18.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/156


Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/1835 od 12. listopada 2015. o utvrđivanju statuta, sjedišta i načina djelovanja Europske obrambene agencije

( Službeni list Europske unije L 266 od 13. listopada 2015. )

Na stranicama 73. i 74., Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka 2011/411/ZVSP

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 4. stavak 4.

Članak 4. stavak 5.

Članak 4. stavak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5. stavak 3. točke (g) do (i)

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 1. točka (c)

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 1. točka (c)

Članak 9. stavak 1. točka (p)

Članak 9. stavak 1. točka (r)

Članak 9. stavak 1. točke (p) i (q)

Članak 10.

Članak 10.

Članak 10. stavak 2.

Članak 10. stavak 2.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 4.

Članak 10. stavak 3. točka (e)

Članak 10. stavak 3. točka (f)

Članak 10. stavak 4. točka (e)

Članak 10. stavak 3. točka (g)

Članak 10. stavak 4. točka (f)

Članak 10. stavak 3. točka (h)

Članak 10. stavak 4. točka (g)

Članak 10. stavak 3. točka (i)

Članak 10. stavak 4. točka (h)

Članak 10. stavak 3. točka (j)

Članak 10. stavak4. točka (i)

Članak 10. stavak 3. točka (k)

Članak 10. stavak 4. točka (j)

Članak 10. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

Članak 10. stavak 5.

Članak 10. stavak 6.

Članak 10. stavak 6.

Članak 10. stavak 7.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 11. stavak 4. točke (a) i (b)

Članak 11. stavak 5.

Članak 11. stavak 4.

Članak 11. stavak 6.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 13. stavak 2.

Članak 13. stavak 2

Članak 13. stavak 3.

Članak 13. stavak 3.

Članak 13. stavak 4.

Članak 13. stavak 4.

Članak 13. stavak 5.

Članak 13. stavak 5.

Članak 13. stavak 6.

Članak 13. stavak 6.

Članak 13. stavak 7.

Članak 13. stavak 7.

Članak 13. stavak 8.

Članak 13. stavak 8.

Članak 13. stavak 9.

Članak 13. stavak 9.

Članak 13. stavak 10.

Članak 13. stavak 10.

Članak 13. stavak 11.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 14. stavak 3.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 18. stavak 3.

Članak 18. stavak 3.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 22. stavak 4.

Članak 24. stavak 4. druga rečenica

Članak 23.

Članak 24.

Članak 23. stavak 2.

Članak 24. stavak 4. prva rečenica

Članak 25.

Članak 24.

Članak 26.

Članak 24. stavci 6. do 8.

Članak 24. stavak 6.

Članak 25.

Članak 27.

Članak 27. stavak 3.

Članak 26.

Članak 28.

Članak 27.

Članak 29.

Članak 28.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 29.

Članak 32.

Članak 30.

Članak 33.

Članak 31.

Članak 34.

Članak 32.

Članak 35.”