28.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/46


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1900

оd 26. listopada 2016.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u pogledu unosa za Estoniju, Latviju i Poljsku

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6793)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U dijelovima I., II., III. i IV. Priloga toj Provedbenoj odluci utvrđene su granice i popis određenih područja u tim državama članicama razvrstanih prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Estoniji, Latviji i Poljskoj.

(2)

U kolovozu 2016. zabilježen je slučaj izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u monieckom kotaru (powiat) u Poljskoj, na području koje je trenutačno navedeno u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU; na istom je području u rujnu 2016. slučaj afričke svinjske kuge zabilježen i kod divljih svinja. U rujnu 2016. zabilježen je manji broj slučaja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u łosickom kotaru (powiat) i siemiatyckom kotaru (powiat) u Poljskoj, na području koje je trenutačno navedeno u dijelu III. priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU, u blizini područja navedenih u dijelovima I. i II. tog Priloga. Izbijanje te bolesti na tim područjima te nedavna promjena epidemiološke situacije znače povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir. U skladu s tim određena područja u Poljskoj navedena u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU sada bi trebala biti navedena u dijelu III. tog Priloga.

(3)

Od listopada 2015. na područjima Estonije navedenima u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU koja se nalaze južno od ceste br. 92 nije zabilježeno izbijanje afričke svinjske kuge kod domaćih svinja. Osim toga, na tim se područjima provodi nadzor biosigurnosnih mjera na temelju nacionalnog programa za biosigurnost kojemu je cilj spriječiti širenje afričke svinjske kuge. Te činjenice upućuju na poboljšanje epidemiološke situacije. U skladu s tim, ta područja te države članice sada bi trebala biti navedena u dijelu II., umjesto u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(4)

U rujnu 2016. zabilježen je slučaj izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u općini (novads) Gulbenes u Latviji, na području koje je trenutačno navedeno u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. To izbijanje te nedavna promjena epidemiološke situacije znače povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir. U skladu s time određena bi područja Latvije sada trebala biti navedena u dijelu III., umjesto u dijelu II. tog Priloga.

(5)

U procjeni rizika za zdravlje životinja koji predstavlja situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Estoniji, Latviji i Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije afričke svinjske kuge kod zaraženih populacija domaćih i divljih svinja u Uniji. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja predviđene Provedbenom odlukom 2014/709/EU i spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge, i time spriječilo nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđen u Prilogu toj Provedbenoj odluci trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir promijenjena trenutačna epidemiološka situacija u pogledu te bolesti u Estoniji, Latviji i Poljskoj.

(6)

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

okrug (maakond) Hiiumaa.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Bauskas, seoskim općinama (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas i Ceraukstes,

u općini (novads) Dobeles, seoskim općinama (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru i Krimūnu, Dobeles, Berzes, dijelu seoske općine (pagasts) Jaunbērzes koji se nalazi zapadno od ceste P98, i u gradu (pilsēta) Dobele,

u općini (novads) Jelgavas, seoskim općinama (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas i Sesavas,

u općini (novads) Kandavas, seoskim općinama (pagasti) Vānes i Matkules,

u općini (novads) Talsu, seoskim općinama Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, gradovima (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende i Valdemārpils,

općina (novads) Brocēnu,

općina (novads) Dundagas,

općina (novads) Jaunpils,

općina (novads) Rojas,

općina (novads) Rundāles,

općina (novads) Stopiņu,

općina (novads) Tērvetes,

grad (pilsēta) Bauska,

grad (republikas pilsēta) Jelgava,

grad (republikas pilsēta) Jūrmala.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Jurbarkas, seniūnijima Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

u općini (rajono savivaldybė) Pakruojis, seniūnijima Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

u općini (rajono savivaldybė) Panevežys, dijelu seniūnija Krekenavos smještenom zapadno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Raseiniai, seniūniju Ariogalos, gradovima (miestas) Ariogalos, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šakiai, seniūnijima Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

općina (rajono savivaldybė) Pasvalys,

općina (rajono savivaldybė) Vilkaviškis,

općina (rajono savivaldybė) Radviliškis,

općina (savivaldybė) Kalvarija,

općina (savivaldybė) Kazlų Rūda,

općina (savivaldybė) Marijampolė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

U Varminsko-mazurskom vojvodstvu (województwo warmińsko-mazurskie):

općine (gminy) Kalinowo i Prostki u ełckom kotaru (powiat),

općina (gmina) Biała Piska u piszkom kotaru (powiat).

