16.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1169

оd 14. srpnja 2015.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama u pogledu unosa za Estoniju, Litvu i Poljsku

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4712)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. U Prilogu toj Odluci utvrđuju se i popisuju određena područja u tim državama članicama razvrstana prema razini rizika s obzirom na epidemiološku situaciju. Taj popis uključuje određena područja u Estoniji, Italiji, Latviji, Litvi i Poljskoj.

(2)

U svibnju 2015. prijavljeno je nekoliko slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Poljskoj (u Michalowo gmina), a zatim u Litvi (u Prienai i Kėdainiai rajono savivaldybė) i Estoniji (u Türi valdu) na područjima navedenima u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ti su se slučajevi dogodili na područjima navedenima u dijelu I. tog Priloga ili na područjima navedenima u dijelovima II. i III. koji su u blizini dijela I.

(3)

U procjeni rizika koji predstavlja situacija zdravlja životinja kad je riječ o toj bolesti u Estoniji, Litvi i Poljskoj potrebno je uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u Uniji u pogledu afričke svinjske kuge. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja, spriječilo širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđena u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir trenutačna situacija zdravlja životinja u pogledu te bolesti u tim trima državama članicama.

(4)

Provedbenu odluku 2014/790/EU trebalo bi stoga izmijeniti i ažurirati područja Estonije, Litve i Poljske navedena u dijelovima I. i II.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).


PRILOG

„PRILOG

DIO I.

1.

Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Kunda linn,

Paide linn,

Tartu linn,

Võru linn,

Jõgeva maakond,

Põlvamaa maakond,

Alatskivi vald,

Albu vald,

Ambla vald,

Anija vald,

Are vald,

Häädemeeste vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Imavere vald,

Järva-Jaani vald,

Järvakandi vald,

Juuru vald,

Kaiu vald,

Kambja vald,

Kareda vald,

Kehtna vald,

Koeru vald,

Kohila vald,

Koigi vald,

Kõpu vald,

Kose vald,

Kõue vald,

Laekvere vald,

Laeva vald,

Lasva vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Märjamaa vald,

Meeksi vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paide vald,

Paikuse vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Raikküla vald,

Rapla vald,

Roosna-Alliku vald,

Saarde vald,

Sauga vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tahkuranna vald,

Tähtvere vald,

Tartu vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Ülenurme vald,

Väätsa vald,

Vara vald,

Vastseliina vald,

Vigala vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald,

Võru vald.

2.

Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u Alūksnes novads, Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes i Liepnas pagasts,

u Apes novads, Virešu pagasts,

u Krimuldas novads, Krimuldas pagasts,

Aizkraukles novads,

Amatas novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads.

3.

Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Jurbarkas rajono savivaldybė, Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių seniūnija,

u Pakruojis rajono savivaldybė, Klovainių, Rozalimo i Pakruojo seniūnija,

u Panevežys rajono savivaldybė, Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio i Smilgių seniūnija,

u Raseiniai rajono savivaldybė, Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos seniūnija,

u Šakiai rajono savivaldybė, Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Ruda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.

Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U województwo podlaskie:

gminy Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny u powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże i dio Zabłudówa (jugozapadni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka, uključujući grad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha u powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce u powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, uključujući grad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec u powiat wysokomazowiecki,

gminy Krasnopol i Puńsk u powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u powiat suwalski,

gminy Rutki u powiat zambrowski,

gminy Suchowola i Korycin u powiat sokólski,

powiat bielski,

M. Białystok powiat,

M. Suwałki powiat,

powiat moniecki.

DIO II.

1.

Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Võhma linn,

Ida-Virumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Abja vald,

Antsla vald,

Haanja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Käru vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Misso vald,

Mõniste vald,

Paistu vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Rõuge vald,

Saarepeedi vald,

Sõmerpalu vald,

Suure-Jaani vald,

Tarvastu vald,

Türi vald,

Urvaste vald,

Vändra vald,

Varstu vald,

Viiratsi vald.

2.

Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u Alūksnes novads, Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes i Pededzes pagasti,

u Apes novads, Gaujienas, Trapenes i Apes pagasti,

u Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Salacgrīvas novads,

Varakļānu novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.

Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos seniūnija i dio Svėdasai seniūnija južno od ceste br. 118,

u Kupiškis rajono savivaldybė, Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius seniūnija,

u Panevėžys rajono savivaldybė, Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių i Velžio seniūnija,

Alytus apskritis,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybė,

Kėdainiai rajono savivaldybe,

Prienai rajono savivaldybė,

Šalčininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.

Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i dio Zabłudówa (sjeveroistočni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra u powiat sokólski,

gminy Giby i Sejny, uključujući grad Sejny, u powiat sejneński,

gminy Lipsk i Płaska u powiat augustowski,

gminy Narew, Narewka i Białowieża u powiat hajnowski.

DIO III.

1.

Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

2.

Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, dio Svėdasai seniūnija smješten sjeverno od ceste br. 118,

u Kupiškis rajono savivaldybė, Šimonys i Skapiškis seniūnija,

Ignalina rajono savivaldybe,

Moletai rajono savivaldybe,

Rokiškis rajono savivaldybe,

Švencionys rajono savivaldybe,

Utena rajono savivaldybe,

Zarasai rajono savivaldybe,

Visaginas savivaldybe.

3.

Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Gródek i Michałowo u powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo u powiat sokólski.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

sva područja Sardinije.”