16.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2345

оd 15. prosinca 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(2)

Prema informacijama koje su dostavili Kostarika, Tunis, Sjedinjene Američke Države i Republika Koreja, naziv kontrolne ustanove „BCS Öko-Garantie GmbH” promijenjen je u „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(3)

Prema informacijama koje je dostavila Argentina, promijenjena je internetska adresa kontrolne ustanove „Letis SA”.

(4)

Prema informacijama koje je dostavila Australija, promijenjena je internetska adresa nadležnog tijela. Nadalje, kontrolno tijelo „AQIS” prestalo je poslovati i više ne bi trebalo biti navedeno u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(5)

Prema informacijama koje je dostavila Kanada, kontrolna ustanova „SAI Global Certification Services Limited” prestala je poslovati i više ne bi trebala biti navedena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Nadalje, u tom bi Prilogu trebala biti navedena nova kontrolna ustanova „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)”.

(6)

Prema informacijama koje je dostavila Kostarika, promijenjena je internetska adresa kontrolnog tijela „Servicio Fitosanitario del Estado”.

(7)

Prema informacijama koje je dostavila Indija, indijsko nadležno tijelo povuklo je svoje priznavanje ustanova „Biocert India Pvt. Ltd, Indore” i „TUV India Pvt. Ltd”, pa te kontrolne ustanove više ne bi trebale biti navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Nadalje, indijsko nadležno tijelo priznalo je tri kontrolne ustanove, koje bi trebalo dodati na popis u tom Prilogu: „Odisha State Organic Certification Agency”, „Gujarat Organic Products Certification Agency” i „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

Prema informacijama koje je dostavio Japan, promijenjen je naziv nadležnog tijela.

(9)

Prema informacijama koje je dostavio Tunis, promijenjena je internetska adresa nadležnog tijela.

(10)

Prema informacijama koje su dostavile Sjedinjene Američke Države, naziv kontrolne ustanove „Department of Plant Industry” promijenjen je u „Clemson University”, naziv kontrolne ustanove „Indiana Certified Organic LLC” promijenjen je u „Ecocert ICO, LLC”, naziv kontrolne ustanove „Marin County” promijenjen je u „Marin Organic Certified Agriculture”, a naziv kontrolne ustanove „OIA North America, LLC” promijenjen je u „Americert International (AI)”. Nadalje, kontrolna ustanova „Organic National & International Certifiers (ON&IC)” prestala je poslovati i više ne bi trebala biti navedena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(11)

Prema informacijama koje je dostavila Republika Koreja, korejsko nadležno tijelo priznalo je još dvije kontrolne ustanove, koje bi trebalo dodati na popis u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008: „Neo environmentally-friendly” i „Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 utvrđen je popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti.

(13)

Člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 predviđa se da za proizvode koji nisu uvezeni u skladu s člankom 32. i koji nisu uvezeni iz treće zemlje priznate u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Uredbe Komisija može priznati kontrolne ustanove nadležne za obavljanje zadataka u cilju uvoza proizvoda s ekvivalentnim jamstvima. Stoga se člankom 10. stavkom 2. točkom (b) i člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 predviđa da kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne mogu biti priznati za proizvod podrijetlom iz treće zemlje navedene na popisu priznatih trećih zemalja iz Priloga III. toj Uredbi koji pripada kategoriji proizvoda za koju je ta treća zemlja priznata.

(14)

S obzirom na to da su i Kanada i Japan priznate treće zemlje u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 te su navedene za kategoriju proizvoda A u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008, čini se da se te odredbe prije nisu primjereno poštovale u pogledu priznavanja sljedećih kontrolnih ustanova navedenih u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za proizvode podrijetlom iz Kanade i Japana koji su obuhvaćeni kategorijom proizvoda A:„CCOF Certification Services”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Organic crop improvement association” i „Quality Assurance International”.

