2.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 25/69


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/12 оd 6. siječnja 2016. o zaključenju djelomične privremene revizije antidampinških i kompenzacijskih mjera koje se primjenjuju na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine

( Službeni list Europske unije L 4 od 7. siječnja 2016. )

Stranica 8., uvodna izjava 64.:

umjesto:

„Ova je Uredba u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 i člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 597/2009,”

treba stajati:

„Odbor uspostavljen člankom 15. stavkom 1. Osnovne antidampinške uredbe i člankom 25. stavkom 1. Osnovne antisubvencijske uredbe nije donio mišljenje,”.