15.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 752/2014

оd 24. lipnja 2014.

o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla na koje se primjenjuju maksimalne razine ostataka pesticida („MR”) utvrđene Uredbom (EZ) br. 396/2005, podložno odredbama te Uredbe, navedeni su u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

U Prilogu I. spomenutoj Uredbi potrebno je pružiti dodatne informacije u pogledu dotičnih proizvoda, posebno u pogledu sinonima koji se upotrebljavaju za označivanje tih proizvoda i znanstvenih naziva vrsta kojima proizvodi pripadaju.

(3)

Radi jasnoće trebala bi se izmijeniti struktura Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 podjelom spomenutog Priloga na dva dijela. U prvom bi se dijelu trebali navesti proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla na koje se primjenjuju maksimalne razine ostataka pesticida, dok bi u drugom dijelu trebali biti navedeni drugi proizvodi na koje se primjenjuju iste maksimalne razine ostataka pesticida, kako je navedeno u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(4)

S obzirom na mogućnost budućeg utvrđivanja maksimalnih razina ostataka pesticida za prerađene prehrambene proizvode, kako je navedeno u članku 20. Uredbe (EZ) br. 396/2005, dijelu A Priloga I. spomenutoj Uredbi trebao bi se dodati novi unos kojim bi se obuhvatili ti proizvodi.

(5)

Zbog nove strukture Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 bilješke iz tog Priloga trebalo bi prilagoditi i, prema potrebi, izbrisati kako bi se spriječila suvišnost.

(6)

Preko Svjetske trgovinske organizacije zatraženo je mišljenje trgovačkih partnera Unije, a njihove su napomene uzete u obzir.

(7)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.


PRILOG

„PRILOG I.

DIO A

Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi

Brojčana oznaka

Kategorija

Skupina

Glavni proizvod skupine ili podskupine  (1)

Znanstveni nazivi

Dio proizvoda na koji se primjenjuju MRO-ovi

Podskupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

PLODOVI, SVJEŽI ILI SMRZNUTI; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0110000

 

Agrumi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0110010

 

 

Grejpovi

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Naranče

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Limuni

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limete

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandarine

Citrus reticulata; sinonim: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0120000

 

Orašasti plodovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja ljuske (osim kestena)

0120010

 

 

Bademi

Amygdalus communis; sinonim: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Brazilski orasi

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Indijski oraščići

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kesteni

Castanea crenata

Cijeli proizvod s ljuskom

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosovi orasi

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Lješnjaci

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadamije / australski oraščići

Macadamia ternifolia; sinonim: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekan orasi

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pinjoli

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistacije

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Orasi

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0130000

 

Jezgričavi plodovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0130010

 

 

Jabuke

Malus domestica

 

0130020

 

 

Kruške

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Dunje

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mušmule

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Nešpule / japanske mušmule

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0140000

 

Koštuničavi plodovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0140010

 

 

Marelice

Armeniaca vulgaris; sinonim: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Trešnje (slatke)

Cerasus avium; sinonim: Prunus avium

 

0140030

 

 

Breskve

Persica vulgaris; sinonim: Prunus persica

 

0140040

 

 

Šljive

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0150000

 

Bobičasti i sitni plodovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja kapica, krunice i peteljki (uz izuzetak ribiza)

0151000

 

(a)

grožđe

 

 

 

0151010

 

 

Stolno grožđe

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Vinsko grožđe

Vitis vinifera

 

0152000

 

(b)

jagode

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

(c)

jagodičasti plodovi

 

 

 

0153010

 

 

Kupine

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Ostružnice

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Maline (crvene i žute)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0154000

 

(d)

drugi sitni plodovi i bobice

 

 

 

0154010

 

 

Borovnice

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Brusnice

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

Ribes nigrum

Plodovi s peteljkama

Ribes rubrum

0154040

 

 

Ogrozdi (crveni, zeleni i žuti)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Šipci

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Dudovi (bijeli i crni)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Azarole / mediteranske mušmule / mušmulasti glogovi

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Bobice bazge

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0160000

 

Ostali plodovi s

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki (uz izuzetak ananasa)

0161000

 

(a)

jestivom korom

 

 

