica krzna

 

Ostalo

Izrada od nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna

 

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Izrada od nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna iz tarifnog broja 4302

 

ex Poglavlje 44.

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 4403

Grubo, četvrtasto tesano drvo

Izrada od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili samo okresanog

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, debljine veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem) i za šperploče debljine ne veće od 6 mm, spojeno i drugo drvo piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno debljine ne veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4409

Drvo kontinuirano oblikovano duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne:

 

 

— —

Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

 

— —

Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična drvena ambalaža, od drveta

Izrada od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

 

ex 4416

Drvene bačve, burad, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi, od drveta

Izrada od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

 

ex 4418

Građevinska stolarija i građa, drvena

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celularne drvene ploče, piljena šindra i cijepana šindra.

 

Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drveni klinovi ili igle za obuću

Izrada od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

 

ex Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Izrada od pluta iz tarifnog broja 4501

 

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Poglavlje 47.

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; Papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 4811

Papir i karton, namotan, s crtama ili kockama

Izrada od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

4816

Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče, od papira, neovisno jesu li u kutijama ili ne

Izrada od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

4817

Poštanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i karte za dopisivanje, od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i slična pakiranja, od papira ili kartona, koji sadržavaju slogove pribora za dopisivanje

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4818

toaletni papir

Izrada od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

ex 4819

Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4823

Ostali papiri, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike

Izrada od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

ex Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

4909

Tiskane ili ilustrirane razglednice; tiskane karte koje sadržavaju osobne čestitke, poruke ili objave, neovisno jesu li ilustrirane ili ne, sa ili bez omotnica ili ukrasa:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 4909 i 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući kalendare u blokovima:

 

 

„Trajni” kalendari ili kalendari s izmjenjivim listovima na podlozi koja nije izrađena od papira ili kartona.

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 4909 i 4911

 

ex Poglavlje 50.

Svila; osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za namatanje, otpatke pređe i čupave materijale), vlačeni ili češljani

Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka

 

5004 do ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

ostalih prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drugačije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 52.

Pamuk, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drugačije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada iz jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

5306 do 5308

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drugačije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosovog vlakna,

jutene pređe,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5401 do 5406

Pređa, monofilament i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drugačije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Izrada od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Izrada od (3):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drugačije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od1:

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih, osim:

Izrada od (3):

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5602

Pust, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

 

 

Od iglanog pusta

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrebljavati:

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

polipropilenski filament kučine iz tarifnog broja 5501,

pri čemu je u svim primjerima udjel svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

Ostalo

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana dobivenih od kazeina, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Izrada od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tekstilom

 

Ostalo

Izrada od 1 :

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

5606

Upletena pređa, upletene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim upletenih proizvoda iz tarifnog broja 5605 i upletene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Izrada od1:

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije pripremljena za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači:

 

 

Od iglanog pusta

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim:

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

polipropilenski filament kučine iz tarifnog broja 5501,

pri čemu je u svim primjerima udjel svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

 

 

Od ostalog pusta

Izrada od (3):

prirodnih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Ostalo

Izrada od 1 :

pređe od kokosove pređe ili pređe jute,

pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata,

prirodnih vlakana, ili

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje

Tkanine od jute smiju se upotrebljavati kao podloga

 

ex Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilne tkanine dobivene tafting postupkom; čipka; tapiserije; pozamanterija; vez, osim:

 

 

Koje sadržavaju gumene niti

Izrada od jednonitne pređe (3)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično te tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i gotove proizvode

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i sličnu uporabu; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; škrobljeno platno i slični kruti tekstilni materijali koji se upotrebljavaju u izradi osnova šešira

Izrada od pređe

 

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe ili ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:

 

 

Sa 90 % ili manje tekstilnih tvari u masi

Izrada od pređe

 

Ostalo

Izrada od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Izrada od pređe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5904

Linoleum, uključujući rezani u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući rezane u oblike

Izrada od pređe (3)

 

5905

Zidne tapete od tekstila:

 

 

Impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Izrada od pređe

 

Ostalo

Izrada od (3):

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5906

Gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tarifnog broja 5902:

 

 

Pletene ili kačkane tkanine

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Ostale tkanine od pređe na temelju sintetskog vlakna, koje sadrže više od 90 % tekstilnih tvari u masi

Izrada od kemijskih materijala

 

Ostalo

Izrada od pređe

 

