22.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/58


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1368/2014 оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe Komisije (EU) br. 1372/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

( Službeni list Europske unije L 366 od 20. prosinca 2014. )

Na stranici 15., članak 1.:

umjesto:

„Članak 1.

1.   Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak ‚DANSKA – ITALIJA’ briše se;

2.   U odjeljku ‚FRANCUSKA – LUKSEMBURG’, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

‚(b)

Razmjena nota od 17. srpnja i 20. rujna 1995. u vezi s uvjetima namirenja uzajamnih potraživanja prema člancima 93., 95. i 96. Uredbe (EEZ) br. 574/72 i Razmjena nota od 10. srpnja i 30. kolovoza 2013.’”;

treba stajati:

„Članak 1.

Prilog 1. Uredbi (EZ) br. 987/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak ‚DANSKA – ITALIJA’ briše se;

(b)

u odjeljku ‚FRANCUSKA – LUKSEMBURG’, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

‚(b)

Razmjena nota od 17. srpnja i 20. rujna 1995. u vezi s uvjetima namirenja uzajamnih potraživanja prema člancima 93., 95. i 96. Uredbe (EEZ) br. 574/72 i Razmjena nota od 10. srpnja i 30. kolovoza 2013.’”.