 

0161010

 

 

Datulje

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Smokve

Ficus carica

 

0161030

 

 

Stolne masline

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumkvati

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karambole

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kakiji / japanske jabuke

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jamuni

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0162000

 

(b)

nejestivom korom, manji

 

 

 

0162010

 

 

Kiviji (crveni, zeleni i žuti)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Liči

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Marakuje

Passiflora edulis; sinonim: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Indijske smokve / plodovi kaktusa

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Zvjezdastaste jabuke

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Virginijski draguni / Virginijski kakiji

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0163000

 

(c)

nejestivom korom, veći

 

 

 

0163010

 

 

Avokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Banane

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaje

Carica papaya

 

0163050

 

 

Narovi/šipci

Punica granatum

 

0163060

 

 

Tropske jabuke

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guave

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananasi

Ananas comosus

Cijeli proizvod nakon uklanjanja krunice

0163090

 

 

Kruhovci

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Duriani

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Bodljikave anone / guanabane

Annona muricata

 

0163990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0200000

POVRĆE,SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

 

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vršnog dijela (ako postoji) i prianjajuće zemlje

0211000

 

(a)

krumpiri

 

Solanum tuberosum subsp.tuberosum

 

0212000

 

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0212010

 

 

Kasave/manioke

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Slatki krumpiri

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Bljuštevi

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Marante

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0213000

 

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

 

 

Cikle

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Mrkve

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Celeri korjenaši

Apium graveolens var.rapaceum

 

0213040

 

 

Hrenovi

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Čičoke

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastrnjaci

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Korijeni peršina

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Rotkve

Raphanus sativus, skupina rotkvi

 

0213090

 

 

Turovci / bijeli korijeni

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Stočne korabe

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Repa

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0220000

 

Lukovičasto povrće

 

 

Zrela lukovica nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje (uz izuzetak mladog luka/luka kod kojeg se upotrebljava zeleni dio i velškog luka)

0220010

 

 

Češnjaci

Allium sativum

 

0220020

 

 

Crveni luk

Allium cepa, skupina luka

 

0220030

 

 

Ljutike

Allium cepa, skupina Aggregatum sinonim: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Mladi luk i velški luk

Allium cepa, skupina luka

Nezrela lukovica s pseudostabljikama, listovima i, u nekim slučajevima, pupoljcima

Allium fistulosum

0220990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0230000

 

Plodovito povrće

 

 

 

0231000

 

(a)

solanacea (pomoćnice)

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki i (u slučaju vrste iz roda Physalis) lapova

0231010

 

 

Rajčice

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprike

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Patlidžani

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Bamije

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0232000

 

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0232010

 

 

Krastavci

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Mali krastavci za kiseljenje

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Tikvice

Cucurbita pepo, skupina tikvica

 

0232990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0233000

 

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0233010

 

 

Dinje

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Bundeve

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Lubenice

Citrullus vulgaris; sinonim: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0234000

 

(d)

slatki kukuruz

 

Zea mays convar.saccharata

Zrna s klipom i bez komušine

0239000

 

(e)

ostalo plodovito povrće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0240000

 

Kupusnjače (uz izuzetak korjena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

 

Cijela biljka nakon uklanjanja korijena i oštećenih listova (uz izuzetak kelja pupčara i korabe)

0241000

 

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

 

0241010

 

 

Brokula

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Cvjetača

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0242000

 

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

 

 

Kelj pupčar

Brassica oleracea var. gemmifera

Samo pupovi

0242020

 

 

Glavati kupus

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0243000

 

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

 

0243010

 

 

Pekinški kupus

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Kelj

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0244000

 

(d)

korabe

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Cijeli proizvod nakon uklanjanja korijenja, vrhova i prianjajuće zemlje (ako postoje)

0250000

 

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja korijenja, trulih vanjskih listova i zemlje (ako ih ima) (uz izuzetak vrtnih grbica te ostalih klica i izdanaka, kultura s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) te vlasca)

0251000

 

(a)

salate i salatno bilje

 

 

 

0251010

 

 

Matovilac

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Salata

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Širokolisna endivija

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Vrtne grbice te ostale klice i izdanci

Lepidium sativum subsp. sativum

Cijeli proizvodi klijanja pravog sjemena (ponekad gomolja ili lukovica) u vodi, zemlji ili hidoponskom supstratu, kako su utvrđeni u znanstvenom mišljenju EFSA-e, objavljenom u listu EFSA Journal iz 2011.; 9(11):2424, stranica 9.