5907

Tekstilne tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna oslikana za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu upotrebu

Izrada od pređe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili neimpregnirane

 

 

Čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Izrada od cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

 

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

Diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Izrada od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

 

Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene pustom ili ne, impregnirane ili presvučene ili ne, cjevaste ili beskonačne, s jednom ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkane s više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Izrada od (3):

pređe od kokosova vlakna,

sljedećih materijala:

— —

pređe od politetraflouroetilena (8),

— —

pređe, višenitne, od poliamida, presvučenog, impregniranog ili prekrivenog fenolskom smolom,

— —

pređe od sintetskih tekstilnih vlakana aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

— —

monofila od politetrafloureotilena 2 ,

 

 

 

— —

predivo od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

— —

pređe od staklenih vlakana, presvučene fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom (8),

— —

kopoliestera monofilamenta i smola tereftalične kiseline i 1,4 -cikloheksanedimetanola i isoftalične kiseline,

— —

prirodnih vlakana,

— —

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje, ili

— —

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

 

Ostalo

Izrada od (3):

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60.

Pletene ili kačkane tkanine

Izrada od 1 :

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani:

 

 

Dobiveni zašivanjem ili spajanjem na drukčiji način dvaju ili više dijelova pletene ili kukičane tkanine, koji su već izrezani u oblike ili su proizvedeni već oblikovani

Izrada od pređe (3)  (9)

 

Ostalo

Izrada od 1 :

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, koji nisu pleteni ili kačkani, osim:

Izrada od pređe (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Izrada od pređe2

ili

Izrada od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica2

 

ex 6210 i ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Izrada od pređe (9)

ili

Izrada od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da ukupna vrijednost nepresvučenih materijala ne premaši 40 % cijene proizvoda franko tvornica1

 

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi:

 

 

Vezeni

Izrada iz jednonitne nebijeljene pređe (3)  (9)

ili

Izrada od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica 2

 

 

Ostalo

Izrada iz jednonitne nebijeljene pređe (3)  (9)

ili

Sastavljanje, nakon kojeg slijedi tisak s najmanje dvije pripremne ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premašuje 47,5  % cijene proizvoda franko tvornica

 

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212:

 

 

Vezeni

Izrada od pređe (9)

ili

Izrada od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica 1

 

— —

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Izrada od pređe 1

ili

Izrada od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da ukupna vrijednost nepresvučenih materijala ne premaši 40 % cijene proizvoda franko tvornica 1

 

 

Međupostave za ovratnike i orukvice, razrezane

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada od pređe (9)

 

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

6301 do 6304

Pokrivači, debeli vuneni pokrivači, posteljno rublje itd.; zavjese itd.; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

 

 

Od pusta, od netkanog materijala

Izrada od (3):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Ostalo:

 

 

— —

Vezeni

Izrada iz jednonitne nebijeljene pređe (9)  (10)

ili

Izrada od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne premaši 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

Ostalo

Izrada iz jednonitne nebijeljene pređe 2 3

 

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Izrada od (3):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana koja nisu ni vlačena ni češljana ni drukčije obrađena za predenje ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra za čamce, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

Od netkanog materijala

Izrada od 1  (9):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Ostalo

Izrada iz jednonitne nebijeljene pređe 1 2

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređa, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljenih u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kada nije u setu. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

 

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na unutarnji potplat osim na vanjski potplat); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, gležnjaci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

6505

Šeširi i druga pokrivala glave, plet eni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od vrpci), neovisno jesu li podstavljeni ili ukrašeni ili ne; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, neovisno jesu li podstavljene ili ukrašene ili ne

Izrada od pređe ili tekstilnih vlakana (9)

 

ex Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapne kišobrane, vrtne suncobrane i slične kišobrane)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 67.

Obrađeno perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Izrada od obrađena škriljevca

 

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavine na osnovi azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala

Izrada od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

 

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Staklo s nereflektirajućim slojem

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drukčije obrađeno, ali neuokvireno ni spojeno s drugim materijalima:

 

 

Staklena ploča (podloga), obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom (11)

Izrada od neprevučenih staklenih ploča (podloge) iz tarifnog broja 7006

 

Ostalo

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7007

Sigurnosno staklo, izrađeno od kaljenog ili slojevitog stakla

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7008

Višeslojni izolacijski paneli od stakla

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7009

Staklena zrcala, neovisno jesu li uokvirena ili ne, uključujući retrovizore

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7010

Stakleni baloni, boce, pljoske, zdjele, vrčevi, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za prijevoz ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica ili