(15)

Komisija se obratila predmetnim kontrolnim ustanovama kako bi ih obavijestila o svojoj namjeri povlačenja priznavanja kategorije proizvoda A za Kanadu i Japan. Detaljno je razmotrila zaprimljene primjedbe.

(16)

Subjekt „Afrisco Certified Organic, CC” obavijestio je Komisiju o prestanku svoje aktivnosti certificiranja u svim trećim zemljama za koje je bio priznat te više ne bi trebao biti naveden u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(17)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Agreco R.F. Göderz GmbH” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Rusiju i za kategoriju proizvoda D na Boliviju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Dominikansku Republiku, Egipat, Ekvador, Gruziju, Indoneziju, Kazakstan, Kirgistan, Madagaskar, Peru, Srbiju, Tanzaniju, Tajland, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan i Venezuelu.

(18)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Australia Certified Organic” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda B na Kinu i Vanuatu te za kategoriju proizvoda D na Cookove otoke.

(19)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Bio.inspecta AG” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Bosnu i Hercegovinu, Maroko i Ujedinjene Arapske Emirate.

(20)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Bureau Veritas Certification France SAS” za uvrštenje na popis iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Na temelju zaprimljenih informacija zaključeno je da je opravdano priznavanje subjekta „Bureau Veritas Certification France SAS” za kategorije proizvoda A i D u Madagaskaru, Maroku, Monaku, Nikaragvi i na Mauricijusu, za kategoriju proizvoda C u Madagaskaru i Nikaragvi te za kategoriju proizvoda E na Mauricijusu.

(21)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Crnu Goru, Demokratsku Republiku Kongo, Nepal, okupirano palestinsko područje i Pakistan, za kategorije proizvoda A, B i D na Kamerun i Nigeriju te za kategoriju proizvoda C na Kinu i Tajvan.

(22)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda D na Kolumbiju.

(23)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Control Union Certifications” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A, D i F na Benin, Bocvanu, Curaçao, Haiti, Kamerun, Keniju, Kubu, Lesoto, Malavi, Maroko, Mongoliju, Namibiju, Senegal, Surinam, Svazi, Tajvan, Togo i Zimbabve, za kategorije proizvoda A, B, C, D, E i F na Armeniju i Kazakstan te za kategorije proizvoda A, B, C, D i F na Irak.

(24)

Subjekt „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” obavijestio je Komisiju o prestanku aktivnosti certifikacije u Republici Koreji, jedinoj trećoj zemlji u kojoj se priznavao, i više ne bi trebao biti naveden u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(25)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Ecocert SA” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda A na Bocvanu, za kategorije proizvoda A i D na Armeniju, Belize, Demokratsku Republiku Kongo, El Salvador, Ekvatorsku Gvineju, Gruziju, Gvineju Bisau, Honduras, Hong Kong, Kabo Verde, Kongo (Brazzaville), Liberiju, Mauritaniju, Mjanmar/Burmu, Nikaragvu, Panamu, Samou, Sejšele, Singapur, Srednjoafričku Republiku, Surinam, Šri Lanku, Tadžikistan, Timor-Leste i Venezuelu, za kategorije proizvoda A, B i D na Afganistan i Sijeru Leone, za kategorije proizvoda A, D i E na Turkmenistan, za kategoriju proizvoda B na Benin, Côte d'Ivoire, Ekvador, Filipine, Indoneziju, Kamerun, Kolumbiju, Monako, Srbiju, Tunis, Vijetnam i Zambiju, za kategoriju proizvoda C na Republiku Koreju, za kategoriju proizvoda D na Čad, Etiopiju, Mongoliju, Namibiju, Niger, Nigeriju, Pakistan i Vanuatu, za kategoriju proizvoda E na Indiju, Kirgistan, Maroko, Siriju, Tajland i Urugvaj, za kategorije proizvoda B i E na Keniju, Paragvaj i Ugandu, za kategorije proizvoda B, D i E na Ukrajinu, za kategorije proizvoda B, E i F na Burkinu Faso, Meksiko i Peru, za kategorije proizvoda D i E na Kazakstan, Rusiju i Uzbekistan te za kategorije proizvoda E i F na Madagaskar.

