26.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 110/5


Ispravak Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima

( Službeni list Europske unije L 336 od 23. prosinca 2015. )

Na stranici 23., u članku 54. stavku 1. prvom podstavku:

umjesto:

„…člankom 41., člancima od 43. do 50. …”;

treba stajati:

„…člankom 41., člancima 43. i 44. te člancima od 46. do 50. …”.

Na stranici 24., u članku 56. drugom podstavku:

umjesto:

„Članci 1., 7., 15., 19., 20., 21. te članci od 54. do 57. primjenjuju se od 15. siječnja 2019.”;

treba stajati:

„Članci 1., 7., 15., 19., 20. i 21. primjenjuju se od 15. siječnja 2019.”