31.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 25/36


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1969 оd 12. rujna 2016. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

( Službeni list Europske unije L 307 od 15. studenoga 2016. )

Na stranici 119., u Prilogu I., točki 3A001.g teksta kojim se zamjenjuje Prilog I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009:

umjesto:

„1.

maksimalna brzina uključivanja (di/dt) veća od 30 000 A/ms i blokirni napon veći od 1 100 V ili

2.

maksimalna brzina uključivanja (di/dt) veća od 2 000 A/ms i sve sljedeće značajke:”;

treba stajati:

„1.

maksimalna brzina uključivanja (di/dt) veća od 30 000 A/μs i blokirni napon veći od 1 100 V ili

2.

maksimalna brzina uključivanja (di/dt) veća od 2 000 A/μs i sve sljedeće značajke:”.

Na stranici 163., u Prilogu I., točki 6A003.a.3 teksta kojim se zamjenjuje Prilog I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009:

umjesto:

„a.

mehaničke ili elektroničke kamere koje daju prugastu sliku i imaju brzine zapisa veće od 10 mm/ms;”;

treba stajati:

„a.

mehaničke ili elektroničke kamere koje daju prugastu sliku i imaju brzine zapisa veće od 10 mm/μs;”.