0251050

 

 

Barica

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Rikola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Crvena gorušica

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

Mladi listovi i peteljke bilo koje kulture (uključujući rod Brassica) ubrane do faze 8. pravog lista

0251990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0252000

 

(b)

špinat i slični listovi

 

 

 

0252010

 

 

Špinat

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Tušt

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Blitva

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0253000

 

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

(d)

potočarke

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

(e)

cikorije

 

Cichorium intybus, skupina Foliosum

 

0256000

 

(f)

začinsko bilje i jestivi cvatovi

 

 

 

0256010

 

 

Vrtna krasuljica

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Vlasac

Allium schoenoprasum

Lišće i pupoljci

0256030

 

 

Lišće celera

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Peršin

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Kadulja

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Ružmarin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Majčina dušica / timijan

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Bosiljak i jestivi cvatovi

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Lovor

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0260000

 

Mahunarke

 

 

Cijeli proizvod

0260010

 

 

Grah (s mahunama)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Grah (bez mahuna)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Grašak (s mahunama)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Grašak (bez mahuna)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Leća

Lens culinaris; sinonim: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0270000

 

Stabljičasto povrće

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja oštećenog tkiva, zemlje i korijenja (uz iznimku artičoka i rabarbare)

0270010

 

 

Šparoge

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Karde

Cynara cardunculus, skupina karda

 

0270030

 

 

Trakasti celeri

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Slatki komorač

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artičoke

Cynara cardunculus, skupina artičoka

Cijela glavica cvata, uključujući cvjetište

0270060

 

 

Poriluci

Allium ampeloprasum ampeloprasum, skupina poriluka; sinonim: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarbara

Rheum rhabarbarum

Stabljika nakon uklanjanja korijenja i listova

0270080

 

 

Mladice bambusa

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmine srčike

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0280000

 

Gljive, mahovine i lišajevi

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja zemlje ili podloge u kojem raste

0280010

 

 

Kultivirane gljive

 

 

0280020

 

 

Divlje gljive

 

 

0280990

 

 

Mahovine i lišajevi

 

 

0290000

 

Alge i prokariotski organizmi

 

 

 

0300000

Mahunarke

 

 

 

Suhe sjemenke

0300010

 

 

Grah

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Leća

Lens culinaris; sinonim: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Grašak

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupine

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

 

 

 

 

0401000

 

Sjeme uljarica

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja tobolca i ljuske, kad je to moguće (uz izuzetak pamuka)

0401010

 

 

Sjemenke lana

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Kikiriki

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Sjemenke maka

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sjemenke sezama

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Sjemenke suncokreta

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Sjemenke uljane repice

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Soja

Glycine max

 

0401080

 

 

Sjemenke gorušice

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Sjemenke pamuka

Gossypium barbadense

Bez vlakana

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Bučine sjemenke

Cucurbita pepo, skupina Styrian Hulless

 

0401110

 

 

Sjemenke šafranike

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Sjemenke borača

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Sjemenke zubastog lanka

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Sjemenke konoplje

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Ricinus

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0402000

 

Plodovi uljarica

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki (uz izuzetak maslina za proizvodnju ulja)

0402010

 

 

Masline za proizvodnju ulja

Olea europaea var. europaea

Cijeli plod nakon uklanjanja peteljki i zemlje

0402020

 

 

Koštice uljne palme

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Plodovi uljne palme

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0500000

ŽITARICE

 

 

 

Cijela zrna

0500010

 

 

Ječam

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Heljda i ostale pseudožitarice

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Kukuruz

Zea mays

 

0500040

 

 

Proso

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Zob

Avena sativa

 

0500060

 

 

Riža

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Raž

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sirak

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Pšenica

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

 

 

 

0610000

 

Čajevi

 

Camellia sinensis

Osušeno lišće, stabljike i cvjetovi koji su fermentirani ili obrađeni na drugi način

