28.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 202/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1236

оd 27. srpnja 2016.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u pogledu unosa za Estoniju, Latviju, Litvu i Poljsku

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4983)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U dijelovima I., II., III. i IV. Priloga toj Provedbenoj odluci utvrđene su granice i popis određenih područja u tim državama članicama razvrstanih prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj.

(2)

U lipnju i srpnju 2016. zabilježeno je još slučajeva afričke svinjske kuge kod populacija divljih svinja na područjima okruga Jekabpils, okruga Baldones i okruga Riga u Latviji, na područjima okruga Pärnu, okruga Harju i okruga Rapla u Estoniji te jedan slučaj kod populacija divljih svinja na području Czyże u Poljskoj. Ta su područja navedena u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU te se nalaze u blizini područja navedenih u dijelu II. tog Priloga. U skladu s tim određena područja Estonije, Latvije i Poljske navedena u dijelu I. sada bi trebala biti navedena u dijelu II., a određena nova područja Latvije trebala bi biti navedena u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(3)

U lipnju i srpnju 2016. zabilježena su daljnja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u okrugu Jõgeva i okrugu Lääne-Viru u Estoniji te bi određena područja Estonije koja su trenutačno navedena u dijelu II. trebala sada biti navedena u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(4)

U lipnju i srpnju 2016. zabilježena su daljnja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja na područjima Elektrėnai, Anykšciu i Kruonio u Litvi. Ta su područja trenutačno navedena u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. U skladu s tim određena područja Litve navedena u dijelu II. trebala bi biti navedena u dijelu III. tog Priloga.

(5)

U lipnju i srpnju 2016. zabilježena su daljnja izbijanja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja na području Hajnówka u Poljskoj. To je područje trenutačno navedeno u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. U skladu s tim bi se postojeći popis u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU u Poljskoj trebao proširiti na jug te bi određena područja navedena u dijelovima I. i II. trebala biti navedena u dijelu III. tog Priloga.

(6)

U procjeni rizika za zdravlje životinja koji predstavlja situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije afričke svinjske kuge kod zaraženih populacija divljih svinja u Uniji. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja, spriječilo širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđen u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir promijenjena epidemiološka situacija u pogledu te bolesti u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj.

(7)

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 2016..

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.)


PRILOG

„PRILOG

DIO I.

1.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Bauskas, seoske općine (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas i Ceraukstes,

u općini (novads) Dobeles, seoske općine (pagasti) Jaunbērzes, Dobeles i Bērzes,

u općini (novads) Jelgavas, seoske općine (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas i Sesavas,

u općini (novads) Tukuma, seoske općine (pagasti) Slampes i Džūkstes,

općina (novads) Engures,

općina (novads) Rundāles,

općina (novads) Stopiņu,

grad (republikas pilsēta) Jelgava,

grad (republikas pilsēta) Jūrmala,

grad (pilsēta) Bauska,

2.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Jurbarkas, seniūniji Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

u općini (rajono savivaldybė) Pakruojis, seniūniji Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

u općini (rajono savivaldybė) Panevežys, dio seniūnija Krekenavos smješten zapadno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Raseiniai, seniūniji Ariogalos, gradovi (miestas) Ariogalos, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šakiai, seniūniji Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

općina (rajono savivaldybė) Pasvalys,

općina (rajono savivaldybė) Vilkaviškis,

općina (rajono savivaldybė) Radviliškis,

općina (savivaldybė) Kalvarija,

općina (savivaldybė) Kazlų Rūda,

općina (savivaldybė) Marijampolė.

3.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U Podlaškom vojvodstvu (województwo podlaskie):

općine (gminy) Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny u augustowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże u białostockom kotaru (powiat),

dijelovi općina (gminy) Kleszczele i Czeremcha smješteni zapadno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, uključujući grad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec u wysokomazowieckom kotaru (powiat),

sejneński kotar (powiat),

općine (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u suwalskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Rutki u zambrowskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Suchowola i Korycin u sokólskom kotaru (powiat),

općine (gminy) Brańsk, uključujući grad Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten zapadno od crte koja se proteže cestom broj 19 (sjeverno od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (južno od grada Bielsk Podlaski), grad Bielsk Podlaski, dio općine (gmina) Orla smješten zapadno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat), kotar (powiat) M. Białystok,

kotar (powiat) M. Suwałki,

moniecki kotar (powiat),

siemiatycki kotar (powiat).

