11.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/576

оd 10. travnja 2015.

o 229. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a), članak 7.a stavak 1. i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSC) 31. ožujka 2015. odlučio je izbrisati jednu fizičku osobu sa svojeg popisa osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora. Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 7. travnja 2015. odlučio je dodati jednu fizičku osobu na svoj popis osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ažurirati.

(4)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. travnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći se unos dodaje pod naslov „Fizičke osobe”:

„Maulana Fazlullah (također poznat kao: (a) Mullah Fazlullah, (b) Fazal Hayat, (c) Mullah Radio). Datum rođenja: 1974. Mjesto rođenja: naselje Kuza Bandai, dolina Swat, pokrajina Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: granično područje između Afganistana i Pakistana. Ostale informacije: Zapovjednik skupine Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) od 7.11.2013. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 7.4.2015.”

2.

Sljedeći unos pod naslovom „Fizičke osobe” briše se:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (također poznat kao (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal). Datum rođenja: 15.1.1968. Mjesto rođenja: Muharraq, Bahrein. Državljanstvo: bahreinsko. Ostale informacije: (a) Financijer i pomagač Al-Qaide smješten u Bahreinu. (b) U siječnju 2008. osuđen na Visokom kaznenom sudu u Bahreinu za financiranje terorizma, sudjelovanje u terorističkoj obuci, pomaganje drugima da putuju kako bi sudjelovali u terorističkoj obuci te za članstvo u terorističkoj organizaciji. Pušten nakon presude Suda i odsluženja kazne. (c) Nalazi se u Bahreinu (svibanj 2008.).”