0620000

 

Zrna kave

 

Coffea arabica

Zelena zrna

Coffea canephora; sinonim: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Biljne infuzije iz

 

 

sušeni proizvod

0631000

 

(a)

cvjetova

 

 

Cvjetovi nakon skidanja stabljika i trulih dijelova (uz iznimku rimske kamilice)

0631010

 

 

Rimska kamilica

Chamaemelum nobile; sinonim: Anthemis nobilis

Cvat, uključujući tehnički neizbježnu količinu ostalih nadzemnih dijelova

Matricaria recutita; sinonim: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Ruža

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lipa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; sinonim: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0632000

 

(b)

listovi i začinsko bilje

 

 

Listovi i nadzemni zeleni dijelovi, nakon uklanjanja trulih listova

0632010

 

 

Jagoda

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Mate čaj / maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0633000

 

(c)

korijeni

 

 

Korijeni nakon uklanjanja vrhova i prianjajuće zemlje

0633010

 

 

Odoljen

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0639000

 

(d)

svi drugi dijelovi biljke

 

 

 

0640000

 

Kakao u zrnu

 

Theobroma cacao

Zrna fermentirana ili sušena, nakon uklanjanja ljuski

0650000

 

Rogač

 

Ceratonia siliqua

Cijeli proizvod nakon uklanjanja peteljki

0700000

HMELJ

 

 

Humulus lupulus

Osušene šišarice ili šišarke, i u obliku sačme i nekoncentriranog praha

0800000

ZAČINI

 

 

 

Sušeni proizvod, cijeli, drobljen ili mljeven

0810000

 

Začini od sjemenki

 

 

 

0810010

 

 

Anis

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Crni kim

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Celer

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Korijandar

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Kumin

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Kopar

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Komorač

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Grozdasta piskavica / grčka djetelina

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muškatni oraščić

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0820000

 

Začini od plodova

 

 

 

0820010

 

 

Piment

Pimenta dioica; sinonim: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Sečuanski papar

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kim

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Bobice kleke / borovice

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Papar (bijeli, crni i zeleni)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilija

Vanilla planifolia; sinonim: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarind / indijska datulja

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0830000

 

Začini od kore

 

 

 

0830010

 

 

Cimet

Cinnamomum verum; sinonim: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0840000

 

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

0840010

 

 

Slatki korijen

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Đumbir

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkuma

Curcuma longa; sinonim: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Hren

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0850000

 

Začini od pupoljaka

 

 

 

0850010

 

 

Klinčić

Syzygium aromaticum; sinonim: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapari

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0860000

 

Začini od tučka

 

 

 

0860010

 

 

Šafran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0870000

 

Začini od ljuski

 

 

 

0870010

 

 

Muškatni orah

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Ostalo (2)

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja vrhova i ostataka tla ispiranjem ili četkanjem (uz iznimku šećerne trske)

0900010

 

 

Korijeni šećerne repe

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Šećerne trske

Saccharum officinarum

Cijeli proizvod nakon uklanjanja oštećenog tkiva, zemlje i korijenja

0900030

 

 

Korijeni cikorije

Cichorium intybus, skupina Sativum

 

0900990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

1010000

 

Tkiva

 

 

Cijeli proizvod (uz izuzetak mišića)

1011000

 

(a)

svinje

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1011020

 

 

Masno tkivo

 

 

1011030

 

 

Jetra

 

 

1011040

 

 

Bubreg

 

 

1011050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1011990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1012000

 

(b)

goveda

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1012020

 

 

Masno tkivo

 

 

1012030

 

 

Jetra

 

 

1012040

 

 

Bubreg

 

 

1012050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1012990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1013000

 

(c)

ovce

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1013020

 

 

Masno tkivo

 

 

1013030

 

 

Jetra

 

 

1013040

 

 

Bubreg

 

 

1013050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1013990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1014000

 

d)

koze

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1014020

 

 

Masno tkivo

 

 

1014030

 

 

Jetra

 

 

1014040

 

 

Bubreg

 

 

1014050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1014990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1015000

 

(e)

konja

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1015020

 

 

Masno tkivo

 