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

grad (linn) Kallaste,

grad (linn) Rakvere,

grad (linn) Tartu,

grad (linn) Viljandi,

okrug (maakond) Harjumaa (osim dijela općine (vald) Kuusalu smještenog južno od ceste 1 (E20), općine (vald) Aegviidu i općine (vald) Anija),

okrug (maakond) Ida-Virumaa,

okrug (maakond) Läänemaa,

okrug (maakond) Pärnumaa,

okrug (maakond) Põlvamaa,

okrug (maakond) Raplamaa,

dio općine (vald) Kuusalu smješten sjeverno od ceste 1 (E20),

dio općine (vald) Pärsti smješten zapadno od ceste 24126,

dio općine (vald) Suure-Jaani smješten zapadno od ceste 49,

dio općine (vald) Tamsalu smješten sjeveroistočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio općine (vald) Tartu smješten istočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio općine (vald) Viiratsi smješten zapadno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Verilaske do južne granice općine,

općina (vald) Abja,

općina (vald) Alatskivi,

općina (vald) Avanduse,

općina (vald) Haaslava,

općina (vald) Haljala,

općina (vald) Halliste,

općina (vald) Kambja,

općina (vald) Karksi,

općina (vald) Koonga,

općina (vald) Kõpu,

općina (vald) Laekvere,

općina (vald) Luunja,

općina (vald) Mäksa,

općina (vald) Märjamaa,

općina (vald) Meeksi,

općina (vald) Peipsiääre,

općina (vald) Piirissaare,

općina (vald) Rägavere,

općina (vald) Rakvere,

općina (vald) Saksi,

općina (vald) Sõmeru,

općina (vald) Vara,

općina (vald) Vihula,

općina (vald) Võnnu.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Bauskas, seoske općine (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu i Vecsaules,

u općini (novads) Jelgavas, seoska općina (pagasts) Valgunde,

u općini (novads) Limbažu, seoske općine (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoska općina (pagasts) Liepupes,

općina (novads) Ādažu,

općina (novads) Aizkraukles, općina (novads) Aknīstes,

općina (novads) Alūksnes,

općina (novads) Amatas,

općina (novads) Apes,

općina (novads) Babītes,

općina (novads) Baldones,

općina (novads) Baltinavas,

općina (novads) Balvu,

općina (novads) Carnikavas,

općina (novads) Cēsu,

općina (novads) Cesvaines,

općina (novads) Ērgļu,

općina (novads) Garkalnes,

općina (novads) Gulbenes,

općina (novads) Iecavas,

općina (novads) Ikšķiles,

općina (novads) Ilūkstes,

općina (novads) Inčukalna, općina (novads) Jaunjelgavas,

općina (novads) Jaunpiebalgas,

općina (novads) Jēkabpils,

općina (novads) Ķeguma,

općina (novads) Ķekavas,

općina (novads) Kocēnu,

općina (novads) Kokneses,

općina (novads) Krimuldas,

općina (novads) Krustpils,

općina (novads) Lielvārdes,

općina (novads) Līgatnes, općina (novads) Līvānu,

općina (novads) Lubānas,

općina (novads) Madonas,

općina (novads) Mālpils,

općina (novads) Mārupes,

općina (novads) Neretas,

općina (novads) Ogres,

općina (novads) Olaines,

općina (novads) Ozolnieki,

općina (novads) Pārgaujas,

općina (novads) Pļaviņu,

općina (novads) Priekuļu,

općina (novads) Raunas,

općina (novads) Ropažu,

općina (novads) Rugāju,

općina (novads) Salas,

općina (novads) Salaspils

općina (novads) Saulkrastu,

općina (novads) Sējas,

općina (novads) Siguldas,

općina (novads) Skrīveru,

općina (novads) Smiltenes,

općina (novads) Varakļānu,

općina (novads) Vecpiebalgas,

općina (novads) Vecumnieku,

općina (novads) Viesītes,

općina (novads) Viļakas,

grad (pilsēta) Limbaži,

grad (republikas pilsēta) Jēkabpils,

grad (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūniji Kavarskas, Kurkliai i dio Anykščiai smješten jugozapadno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūniji Šilų i Bukonių te u seniūniju Žeimių, selo (kaimai) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūniji Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūniji Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūniji Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio i dio seniūnija Krekenavos smješten istočno od rijeke Nevėžis,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūniji Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūniji Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūniji Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, seniūniji Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

općina (miesto savivaldybė) Alytus,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūniji Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

u općini (miesto savivaldybė) Alytus, seniūniji Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

općina (miesto savivaldybė) Kaunas,

općina (miesto savivaldybė) Panevėžys,

općina (miesto savivaldybė) Prienai,

općina (miesto savivaldybė) Vilnius,

općina (rajono savivaldybė) Biržai,

općina (rajono savivaldybė) Druskininkai,

općina (rajono savivaldybė) Ignalina,

općina (rajono savivaldybė) Lazdijai,

općina (rajono savivaldybė) Molėtai,

općina (rajono savivaldybė) Rokiškis,

općina (rajono savivaldybė) Širvintos,

općina (rajono savivaldybė) Švenčionys,

općina (rajono savivaldybė) Ukmergė,

općina (rajono savivaldybė) Zarasai,

općina (savivaldybė) Birštonas,

općina (savivaldybė) Visaginas.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U Podlaškom vojvodstvu (podlaskie województwo):