(26)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „IMO Control Latinoamérica Ltda.” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Belize. Nadalje, subjekt „IMO Control Latinoamérica Ltda.” obavijestio je Komisiju o promjeni internetske adrese.

(27)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Gambiju, Liberiju, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan, za kategorije proizvoda A, D i E na Kazakstan, za kategoriju proizvoda B na Gvatemalu, Kirgistan, Peru i Rusiju te za kategoriju proizvoda E na Ujedinjene Arapske Emirate.

(28)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Mayacert” za uvrštenje na popis iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Na temelju zaprimljenih informacija zaključeno je da je opravdano priznavanje subjekta „Mayacert” za kategorije proizvoda A, B i D u Meksiku, za kategorije proizvoda A i D u Gvatemali, Hondurasu i Nikaragvi te za kategoriju proizvoda D u Dominikanskoj Republici, El Salvadoru i Kolumbiji.

(29)

Subjekt „Onecert, Inc.” obavijestio je Komisiju o promjeni svojeg naziva u „OneCert International PVT Ltd.”. Komisiju je obavijestio i o promjeni adrese.

(30)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Organic Standard” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Tadžikistan te za kategoriju proizvoda E na Kazakstan i Rusiju.

(31)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Organización Internacional Agropecuaria” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Čile, Ekvador i Peru.

(32)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „ORSER” za uvrštenje na popis iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Na temelju zaprimljenih informacija zaključeno je da je priznavanje subjekta „ORSER” za kategorije proizvoda A i D u Turskoj opravdano.

(33)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” za uvrštenje na popis iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za kategoriju proizvoda D u Japanu. Kako je istaknuto u uvodnoj izjavi 13., člankom 10. stavkom 2. točkom (b) i člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 predviđa se da se kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne mogu priznavati za proizvod podrijetlom iz trećih zemalja navedenih na popisu priznatih trećih zemalja u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 koji pripada kategoriji za koju je treća zemlja priznata. Japan je priznat kao treća zemlja u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i naveden u tom Prilogu za kategoriju proizvoda D. Međutim, budući da tim priznanjem nisu obuhvaćeni svi sastojci koji se zakonito mogu uvoziti u Japan i prerađivati u Japanu, priznavanje kontrolnih ustanova za prerađene proizvode koji nisu obuhvaćeni priznavanjem Japana za kategoriju proizvoda D kako je navedeno u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 primjereno je kako bi se izbjeglo da se proizvodi podrijetlom iz Japana koji se prerađuju sa sastojcima koji se zakonito mogu uvoziti u Japan, ali nisu obuhvaćeni priznavanjem kako je utvrđeno u tom Prilogu, ne mogu uvoziti u Uniju. Na temelju zaprimljenih informacija zaključeno je da je opravdano priznavanje subjekta „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.” za kategoriju proizvoda D, osim vina, u Japanu za proizvode koji nisu obuhvaćeni priznavanjem u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kako je navedeno u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(34)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „QC&I” za izmjenu svojih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda D na vino.

(35)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Quality Partner” za uvrštenje na popis iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Na temelju zaprimljenih informacija zaključeno je da je priznavanje subjekta „Quality Partner” za kategorije proizvoda C i D u Indoneziji opravdano.

(36)

Priloge III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(37)

Kako bi se kontrolnim ustanovama pogođenima povlačenjem priznavanja za kategoriju proizvoda A u pogledu Kanade i Japana omogućilo poduzimanje potrebnih mjera za prilagodbu svojih poslovnih odnosa novoj situaciji, relevantne izmjene Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebale bi se primjenjivati šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(38)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točke 6., 13., 14., 15., 16., 17.(d), 20. i 25. Priloga II. primjenjuju se šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).


PRILOG I.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U unosu koji se odnosi na Argentinu, u točki 5., internetska adresa kontrolne ustanove „Letis SA” zamjenjuje se internetskom adresom „www.letis.org”.