 

1015030

 

 

Jetra

 

 

1015040

 

 

Bubreg

 

 

1015050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1015990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1016000

 

(f)

peradi

 

 

 

1016010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1016020

 

 

Masno tkivo

 

 

1016030

 

 

Jetra

 

 

1016040

 

 

Bubreg

 

 

1016050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1016990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1017000

 

(g)

ostale kopnene životinje iz uzgoja

 

 

 

1017010

 

 

Mišić

 

Meso nakon uklanjanja obrezane masti

1017020

 

 

Masno tkivo

 

 

1017030

 

 

Jetra

 

 

1017040

 

 

Bubreg

 

 

1017050

 

 

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

1017990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1020000

 

Mlijeko

 

 

Cijeli proizvod na osnovi masenog udjela masti od 4 % (3)

1020010

 

 

Krava

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Ovca

Ovis aries

 

1020030

 

 

Koza

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Kobila

Equus caballus

 

1020990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1030000

 

Ptičja jaja

 

 

Cijeli proizvod nakon uklanjanja ljuske (4)

1030010

 

 

Kokoš

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Patka

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Guska

Anser anser

 

1030040

 

 

Prepelica

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Ostalo (2)

 

 

1040000

 

Med i ostali proizvodi pčelarstva

 

N.P.

 

1050000

 

Vodozemci i gmazovi

 

 

 

1060000

 

Kopneni beskralježnjaci

 

 

 

1070000

 

Divlji kopneni kralježnjaci

 

 

 

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI  (5)

 

 

 

 

1200000

KULTURE ILI NJIHOV DIO NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE  (5)

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI  (5)

 

 

 

 

N.P.

Nije primjenjivo.

DIO B

Ostali proizvodi iz članka 2. stavka 1.

Upućivanja na dio A

 

Brojčana oznaka

Ostali proizvodi na koje se primjenjuju isti MRO-ovi  (6)

Kategorija

Brojčana oznaka

Glavni proizvod skupine ili podskupine ili  naziv skupine ili podskupine

 

Uobičajeni nazivi / sinonimi

Znanstveni nazivi

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grejpovi

 

0110010-001

Natsumikan

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pomelo

Citrus maxima; sinonim: Citrus grandis

 

0110010-003

Oroblanco

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tanđelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tanđelo (uz iznimku mineole) / Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Ostali hibridi vrste Citrus paradisi koji nisu drugdje spomenuti

 

0110020

Naranče

 

0110020-001

Bergamot

Citrus bergamia

 

0110020-002

Gorka naranča

Citrus aurantium

 

0110020-003

Slatka naranča

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara cara naranča

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Trolisna naranča

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Ostali hibridi vrste Citrus sinensis koji nisu drugdje spomenuti

 

0110030

Limuni

 

0110030-001

Budina ruka

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Četrun

Citrus medica

0110040

Limete

 

0110040-001

Indijska slatka limeta

Citrus limettioides

 

0110040-002

Kvrgava limeta

Citrus hystrix

 

0110040-003

Slatka limeta

Citrus limetta

 

0110040-004

Perzijska limeta

Citrus latifolia

0110050

Mandarine

 

0110050-001

Kalamondin

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementina

Citrus clementina

 

0110050-003

Mandarina Kleopatra

Citrus reshni

 

0110050-004

Mineola

Citrus tangelo

 

0110050-005

Mandarina Satsuma

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tanđerina

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangor

Citrus nobilis

 

0110050-990

Ostali hibridi vrste Citrus reticulata koji nisu drugdje spomenuti

 

0120010

Bademi

 

0120010-001

Koštica marelice

Armeniaca vulgaris; sinonim: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Gorki badem

Amygdalus communis var. amara; sinonim: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kanarij orah

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Pili orah

Canarium ovatum

0120050

Kokosovi orasi

 

0120050-001

Orah palme katehu / areha orah

Areca catechu

0120060

Lješnjaci

 

0120060-001

Žir

Quercus spp.