 

7013

Stakleni proizvodi, vrsta koja se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica ili

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda, ako ukupna vrijednost puhanoga staklenih predmeta ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim pređe)

Izrada od:

neobojenih strukova, roving prediva, pređe ili rezanog vlakna, ili

staklene vune

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, kovine presvučene plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 7101

Biseri, prirodni ili kultivirani, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg prijevoza

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Izrada od neobrađenih dragulja ili poludragulja

 

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

 

— —

U sirovim oblicima

Izrada od materijala koji nisu razvrstani u tarifni broj 7106, 7108 ili 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

 

— —

Poluizrađene ili u prahu

Izrada od neobrađenih plemenitih kovina

 

ex 71 07, ex 7109 i ex 7111

Kovine platirane plemenitim kovinama, u poluizrađenom obliku

Izrada od običnih kovina obloženih plemenitim kovinama, neobrađenih

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstruiranih)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Izrada od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Izrada iz materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili 7206

 

7208 do 7216

Plosnati valjani proizvodi, žice, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika

Izrada od nehrđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206 ili 7207

 

7217

Žica od željeza ili nelegiranog čelika

Izrada od poluprerađevina iz tarifnog broja 7207

 

7218 91 i

7218 99

Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

Izrada od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili tarifnog podbroja 7218 10

 

7219 do 7222

Valjani plosnati proizvodi, poluge i šipke, oblici i profili od nehrđajućega čelika

Izrada od nehrđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7218

 

7223

Hladnodobivena žica od nehrđajućeg čelika

Izrada od poluprerađevina iz tarifnog broja 7218

 

7224 90

Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika

Izrada od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili tarifnog podbroja 7224 10

 

7225 do 7228

Plosnati valjani proizvodi, šipke šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Izrada od ingota ili ostalih primarnih oblika ili poluproizvoda iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

7229

Hladnodobivena žica od ostalih legiranih čelika

Izrada od poluprerađevina iz tarifnog broja 7224

 

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 7301

žmurje (talpe)

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani (konstruirani) za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Izrada od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Izrada od materijala iz tarifnih brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Savijanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, brušenje i pjeskarenje od neobrađenih materijala pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne premašuje 35 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7308

Željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta (krovni kosturi), vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi i ograde); ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ne smiju se upotrebljavati zavareni kutovi, kalupi i profili iz tarifnog broja 7301

 

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 7321

Aparati za kuhanje i grijala za održavanje topline hrane:

 

 

Na plin ili na plin i druga goriva:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 74.

Bakar i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7401

Bakrenac; cementni (taložni) bakar

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

7402

Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektrolitsko rafiniranje

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima:

 

 

Rafinirani bakar

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Slitine bakra i rafinirani bakar koji sadržavaju druge elemente

Izrada od rafiniranog bakra, u sirovim oblicima, ili otpadaka i lomljevine od bakra

 

7404

Otpaci i lomljevina od bakra

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

7405

Predslitine bakra

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 75.

Nikal i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7501 do 7503

Niklov kamenac, niklovi oksidi nastali postupkom sinteriranja i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; nekovani nikal; otpaci i lomljevina od nikla

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 76.

Aluminij i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Izrada termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka i lomljevine aluminija

 

7602

Otpaci ili lomljevina od aluminija

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim gustih žičanih mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice te ekspandirane kovine aluminija

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, smiju se upotrijebiti žičane mreže, tkanine, rešetke, mreže, ograde, proizvodi za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ili rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem aluminija, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 77.

Rezervirano za eventualnu buduću upotrebu u HS-u

 

 

ex Poglavlje 78.

Olovo i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7801

Olovo u sirovim oblicima:

 

 

Rafinirano olovo

Izrada od olova u polugama ili obrađenog olova

 

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 7802 ne smiju se upotrebljavati

 

7802

Otpaci i lomljevina od olova

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 79.

Cink i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7901

Cink u sirovim oblicima

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 7902 ne smiju se upotrebljavati

 

7902

Otpaci i lomljevina od cinka

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 80.

Kositar i predmeti napravljeni od njega, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8001

Kositar u sirovim oblicima

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 8002 ne smiju se upotrebljavati.