 

u Podlaškom vojvodstvu (województwo podlaskie):

augustowski kotar (powiat),

općine (gminy) Brańsk, uključujući grad Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten zapadno od crte koju čini cesta broj 19 (u smjeru sjevera od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (u smjeru juga od grada Bielsk Podlaski), grad Bielsk Podlaski, dio općine (gmina) Orla smješten zapadno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne u białostockom kotaru (powiat),

općine (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo u siemiatyckom kotaru (powiat),

općine (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u suwalskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Grabowo i Stawiski u kolneńskom kotaru (powiat),

łomżyński kotar (powiat),

kotar (powiat) M. Białystok,

kotar (powiat) M. Łomża,

kotar (powiat) M. Suwałki,

sejneński kotar (powiat),

wysokomazowiecki kotar (powiat),

zambrowski kotar (powiat).

 

U Mazovjeckom vojvodstvu (województwo mazowieckie):

općine (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki u sokołowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn u siedleckom kotaru (powiat),

kotar (powiat) M. Siedlce,

općine (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo u ostrołęckom kotaru (powiat),

općine (gminy) Olszanka, Łosice i Platerów u łosickom kotaru (powiat),

ostrowski kotar (powiat).

 

U Lublinskom vojvodstvu (województwo lubelskie):

općina (gmina) Hanna u włodawskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Miedzyrzec Podlaski, uključujući gradove Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice i Sosnówka u bialskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska u radzyńskom kotaru (powiat).

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

grad (linn) Elva,

grad (linn) Võhma,

grad (linn) Kuressaare,

grad (linn) Rakvere,

grad (linn) Tartu,

grad (linn) Viljandi,

okrug (maakond) Harjumaa (osim dijela općine (vald) Kuusalu smještenog južno od ceste 1 (E20), općine (vald) Aegviidu i općine (vald) Anija),

okrug (maakond) Ida-Virumaa,

okrug (maakond) Läänemaa,

okrug (maakond) Pärnumaa,

okrug (maakond) Põlvamaa,

okrug (maakond) Võrumaa,

okrug (maakond) Valgamaa,

okrug (maakond) Raplamaa,

općina (vald) Suure-Jaani,

dio općine (vald) Tamsalu smješten sjeveroistočno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

općina (vald) Tartu,

općina (vald) Abja,

općina (vald) Alatskivi,

općina (vald) Haaslava,

općina (vald) Haljala,

općina (vald) Tarvastu,

općina (vald) Nõo,

općina (vald) Ülenurme,

općina (vald) Tähtvere,

općina (vald) Rõngu,

općina (vald) Rannu,

općina (vald) Konguta,

općina (vald) Puhja,

općina (vald) Halliste,

općina (vald) Kambja,

općina (vald) Karksi,

općina (vald) Kihelkonna,

općina (vald) Kõpu,

općina (vald) Lääne-Saare,

općina (vald) Laekvere,

općina (vald) Leisi,

općina (vald) Luunja,

općina (vald) Mäksa,

općina (vald) Meeksi,

općina (vald) Muhu,

općina (vald) Mustjala,

općina (vald) Orissaare,

općina (vald) Peipsiääre,

općina (vald) Piirissaare,

općina (vald) Pöide,

općina (vald) Rägavere,

općina (vald) Rakvere,

općina (vald) Ruhnu,

općina (vald) Salme,

općina (vald) Sõmeru,

općina (vald) Torgu,

općina (vald) Vara,

općina (vald) Vihula,

općina (vald) Viljandi,

općina (vald) Vinni,

općina (vald) Viru-Nigula,

općina (vald) Võnnu.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Balvu, seoskim općinama (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils i Krišjāņu,

u općini (novads) Bauskas, seoskim općinama (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu i Vecsaules,

u općini (novads) Dobeles, dijelu seoske općine (pagasts) Jaunbērzes smještenom istočno od ceste P98,

u općini (novads) Gulbenes, seoskoj općini (pagasts) Līgo,

u općini (novads) Jelgavas, seoskim općinama (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes i Valgundes,