 

0120060-002

Pitomi lješnjak

Corylus maxima

0120080

Pekan orasi

 

0120080-001

Hikori orah

Carya ovata

0120090

Pinjoli

 

0120090-001

Pinjoli drugih vrsta koje nisu Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Druge vrste roda Pinus koje nisu drugdje spomenute

 

0130010

Jabuke

 

0130010-001

Divlja jabuka

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejakot / meksički glog

Crataegus mexicana

0130020

Kruške

 

0130020-001

Nashi / azijska kruška

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Divlja kruška

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Kineska bijela kruška

Pyrus bretschneideri

0130030

Dunje

 

0130030-001

Kineska dunja

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Japanska dunja

Chaenomeles japonica

0140010

Marelice

 

0140010-001

Japanska marelica

Prunus mume

 

0140010-002

Medena nektarina

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Trešnje (slatke)

 

0140020-001

Crna trešnja

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Američka crna trešnja

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginijska borovnica

Prunus virginiana

 

0140020-004

Bobice drijena

Cornus mas

 

0140020-005

Nanking višnja

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Višnja

Cerasus vulgaris; sinonim: Prunus cerasus

0140030

Breskve

 

0140030-001

Plosnata breskva

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektarina

Persica vulgaris var. nectarina; sinonim: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Ostali hibridi vrste Persica vulgaris; sinonim: Prunus persica koji nisu drugdje spomenuti

 

0140040

Šljive

 

0140040-001

Američka šljiva

Prunus americana

 

0140040-002

Sjevernoamerička primorska šljiva

Prunus maritima

 

0140040-003

Crvenolisna šljiva / mirobalan

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Uskolisna šljiva

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Žižula / kineska datulja

Ziziphus jujuba; sinonim: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Damson

Prunus domestica subsp. rotunda; sinonim: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Zeleni ringlo

Prunus domestica var. italica; sinonim: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japanska šljiva

Prunus salicina

 

0140040-009

Sjevernoamerička pacifička šljiva

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabela

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Papina marelica / šljivomarelica

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Divlja šljiva / trnjina

Prunus spinosa

0151010

Stolno grožđe

 

0151010-001

Sibirski kivi (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Bobice šisandre

Schisandra chinenesis

0151020

Vinsko grožđe

 

0151020-001

Sibirska loza

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muskadina

Vitis rotundifolia

0152000

Jagode

 

0152000-001

Vrtna jagoda

Fragaria moschata

 

0152000-002

Divlja jagoda

Fragaria vesca

0153020

Ostružnice

 

0153020-001

Bobice Boysen

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Loganove bobice

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Bobice olallieberries (Rubus križanac)

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Sjevernoamerička pacifička malina

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Bobice tayberries

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Sjevernoamerička malina

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Sjevernoamerička pacifička kupina

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Druge vrste i hibridi roda Rubus koje nisu drugdje spomenute

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153030-001

Arktička kupina

Rubus arcticus

 

0153030-002

Crna malina

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Korejska crna malina

Rubus coreanus

 

0153030-004

Istočnoazijska malina

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Nektarna malina

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Japanska malina

Rubus phoenicolasius

0154010

Borovnice

 

0154010-001

Aronija / sibirska borovnica (crnoplodna, crvenolisna i ljubičasta)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Zimzelena medvjetka

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Šumska borovnica

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Močvarna borovnica

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Žutikovina

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Zlatni ribiz

Ribes aureum

 

0154010-009

Modra kozokrvina

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Crvena borovnica / borovnica malih plodova

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Josta

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Lamarckova merala

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Bobice mirte

Myrtus communis

 

0154010-014

Australski ribiz

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Europska brusnica / crvena borovnica

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Brusnica

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Bobice gaulterije

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Pasji trn / vučji trn

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Snježna merala

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Čileanska guava

Ugni molinae

 

0154010-021

Sjevernoamerički crni ogrozd

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Druge vrste i hibridi rodova Ribes i Vaccinium koje nisu drugdje spomenute

 

0154020

Brusnice

 

0154020-001

Nordijska kupina

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Mahunice

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Emu jabuka / kunzea

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Mičela

Mitchella repens

 

0154020-008

Mahovnica

Vaccinium oxycoccus

0154080

Bobice bazge

 

0154080-001

Morela / kineska jagoda

Morella rubra

 