 

8002 i 8007

Otpaci i lomljevina od kositra; ostali proizvodi od kositra

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih:

 

 

Ostale obične kovine, kovane; proizvodi od njih

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; dijelovi za njih od običnih kovina, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 8202 do 8205. Međutim, alati iz tarifnih brojeva 8202 do 8205 mogu se upotrijebiti u sklopu setova pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene seta franko tvornica

 

8207

Izmjenjivi alati za ručne sprave sa ili bez mehaničkog pogona ili za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) uključujući matrice za vučenje ili izvlačenje kovina te alati za bušenje stijena ili zemlje

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

8208

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8211

Noževi s oštricama, ozubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti oštrice noža i ručke od osnovnih kovina

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i striženje, mesarske ili kuhinjske sjekire s dugom oštricom i kratkim drškom (bradve, satare), sjeckalice i slične sprave za sjeckanje, noževi za papir); sprave i setovi sprava za njegu ruku ili nogu (manikir i pedikir) (uključujući rašpe za nokte)

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

 

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

 

ex Poglavlje 83.

Razni proizvodi od osnovnih kovina, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 83 02

Ostali proizvodi za montiranje, podešavanje i slični proizvodi prikladni za građenje te automatski zatvarači za vrata

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8302 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8401

Nuklearni gorivni elementi

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene ili druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi i niskotlačnu paru); kotlovi za pregrijanu vodu

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Izrada u kojoj su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar različitog tarifnog broja, osim tarifnog broja 8403 ili 8404

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

8406

Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim i rotacijskim kretanjem klipa

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8409

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8412

Ostali pogonski strojevi i motori

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće ili zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:

 

 

Kombinirani hladnjaci i zamrzivači, opremljeni posebnim vanjskim vratima, zamrzivači, vrsta koje se rabi u kućanstvu, pultovi, ormarići, vitrine za hlađenje i zamrzavanje i slično, ostali hladnjaci, zamrzivači i ostala oprema za hlađenje i zamrzavanje

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Zamrzivači i jedinice kompresijskog tipa čiji su kondenzatori izmjenjivači topline

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Pokućstvo konstruirano za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostali dijelovi hladnjaka

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 35 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8419

Strojevi za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase, papira i kartona

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8420

Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih), uključujući strojeve za brojenje i provjeru koji rade na osnovi vaganja mase; utezi za sve vrste vaga

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8425 do 8428

Strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8429

Samokretni buldožeri, angldožeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci:

 

 

Cestovni valjci

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; zabijala i strojevi za vađenje pilota; plugovi za snijeg i puhaljke za snijeg

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8431

Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom s cestovnim valjcima

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8443

Pisači, za uredske strojeve (npr. strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za obradu teksta itd.)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8448

Pomoćni strojevi i strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnih brojeva 8444 i 8445

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci predviđeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

 

 

Strojevi za šivanje, (samo strojevi s verižnim bodom), kada im glava teži najviše 16 kg bez motora, ili 17 kg s motorom

Izrada u kojoj su:

vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

vrijednost svih materijala bez podrijetla, upotrijebljenih za slaganje glave (bez motora), ne premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom, i

u kojoj su upotrijebljeni uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak s podrijetlom

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi s pripadajućim dijelovima i priborom iz tarifnih brojeva 8456 do 8466

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8456 i ex 8466

strojevi za rezanje mlazom vode;

dijelovi i pribor za strojeve za rezanje mlazom vode

Izrada:

od materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih od proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8469 do 8473

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

 

 

Ostali uređaji

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8482

Kuglični i valjni ležaji

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve mehaničke brtve

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8486

Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme te njihovi dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ravnanjem te njihovi dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla te njihovi dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima, žičanim spojnicama, lijepljenjem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

instrumenti za označivanje, tj. aparati namijenjeni za generiranje predložaka za upotrebu pri izradi maski ili mrežica za supstrate prekrivene fotopostojanim filmom; njihovi dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

kalupi, za lijevanje brizganjem ili lijevanje pod pritiskom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8487

Dijelovi strojeva, koji ne sadržavaju električne priključne uređaje, izolatore, svitke, kontakte ili druga električna obilježja, ako nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; aparati za snimanje ili reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8503 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8509

Usisavači, uključujući obične usisavače i one na vodu; aparati za laštenje poda

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

Ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8518

Mikrofoni i stalci za njih; zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kutijama ili ne: audiofrekvencijska električna pojačala; setovi za električno pojačavanje zvuka

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadržavaju li videoprijamnik ili ne