općine (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów u białostockom kotaru (powiat),

općine (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo u sokólskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Lipsk u augustowskom kotaru (powiat),

općina (gmina) Dubicze Cerkiewne, dijelovi općina (gminy) Kleszczele i Czeremcha smješteni južno od ceste broj 66 u hajnowskom kotaru (powiat),

dio općine (gmina) Bielsk Podlaski smješten istočno od crte koja se proteže cestom broj 19 (sjeverno od grada Bielsk Podlaski) i dalje istočnom granicom grada Bielsk Podlaski i cestom broj 66 (južno od grada Bielsk Podlaski), dio općine (gmina) Orla smješten istočno od ceste broj 66, u bielskom kotaru (powiat).

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

grad (linn) Elva,

grad (linn) Võhma,

okrug (maakond) Jõgevamaa,

okrug (maakond) Järvamaa,

okrug (maakond) Valgamaa,

okrug (maakond) Võrumaa,

dio općine (vald) Kuusalu smješten južno od ceste 1 (E20),

dio općine (vald) Pärsti smješten istočno od ceste 24126,

dio općine (vald) Suure-Jaani smješten istočno od ceste 49,

dio općine (vald) Tamsalu smješten jugozapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio općine (vald) Tartu smješten zapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio općine (vald) Viiratsi smješten istočno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Varilaske do južne granice općine,

općina (vald) Aegviidu,

općina (vald) Anija,

općina (vald) Kadrina,

općina (vald) Kolga-Jaani,

općina (vald) Konguta,

općina (vald) Kõo,

općina (vald) Laeva,

općina (vald) Nõo,

općina (vald) Paistu,

općina (vald) Puhja,

općina (vald) Rakke,

općina (vald) Rannu,

općina (vald) Rõngu,

općina (vald) Saarepeedi,

općina (vald) Tapa,

općina (vald) Tähtvere,

općina (vald) Tarvastu,

općina (vald) Ülenurme,

općina (vald) Väike-Maarja.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u općini (novads) Limbažu, seoske općine (pagasti) Viļķenes, Pāles i Katvaru,

u općini (novads) Salacgrīvas, seoske općine (pagasti) Ainažu i Salacgrīvas,

općina (novads) Aglonas,

općina (novads) Alojas,

općina (novads) Beverīnas,

općina (novads) Burtnieku,

općina (novads) Ciblas,

općina (novads) Dagdas,

općina (novads) Daugavpils,

općina (novads) Kārsavas,

općina (novads) Krāslavas,

općina (novads) Ludzas,

općina (novads) Mazsalacas,

općina (novads) Naukšēnu,

općina (novads) Preiļu,

općina (novads) Rēzeknes,

općina (novads) Riebiņu,

općina (novads) Rūjienas,

općina (novads) Strenču,

općina (novads) Valkas,

općina (novads) Vārkavas,

općina (novads) Viļānu,

općina (novads) Zilupes,

grad (republikas pilsēta) Daugavpils,

grad (republikas pilsēta) Rēzekne,

grad (pilsēta) Ainaži,

grad (pilsēta) Salacgrīva.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u općini (rajono savivaldybė) Anykščiai, seniūniji Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio i dio seniūnija Anykščių smješten sjeveroistočno od ceste br. 121 i br. 119,

u općini (rajono savivaldybė) Alytus, seniūnij Butrimonių,

u općini (rajono savivaldybė) Jonava, seniūniji Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių i Kulvos te, u seniūniju Žeimiai, sela (kaimai) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

općina (rajono savivaldybė) Kaišiadorys,

u općini (rajono savivaldybė) Kaunas, seniūniji Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

u općini (rajono savivaldybė) Kėdainiai, seniūnij Pelėdnagių,

u općini (rajono savivaldybė) Prienai, seniūniji Jiezno, Stakliškių,

u općini (rajono savivaldybė) Panevėžys, seniūniji Miežiškių i Raguvos,

u općini (rajono savivaldybė) Šalčininkai, seniūniji Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

u općini (rajono savivaldybė) Varėna, seniūniji Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

u općini (rajono savivaldybė) Vilnius, dijelovi seniūnija Sudervė i Dūkštai smješteni jugozapadno od ceste br. 171,

u općini (rajono savivaldybė) Utena, seniūniji Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

općina (savivaldybė) Elektrėnai,

općina (miesto savivaldybė) Jonava,

općina (miesto savivaldybė) Kaišiadorys,

općina (rajono savivaldybė) Kupiškis,

općina (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

općine (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka, uključujući grad Hajnówka, Narew, Narewka u hajnowskom kotaru (powiat).

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

sva područja Sardinije.”