30.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 192/62


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

( Službeni list Europske unije L 343 od 29. prosinca 2015. )

Na stranici 24. u članku 37. točki 22.:

umjesto:

„22.

‚izjava o podrijetlu’ znači izjava koju sastavlja izvoznik ili ponovni pošiljatelj robe u kojoj se navodi da proizvodi obuhvaćeni njome zadovoljavaju pravila sustava o podrijetlu.”;

treba stajati:

„22.

‚tvrdnja o podrijetlu’ znači tvrdnja koju sastavlja izvoznik ili ponovni pošiljatelj robe u kojoj se navodi da proizvodi obuhvaćeni njome zadovoljavaju pravila sustava o podrijetlu.”.