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnih brojeva 8519 ili 8521

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8523

Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, „pametne kartice” i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.:

 

 

 

nesnimljeni diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za trajnu pohranu podataka i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

snimljeni diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za trajnu pohranu podataka i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8523 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

matrice i masteri za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

kartice za oznaku za blizinu i „pametne kartice” s dva ili više elektroničkih integriranih krugova

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

‚pametne kartice’ s jednim elektronicki integriranim krugom

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8525

odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka;

televizijske kamere; digitalni fotoaparati i videokamere

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radiodaljinsko upravljanje

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8527

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8528

Monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

 

 

 

monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik, vrsta koje se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ostali monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne;

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8529

Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528:

 

 

Namijenjeni isključivo ili uglavnom videouređajima za snimanje i reprodukciju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom s monitorima i projektorima, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik, vrsta koje se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8535

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova za napon preko 1000 V

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8536

Električni aparati za uklapanje, isklapanje, zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova za napon koji ne premašuje 1000 V konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele

 

 

 

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova za napon koji ne premašuje 1000 V

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele

 

 

— —

od plastične mase

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

od keramike

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

— —

od bakra

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnih brojeva 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90., te aparati za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slične poluvodičke naprave, osim slojeva koji još nisu izrezani u čipove

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8542

Elektronički integrirani krugovi

 

 

 

Monolitni integrirani krugovi

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

multičipovi koji su dio strojeva ili aparata i koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

ostalo

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno o tome jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugog ugljena, s kovinom ili bez nje, za električne svrhe

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskih materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo za svrhe montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora: istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata i koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

 

 

 

Elektronički mikrosklopovi

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— —

ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta, osim:

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8608

Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u željezničkom, tramvajskom, cestovnom prometu, u unutarnjim vodenim putovima, na parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili na uzletištima za zrakoplove; njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vagona i lokomotiva te njihovi dijelovi i pribor, osim:

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8709

Radna kolica, samokretna, bez uređaja za dizanje ili rukovanje, koja se rabi u tvornicama, skladištima, lukama ili zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se upotrebljavaju na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, neovisno jesu li opremljena naoružanjem ili ne i njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice:

 

 

S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindara:

 

 

— —

koji ne prelazi 50 cm3

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

— —

koji prelazi 50 cm3

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 87 12

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja 8714

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 88.

Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8804

Rotošuti

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova ili slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 89.

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ne smiju se upotrebljavati trupovi broda iz tarifnog broja 8906

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala i drugi optički elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih staklenih elemenata

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9002

Leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, koji predstavljaju dijelove ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9004

Naočale i slični proizvodi, korekcijski, zaštitni i ostali

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), ostali optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9006

Fotografski aparati (osim kinematografskih kamera); fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice, osim žarulja s električnim paljenjem

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, neovisno imaju li ugrađen aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinofotografiju i mikroprojekciju

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9014

Ostali instrumenti i aparati za navigaciju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9015

Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju ili geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9016

Vage osjetljivosti od 5 centigrama ili finije, sa ili bez utega

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9017

Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (na primjer aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni držanju u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, pomična mjerila), koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

 

 

Zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka ispitivanja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova ili izmjenjivih filtera

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9024

Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (na primjer metala, drveta, tekstila, papira, plastike)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenata

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili provjeru protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (na primjer mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerila količine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnih brojeva 9014, 9015, 9028 ili 9032

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (na primjer polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili provjeru viskoznosti, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili provjeru (uključujući ekspozimetre); mikrotomi

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:

 

 

Dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; pokazivači brzine i sprave za mjerenje brzine, osim onih iz tarifnog broja 9014 ili 9015; stroboskopi

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili provjeru električnih veličina, osim mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9031

Instrumenti, uređaji i strojevi za mjerenje ili provjeru, koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi, osim:

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9105

Ostali satovi

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9109

Satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u setovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za osobne ili druge satove

Izrada u kojoj su:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica, i

unutar gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9114 ne premašuje 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9111

Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9112

Kućišta za ostale satove i kućišta slične vrste za ostalu robu iz ovog poglavlja te njihovi dijelovi

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za remene i narukvice:

 

 

Od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Ostalo

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 92.

Glazbeni instrumenti; dijelovi i pribor za te proizvode

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 94.

