8.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 211/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1372

оd 7. kolovoza 2015.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u pogledu unosa za Estoniju, Latviju i Litvu

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 5715)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U Prilogu toj Odluci utvrđuju se i popisuju određena područja u tim državama članicama razvrstana prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Estoniji, Italiji, Latviji, Litvi i Poljskoj.

(2)

U srpnju i kolovozu 2015. Estonija je prijavila jedan slučaj afričke svinjske kuge kod divljih svinja i tri slučaja izbijanja bolesti kod domaćih svinja na područjima navedenima u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Slučaj bolesti kod divljih svinja pojavio se na području navedenom u dijelu I. navedenog Priloga. Dva izbijanja bolesti kod domaćih svinja pojavila su se na područjima iz dijela II., a jedno izbijanje na područjima iz dijela III. navedenog Priloga.

(3)

U srpnju i kolovozu 2015. Latvija je prijavila slučajeve afričke svinjske kuge kod divljih svinja na područjima navedenima u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ti slučajevi pojavili su se na područjima navedenima u dijelu I. navedenog Priloga.

(4)

U srpnju 2015. Litva je prijavila izbijanje afričke svinjske kuge kod domaćih svinja na područjima navedenima u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU. To izbijanje bolesti pojavilo se na području navedenom u dijelu II. navedenog Priloga.

(5)

U procjeni rizika koji predstavlja situacija zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u Estoniji, Latviji i Litvi trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u Uniji u pogledu te bolesti. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja, spriječilo širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđena u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir trenutačna situacija zdravlja životinja u pogledu te bolesti u tim državama članicama.

(6)

Provedbenu odluku 2014/709/EU trebalo bi stoga izmijeniti radi ažuriranja područja Estonije, Latvije i Litve navedenih u dijelovima I., II. i III.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).


PRILOG

„PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Harjumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Tartu vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u Krimuldas novads, Krimuldas pagasts,

u Priekuļu novads, Priekuļu i Veselavas pagasti,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

u Ogres novads, Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes i Mazozolu pagasti,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Jurbarkas rajono savivaldybė, Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių seniūnija,

u Pakruojis rajono savivaldybė, Klovainių, Rozalimo i Pakruojo seniūnija,

u Panevežys rajono savivaldybė, Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio i Smilgių seniūnija,

u Raseiniai rajono savivaldybė, Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos seniūnija,

u Šakiai rajono savivaldybė, Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Ruda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U województwo podlaskie:

gminy Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny u powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże i dio Zabłudówa (jugozapadni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka, uključujući grad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha u powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce u powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, uključujući grad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec u powiat wysokomazowiecki,

gminy Krasnopol i Puńsk u powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u powiat suwalski,

gminy Rutki u powiat zambrowski,

gminy Suchowola i Korycin u powiat sokólski,

powiat bielski,

M. Białystok powiat,

M. Suwałki powiat,

powiat moniecki.

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Võru linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

dio Suure-Jaani valda koji je smješten zapadno od ceste 49,

dio Viiratsi valda koji se nalazi zapadno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Varilaske do južne granice valda,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Haanja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Misso vald,

Pärsti vald,

Saarde vald,

dio Tamsalu valda koji je smješten sjeveroistočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

Vändra vald,

Vastseliina vald,

Võru vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Alūksnes novads,

Apes novads,

Balvi novads,

u Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts,

u Ogres novads, Krapes, Madlienas i Menģeles pagasti,

Priekuļu novads, Liepas i Mārsnēnu pagasti,

Smiltenes novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Baltinavas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Skrīveru novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads, Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos seniūnija i dio Svėdasai seniūnija južno od ceste br. 118,

u Kupiškis rajono savivaldybė, Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius seniūnija,

u Panevėžys rajono savivaldybė, Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių i Velžio seniūnija,

Alytus apskritis,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

u Jonava rajono savivaldybė, Šilų, Bukonių seniūnija i u Žeimių seniūnija, Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai kaimas,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

u Kaišiadorys rajono savivaldybė, Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnija i dio Rumšiškių seniūnija smješten južno od ceste N. A1,

u Kaunas rajono savivaldybė, seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

u Kėdainiai rajono savivaldybė, Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto seniūnija

Prienai rajono savivaldybė,

Šalčininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i dio Zabłudówa (sjeveroistočni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra u powiat sokólski,

gminy Giby i Sejny, uključujući grad Sejny, u powiat sejneński,

gminy Lipsk i Płaska u powiat augustowski,

gminy Narew, Narewka i Białowieża u powiat hajnowski.

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Jõgeva linn,

Elva linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

dio Suure-Jaani valda koji smješten istočno od ceste 49,

dio Viiratsi valda koji se nalazi istočno od crte koja se proteže zapadnim dijelom ceste ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Varilaske do južne granice valda,

dio Tamsalu valda koji je smješten jugozapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

Rakke vald,

Väike-Maarja vald,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Saarepeedi vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Antsla vald,

Konguta vald,

Laeva vald,

Mõniste vald,

Nõo vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Tähtvere vald,

Ülenurme vald,

Urvaste vald,

Varstu vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, dio Svėdasai seniūnija smješten sjeverno od ceste br. 118,

u Kupiškis rajono savivaldybė, Šimonys i Skapiškis seniūnija,

Ignalina rajono savivaldybė,

u Jonava rajono savivaldybė, Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos seniūnija i Žeimiai seniūnija, kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

Jonava miesto savivaldybė,

u Kaunas rajono savivaldybė, Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių seniūnija,

u Kaišiadorys rajono savivaldybė, seniūnija Palomenės, Pravieniškių i dio Rumšiškių seniūnija smješten sjeverno od ceste N. A1,

u Kėdainiai rajono savivaldybė, Pelėdnagių seniūnija,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybe.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Gródek i Michałowo u powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo u powiat sokólski.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

 

sva područja Sardinije.”