2.

Unos koji se odnosi na Australiju mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 4. internetska adresa nadležnog tijela zamjenjuje se sljedećom internetskom adresom:

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”

(b)

u točki 5. redak koji se odnosi na kodni broj AU-BIO-002 briše se.

3.

U unosu koji se odnosi na Kanadu točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na kodni broj CA-ORG-020 briše se;

(b)

dodaje se sljedeći redak:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

4.

U unosu koji se odnosi na Kostariku točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na kodni broj CR-BIO-001 zamjenjuje se sljedećim:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderio

www.sfe.go.cr”

(b)

redak koji se odnosi na kodni broj CR-BIO-002 zamjenjuje se sljedećim:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

5.

U unosu koji se odnosi na Indiju točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redci koji se odnose na kodne brojeve IN-ORG-019 i IN-ORG-022 brišu se;

(b)

dodaju se sljedeći redci:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

6.

U unosu koji se odnosi na Japan točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Nadležna tijela: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html i Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”.

7.

Unos koji se odnosi na Tunis mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 4. internetska adresa nadležnog tijela zamjenjuje se sljedećim:

„www.agriculture.tn i www.onagri.tn”

(b)

u točki 5. redak koji se odnosi na kodni broj TN-BIO-003 zamjenjuje se sljedećim:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

8.

U unosu koji se odnosi na Sjedinjene Američke Države točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-004 zamjenjuje se sljedećim:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(b)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-009 zamjenjuje se sljedećim:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

(c)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-016 zamjenjuje se sljedećim:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

(d)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-022 zamjenjuje se sljedećim:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

(e)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-038 zamjenjuje se sljedećim:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

(f)

redak koji se odnosi na kodni broj US-ORG-045 briše se.

9.

U unosu koji se odnosi na Republiku Koreju točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na kodni broj KR-ORG-002 briše se;

(b)

redak koji se odnosi na kodni broj KR-ORG-011 zamjenjuje se sljedećim:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

(c)

dodaju se sljedeći redci:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Cijeli unos koji se odnosi na „Afrisco Certified Organic, CC” briše se.

2.

U unosu koji se odnosi na „Agreco R.F. Göderz GmbH” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak:

„Rusija

RU-BIO-151

x

x

—”

(b)

u redcima koji se odnose na Boliviju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Dominikansku Republiku, Egipat, Ekvador, Gruziju, Indoneziju, Kazakstan, Kirgistan, Madagaskar, Peru, Srbiju, Tajland, Tanzaniju, Togo, Turkmenistan, Uzbekistan i Venezuelu dodaje se križić u stupcu D.

3.

U unosu koji se odnosi na „Australian Certified Organic” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u redcima koji se odnose na Kinu i Vanuatu dodaje se križić u stupcu B;

(b)

u retku koji se odnosi na Cookove otoke dodaje se križić u stupcu D.

4.

U unosu koji se odnosi na „Bio.inspecta AG”, u točki 3., sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Bosna i Hercegovina

BA-BIO-161

x

x

Maroko

MA-BIO-161

x

x

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE-BIO-161

x

x

—”

5.

Nakon unosa koji se odnosi na „Bolicert Ltd” umeće se sljedeći novi unos:

„‚Bureau Veritas Certification France SAS’

1.

Adresa: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Pariz La Défense Cedex – Francuska

2.

Internetska adresa: http://www.qualite-france.com

3.

Treće zemlje, dotični kodni brojevi i dotične kategorije proizvoda:

Treća zemlja

Kodni broj

Kategorija proizvoda

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauricijus

MU-BIO-165

x

x

x

Monako

MC-BIO-165

x

x

Maroko

MA-BIO-165

x

x

Nikaragva

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

5.

Trajanje uvrštenja na popis: do 30. lipnja 2018.”

6.

U unosu koji se odnosi na „CCOF Certification Services”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Kanadu briše se križić u stupcu A.