Pokućstvo; oprema za postelje, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, koja nisu drugdje spomenuta ni uključena; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300 g/m2

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Izrada od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za upotrebu s materijalima iz tarifnih brojeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:

vrijednost tkanine ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica, i

svi ostali upotrijebljeni materijali su s podrijetlom i razvrstani uu tarifni broj koji se razlikuje od tarifnih brojeva 9401 ili 9403

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

9405

Svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, uključujući reflektore i njihove dijelove, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno učvršćenim izvorom svjetlosti i njihovi dijelovi koji nisu drugdje spomenuti ni obuhvaćeni

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9406

Montažne zgrade

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za zabavu, sa ili bez pogona; slagalice svih vrsta

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9506

Palice za golf i njihovi dijelovi

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za palice za golf mogu se upotrijebiti

 

ex Poglavlje 96.

Razni izrađeni proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi životinjskog, biljnog ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Izrada od ‚obrađenih’ materijala za rezbarenje istog tarifnog broja kao i proizvod

 

ex 9603

Metle i četke (osim metla i metlica od grančica i četki od dlake vjeverica i lasica), ručno pogonjene mehaničke naprave za čišćenje poda, bez motora, soboslikarski ulošci i valjci; brisači za podove i pahlice

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9605

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mora ispunjivati određeno pravilo koje vrijedi i kada nije u setu. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9606

Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; tehničke olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda, osim onih iz tarifnog broja 9609

Izrada od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti

 

9612

Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, neovisno jesu li na svicima ili u patronama ili ne; jastučići za žigove, neovisno jesu li natopljeni tintom ili ne, sa ili bez kutije

Izrada:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9613

Upaljači s električnom iskrom (piezo)

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9614

Lule za pušen je i glave lula

Izrada od grubo obrađenih blokova

 

9619

Higijenski ulošci i tamponi, pelene i podlošci za pelene za dojenčad te slični proizvodi, od bilo kojeg materijala:

 

 

 

plastike

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

papirne mase ili papira

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

 

vate

Izrada od:

pređe od kokosova vlakna,

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

 

 

Gaćice, odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad, pleteni ili kukičani, odjeća, izrađena od pletenih ili kukičanih materijala iz tarifnih brojeva 5903, 5906 ili 5907:

 

 

 

Dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala, koji su bili ili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

Izrada od pređe

 

 

Ostalo

Izrada od:

prirodnih vlakana,

umjetnih vlakana nečešljanih i negrebenanih ni drukčije pripremljenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

 

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, gaćice, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, od pamuka

Izrada od pređe

 

 

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad, pleteni ili kukičani:

 

 

 

— —

vezeni

Izrada od pređe

ili

Izrada od nevezenih tkanina pod uvjetom da vrijednost nevezenih proizvoda ne premaši 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

 

— —

Ostalo

Izrada od pređe

 

 

Odjeća za žene i djevojčice izrađena od materijala iz tarifnih brojeva 5903, 5906 ili 5907 koji nisu pleteni ili kukičani

Izrada od pređe

 

 

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Izrada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 97.

Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

 

”.

(1)  Za posebne uvjete u vezi s „posebnim procesima” vidjeti uvodne napomene 7.1. i 7.3.

(2)  Za posebne uvjete u vezi s „posebnim procesima” vidjeti uvodnu napomenu 7.2.

(3)  Za posebne uvjete u vezi s proizvodima izrađenima od mješavina tekstilnih materijala, vidjeti uvodnu napomenu 5.

(4)  Napomenom 3. uz poglavlje 32. određuje se da su tu uključeni preparati za bojenje bilo kakvog materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojenje, pod uvjetom da nisu razvrstani u neki drugi tarifni broj u poglavlju 32.

(5)  „Grupom” se smatra bilo koji dio tarifnog broja koji je od ostatka odvojen točkom sa zarezom.

(6)  Ta odredba vrijedi za proizvode koji se sastoje od spomenutih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3906 i od materijala iz tarifnih brojeva 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala koja u proizvodu prevladava po težini.

(7)  Sljedeće se folije smatraju jako prozirnima: folije, čije je optičko dimljenje koje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor)- manje od 2 %.

(8)  Upotreba tog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za proizvodnju papira.

(9)  Vidjeti uvodnu napomenu 6.

(10)  U vezi s pletenim ili kačkanim proizvodima koji nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih materijala (izrezanih ili odmah oblikovanih) vidjeti uvodnu napomenu 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.