2.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 60/57


Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 Europske Središnje Banke od 3. studenog 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2016/34)

( Službeni list Europske unije L 347 od 20. prosinca 2016. )

Na stranici 43., članak 13.:

umjesto:

„2.   Odstupajući od članka 3. točke (b), članka 9. stavka 4., članka 15. stavka 1. i članka 17. stavka 2., na vrednovanje sintetskih instrumenata moguće je primijeniti sljedeći alternativni tretman:”;

treba stajati:

„2.   Odstupajući od članka 3. stavka 2, članka 9. stavka 4., članka 15. stavka 1. i članka 17. stavka 2., na vrednovanje sintetskih instrumenata moguće je primijeniti sljedeći alternativni tretman:”.