7.

U unosu koji se odnosi na „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Demokratska Republika Kongo

CD-BIO-140

x

x

Crna Gora

ME-BIO-140

x

x

Nepal

NP-BIO-140

x

x

Nigerija

NG-BIO-140

x

x

x

Okupirano palestinsko područje

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—”

(b)

u retku koji se odnosi na Kinu dodaje se križić u stupcu C;

(c)

u retku koji se odnosi na Tajvan dodaje se križić u stupcu C.

8.

U unosu koji se odnosi na „Certificadora mexicana de Productos y procesos ecológicos S.C.”, u točki 3.,u retku koji se odnosi na Kolumbiju dodaje se križić u stupcu D.

9.

U unosu koji se odnosi na „Control Union Certifications”, u točki 3., sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Armenija

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Bocvana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenija

KE-BIO-149

x

x

x

Lesoto

LS-BIO-149

x

x

x

Malavi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolija

MN-BIO-149

x

x

x

Maroko

MA-BIO-149

x

x

x

Namibija

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Surinam

SR-BIO-149

x

x

x

Svazi

SZ-BIO-149

x

x

x

Tajvan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabve

ZW-BIO-149

x

x

x”

10.

Cijeli unos koji se odnosi na „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” briše se.

11.

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Afganistan

AF-BIO-154

x

x

x

Armenija

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Bocvana

BW-BIO-154

x

Kabo Verde

CV-BIO-154

x

x

Srednjoafrička Republika

CF-BIO-154

x

x

Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Demokratska Republika Kongo

CD-BIO-154

x

x

El Salvador

SV-BIO-154

x

x

Ekvatorska Gvineja

GQ-BIO-154

x

x

Gruzija

GE-BIO-154

x

x

Gvineja Bisau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hong Kong

HK-BIO-154

x

x

Liberija

LR-BIO-154

x

x

Mauritanija

MR-BIO-154

x

x

Mjanmar/Burma

MM-BIO-154

x

x

Nikaragva

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Sejšeli

SC-BIO-154

x

x

Sijera Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapur

SG-BIO-154

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Surinam

SR-BIO-154

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-154

x

x

Timor-Leste

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—”

(b)

u redcima koji se odnose na Benin, Côte d'Ivoire, Ekvador, Filipine, Indoneziju, Kamerun, Kolumbiju, Monako, Srbiju, Tunis, Vijetnam i Zambiju dodaje se križić u stupcu B;

(c)

u retku koji se odnosi na Republiku Koreju dodaje se križić u stupcu C;

(d)

u redcima koji se odnose na Čad, Etiopiju, Mongoliju, Namibiju, Niger, Nigeriju, Pakistan i Vanuatu dodaje se križić u stupcu D;

(e)

u redcima koji se odnose na Indiju, Kirgistan, Maroko, Siriju, Tajland i Urugvaj dodaje se križić u stupcu E;

(f)

u redcima koji se odnose na Kinu, Paragvaj i Ugandu dodaje se križić u stupcima B i E;

(g)

u retku koji se odnosi na Ukrajinu dodaje se križić u stupcima B, D i E;

(h)

u redcima koji se odnose na Burkinu Faso, Meksiko i Peru dodaje se križić u stupcima B, E i F;

(i)

u redcima koji se odnose na Kazakstan, Rusiju i Uzbekistan dodaje se križić u stupcima D i E;

(j)

u retku koji se odnosi na Madagaskar dodaje se križić u stupcima E i F.

12.

Unos koji se odnosi na „IMO Control Latinoamérica Ltda.” mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Internetska adresa: http://www.imo-la.com”

(b)

u točki 3. umeće se sljedeći redak:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

13.

U unosu koji se odnosi na „IMOswiss AG”, u točki 3., u redcima koji se odnose na Kanadu i Japan briše se križić u stupcu A.

14.

U unosu koji se odnosi na „International Certification Services, Inc.”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Kanadu briše se križić u stupcu A.

15.