u općini (novads) Kandavas, seoskim općinama (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes i Zantes, gradu (pilsēta) Kandava,

u općini (novads) Limbažu, seoskim općinama (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

u općini (novads) Rugāju, seoskoj općini (pagasts) Lazdukalna,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoskoj općini (pagasts) Liepupes,

u općini (novads) Talsu, seoskim općinama (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu i Strazdes,

općina (novads) Ādažu,

općina (novads) Aizkraukles,

općina (novads) Aknīstes,

općina (novads) Alūksnes,

općina (novads) Amatas,

u općini (novads) Apes, seoskim općinama (pagasti) Trapenes, Gaujienas i Apes te gradu (pilsēta) Ape,

općina (novads) Babītes,

općina (novads) Baldones,

općina (novads) Baltinavas,

općina (novads) Carnikavas,

općina (novads) Cēsu,

općina (novads) Cesvaines,

općina (novads) Engures,

općina (novads) Ērgļu,

općina (novads) Garkalnes,

općina (novads) Iecavas,

općina (novads) Ikšķiles,

općina (novads) Ilūkstes,

općina (novads) Inčukalna,

općina (novads) Jaunjelgavas,

općina (novads) Jēkabpils,

općina (novads) Ķeguma,

općina (novads) Ķekavas,

općina (novads) Kocēnu,

općina (novads) Kokneses,

općina (novads) Krimuldas,

općina (novads) Krustpils,

općina (novads) Lielvārdes,

općina (novads) Līgatnes,

općina (novads) Līvānu,

općina (novads) Lubānas,

općina (novads) Madonas,

općina (novads) Mālpils,

općina (novads) Mārupes,

općina (novads) Mērsraga,

općina (novads) Neretas,

općina (novads) Ogres,

općina (novads) Olaines,

općina (novads) Ozolnieki,

općina (novads) Pārgaujas,

općina (novads) Pļaviņu,

općina (novads) Priekuļu,

u općini (novads) Raunas, seoska općina (pagasts) Raunas,

općina (novads) Ropažu,

općina (novads) Salas,

općina (novads) Salaspils,

općina (novads) Saulkrastu,

općina (novads) Sējas,

općina (novads) Siguldas,

općina (novads) Skrīveru,

u općini (novads) Smiltenes, seoske općine (pagasti) Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas i Grundzāles, grad (pilsēta) Smiltenes,

općina (novads) Tukuma,

općina (novads) Varakļānu,

općina (novads) Vecpiebalgas,

općina (novads) Vecumnieku,

općina (novads) Viesītes,

općina (novads) Viļakas,

grad (pilsēta) Limbaži,

grad (republikas pilsēta) Jēkabpils,

grad (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūnijima Kavarskas, Kurkliai i dijelu Anykščiaija smještenom jugozapadno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūnijima Šilų i Bukonių te u seniūniju Žeimių, selima Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūnijima Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūnijima Josvainių i Pernaravos,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūnijima Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio i dijelu seniūnija Krekenavos smještenom istočno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūnijima Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūnijima Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūnijima Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, dijelovima seniūnija Sudervė i Dūkštai smještenima sjeveroistočno od ceste br. 171, seniūnijima Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių i Juodšilių,

općina (miesto savivaldybė) Alytus,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūnijima Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

u općini (miesto savivaldybė) Alytus, seniūnijima Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

općina (miesto savivaldybė) Kaunas,

općina (miesto savivaldybė) Panevėžys,

općina (miesto savivaldybė) Prienai,

općina (miesto savivaldybė) Vilnius,

općina (rajono savivaldybė) Biržai,

općina (savivaldybė) Druskininkai,

općina (rajono savivaldybė) Ignalina,

općina (rajono savivaldybė) Lazdijai,

općina (rajono savivaldybė) Molėtai,

općina (rajono savivaldybė) Rokiškis,

općina (rajono savivaldybė) Širvintos,

općina (rajono savivaldybė) Švenčionys,

općina (rajono savivaldybė) Ukmergė,

općina (rajono savivaldybė) Zarasai,

općina (savivaldybė) Birštonas,

općina (savivaldybė) Visaginas.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

u Podlaškom vojvodstvu (województwo podlaskie):

općine (gminy) Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów i Zawady u białostockom kotaru (powiat),

sokólski kotar (powiat),

općina (gmina) Dubicze Cerkiewne, dijelovi općina (gminy) Kleszczele i Czeremcha smješteni istočno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten istočno od crte koju čini cesta broj 19 (u smjeru sjevera od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (u smjeru juga od grada Bielsk Podlaski), dio općine (gmina) Orla smješten istočno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat).

