18.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 331/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1225/2014

od 17. studenoga 2014.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

Trebalo bi izmijeniti podatke o jednoj osobi navedenoj u Uredbi (EU) br. 269/2014.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 mijenja se kako je navedeno u prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

Unos za sljedeću osobu naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014 zamjenjuje se dolje navedenim unosom.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Rođen 25.4.1946. u Almatyju (ranije poznatom kao Alma Ata), Kazakstan.

Član Vijeća državne Dume; vođa stranke LDPR. Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Aktivno je pozivao na podjelu Ukrajine. U ime stranke LDPR, na čijem je čelu, potpisao je sporazum s tzv. „Narodnom Republikom Donjetsk”.

12.9.2014.