U unosu koji se odnosi na „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Japan briše se križić u stupcu A.

16.

U unosu koji se odnosi na „Japan Organic and Natural Foods Association”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Japan briše se križić u stupcu A.

17.

U unosu koji se odnosi na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Gambija

GM-BIO-141

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Liberija

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—”

(b)

u redcima koji se odnose na Gvatemalu, Kirgistan, Peru i Rusiju dodaje se križić u stupcu B;

(c)

u retku koji se odnosi na Ujedinjene Arapske Emirate dodaje se križić u stupcu E;

(d)

u retku koji se odnosi na Japan briše se križić u stupcu A.

18.

Nakon unosa koji se odnosi na „Letis S.A.” umeće se sljedeći novi unos:

„‚Mayacert’

1.

Adresa: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Gvatemala

2.

Internetska adresa: http://www.mayacert.com

3.

Treće zemlje, dotični kodni brojevi i dotične kategorije proizvoda:

Treća zemlja

Kodni broj

Kategorija proizvoda

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbija

CO-BIO-169

x

Dominikanska Republika

DO-BIO-169

x

El Salvador

SV-BIO-169

x

Gvatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Meksiko

MX-BIO-169

x

x

x

Nikaragva

NI-BIO-169

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju, vino

5.

Trajanje uvrštenja na popis: do 30. lipnja 2018.”

19.

U unosu koji se odnosi na „Onecert, Inc.” naslov i točka 1. zamjenjuju se sljedećim:

„‚OneCert International PVT Ltd.’

1.

Adresa: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, Indija”

20.

U unosu koji se odnosi na „Organic crop improvement association”, u točki 3., u redcima koji se odnose na Kanadu briše se križić u stupcu A.

21.

U unosu koji se odnosi na „Organic Standard” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak:

„Tadžikistan

TJ-BIO-108

x

x

—”

(b)

u redcima koji se odnose na Kazakstan i Rusiju dodaje se križić u stupcu E.

22.

U unosu koji se odnosi na „Organización Internacional Agropecuarias”, u točki 3., sljedeći redci umeću se odgovarajućim abecednim redom:

„Čile

CL-BIO-110

x

x

Ekvador

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—”

23.

Nakon unosa koji se odnosi na subjekt „Organska Kontrola” umeću se sljedeći novi unosi:

„‚ORSER’

1.

Adresa: Pariz Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turska

2.

Internetska adresa: http://orser.com.tr

3.

Treće zemlje, dotični kodni brojevi i dotične kategorije proizvoda:

Treća zemlja

Kodni broj

Kategorija proizvoda

 

 

A

B

C

D

E

F

Turska

TR-BIO-166

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju

5.

Trajanje uvrštenja na popis: do 30. lipnja 2018.

‚Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.’

1.

Adresa: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

2.

Internetska adresa: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Treće zemlje, dotični kodni brojevi i dotične kategorije proizvoda:

Treća zemlja

Kodni broj

Kategorija proizvoda

 

 

A

B

C

D

E

F

Japan

JP-BIO-167

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju, vino i proizvodi obuhvaćeni Prilogom III.

5.

Trajanje uvrštenja na popis: do 30. lipnja 2018.”

24.

U unosu koji se odnosi na „QC&I GmbH” točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju”

25.

U unosu koji se odnosi na „Quality Assurance International”, u točki 3., u retku koji se odnosi na Kanadu briše se križić u stupcu A.

26.

Nakon unosa koji se odnosi na „Quality Assurance International” umeće se sljedeći novi unos:

„‚Quality Partner’

1.

Adresa: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgija

2.

Internetska adresa: http://www.quality-partner.be

3.

Treće zemlje, dotični kodni brojevi i dotične kategorije proizvoda:

Treća zemlja

Kodni broj

Kategorija proizvoda

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonezija

ID-BIO-168

x

x

4.

Iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju, alge i vino

5.

Trajanje uvrštenja na popis: do 30. lipnja 2018.”