16.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/80


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1301/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti „energetskog” podsustava željezničkog sustava u Uniji

( Službeni list Europske unije L 356 od 12. prosinca 2014. )

Na stranici 222., u prilogu Dodatku D točki D.2., slika D.3. glasi:

Slika D.3.

Statički profil pantografa za sustav širine kolosijeka od 1 520 mm

Image 1 Tekst slike ”.