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

okrug (maakond) Jõgevamaa,

okrug (maakond) Järvamaa,

dio općine (vald) Kuusalu smješten južno od ceste 1 (E20),

dio općine (vald) Tamsalu smješten jugozapadno od željezničke pruge Tallinn – Tartu,

općina (vald) Aegviidu,

općina (vald) Anija,

općina (vald) Kadrina,

općina (vald) Kolga-Jaani,

općina (vald) Kõo,

općina (vald) Laeva,

općina (vald) Laimjala,

općina (vald) Pihtla,

općina (vald) Rakke,

općina (vald) Tapa,

općina (vald) Väike-Maarja,

općina (vald) Valjala.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Balvu, seoskim općinama (pagasti) Kubuļu i Balvu te gradu (pilsēta) Balvi,

u općini (novads) Gulbenes, seoskim općinama (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma i Lejasciema te gradu (pilsēta) Gulbene,

općina (novads) Jaunpiebalgas,

u općini (novads) Raunas, seoskoj općini (pagasts) Drustu,

u općini (novads) Smiltenes, seoskim općinama (pagasti) Launkalnes, Variņu i Palsmanes,

u općini (novads) Apes, seoskoj općini (pagasts) Virešu,

u općini (novads) Limbažu, seoskim općinama (pagasti) Viļķenes, Pāles i Katvaru,

u općini (novads) Rugāju, seoskoj općini (pagasts) Rugāju,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoskim općinama (pagasti) Ainažu i Salacgrīvas,

općina (novads) Aglonas,

općina (novads) Alojas,

općina (novads) Beverīnas,

općina (novads) Burtnieku,

općina (novads) Ciblas,

općina (novads) Dagdas,

općina (novads) Daugavpils,

općina (novads) Kārsavas,

općina (novads) Krāslavas,

općina (novads) Ludzas,

općina (novads) Mazsalacas,

općina (novads) Naukšēnu,

općina (novads) Preiļu,

općina (novads) Rēzeknes,

općina (novads) Riebiņu,

općina (novads) Rūjienas,

općina (novads) Strenču,

općina (novads) Valkas,

općina (novads) Vārkavas,

općina (novads) Viļānu,

općina (novads) Zilupes,

grad (pilsēta) Ainaži,

grad (pilsēta) Salacgrīva,

grad (republikas pilsēta) Daugavpils,

grad (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūnijima Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio i dijelu seniūnija Anykščių smještenom sjeveroistočno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Alytus, seniūniju Butrimonių,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūnijima Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių i Kulvos te u seniūniju Žeimiai, selima Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

općina (rajono savivaldybė) Kaišiadorys,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūnijima Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūnijima Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūnijima Jiezno i Stakliškių,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūnijima Miežiškių i Raguvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūnijima Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos i Kalesninkų,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūnijima Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos i Vydenių,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, dijelovima seniūnija Sudervė i Dūkštai smještenima jugozapadno od ceste br. 171,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūnijima Užpalių, Vyžuonų i Leliūnų,

općina (savivaldybė) Elektrėnai,

općina (miesto savivaldybė) Jonava,

općina (miesto savivaldybė) Kaišiadorys,

općina (rajono savivaldybė) Kupiškis,

općina (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

u Podlaškom vojvodstvu (województwo podlaskie):

grajewski kotar (powiat),

moniecki kotar (powiat),

općine (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka uključujući grad Hajnówka, Narew, Narewka i dijelovi općina (gminy) Czeremcha i Kleszczele smješteni zapadno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, uključujući grad Siemiatycze u siemiatyckom kotaru (powiat).

 

U Mazovjeckom vojvodstvu (województwo mazowieckie):

općine (gminy) Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew u łosickom kotaru (powiat).

 

U Lublinskom vojvodstvu (województwo lubelskie):

općine (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol, uključujući grad Terespol u bialskom kotaru (powiat),

kotar (powiat) M. Biała Podlaska.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

sva područja Sardinije.”