0154080-002

Šeferdija

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Maklura bobice

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Bobice patuljaste bazge

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Bobice bekovine

Viburnum opulus

 

0154080-006

Bobice bijelog gloga

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Bobice crvenog gloga

Crataegus laevigata; sinonim: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Plodovi false

Grewia asiatica

 

0154080-009

Bobice sizigija

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Bobice planinske oskoruše/jarebike

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Bobice joholisne merale

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Dafina / ruska maslina

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Obična oskoruša

Sorbus domestica

0161010

Datulje

 

0161010-001

Açaí bobice / euterpe bobice

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Tukuma palma

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Dum palma

Hyphaene thebaica

0161030

Stolne masline

 

0161030-001

Crna kanarij maslina

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Bijela kanarij maslina

Canarium album

 

0161030-003

Pustinjska datulja

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumkvati

 

0161040-001

Limekvat

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Kumkvat marumi

Fortunella japonica

 

0161040-003

Kumkvat nagami

Fortunella margarita

 

0161040-990

Druge vrste i hibridi roda Fortunella koji nisu drugdje spomenuti

 

0161050

Karambole

 

0161050-001

Spondija

Spondias cytherea

 

0161050-002

Indijski ogrozd

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babako

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Indijski orah

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Indijska žižula

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jabotikaba

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malezijska vodena jabuka

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Malezijska spondija

Spondias pinnata

 

0161050-010

Maprang/ganardija

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natal šljiva / karisa

Carissa macrocarpa; sinonim: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Ružina vodena jabuka

Syzygium jambos

 

0161050-014

Šljiva mombin

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santol

Sandoricum koetjape

0161070

Jamun

 

0161070-001

Acerola

Malpighia glabra

 

0161070-002

Obična planika

Arbutus unedo

 

0161070-003

Kamu kamu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karanda

Carissa carandas

 

0161070-005

Rajska šljiva

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Pitanga / brazilska trešnja

Eugenia dombeyi; sinonim: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Mombinska šljiva

Spondias mombin

 

0161070-008

Javanska jabuka

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Otehaite

Phyllanthus acidus; sinonim: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Kokoloba

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Surinamska trešnja / pitanga

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vodena jabuka

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Močvarna vodena jabuka

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Gvinejska vodena jabuka

Syzygium guineense

0162020

Liči

 

0162020-001

Longan

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak

Salacca zalacca; sinonim: Salacca edulis

 

0162020-004

Genip

Melicoccus bijugatus

0162030

Marakuje

 

0162030-001

Izdužena marakuja

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Velika marakuja

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Slatka marakuja

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Monstera

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Zvjezdasta marakuja

Passiflora alata

0162040

Indijske smokve / plodovi kaktusa

 

0162040-001

Pitaja / zmajevo voće

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Crvena pitaja

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Plodovi saguara

Carnegiea gigantea

0162060

Virginijski draguni / Virginijski kakiji

 

0162060-001

Crna sapota

Diospyros digyna

 

0162060-002

Zelena sapota

Pouteria viridis

 

0162060-003

Bijela sapota

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Žuta sapota

Pouteria campechiana

0163010

Avokado

 

0163010-001

Avokado za proizvodnju ulja

Persea americana

0163020

Banane

 

0163020-001

Cavendish banana

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Patuljasta banana

Musa acuminata

 

0163020-005

Banana za kuhanje

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaje

 

0163040-001

Ekee jabuka

Blighia sapida

 

0163040-002

Fejioa

Acca sellowiana; sinonim: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostin

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Ekvadorska jabuka

Solanum quitoense

 

0163040-006

Indijanska banana / asimina

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamariljo

Cyphomandra betacea; sinonim: Solanum betaceum

0163060

Tropske jabuke

 

0163060-001

Drvena jabuka

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Sapota

Pouteria sapota

 

0163060-004

Jagua

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasan

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodilja/manilkara

Manilkara zapota

 

0163060-008

Ljuskasta anona

Annona squamosa

 

0163060-009

Mrežasta anona

Annona reticulata

0163070

Guave

 

0163070-001

Gvinejska guava

Psidium guineense

 

0163070-002

Peruanska guava

Psidium cattleianum; sinonim: Psidium littorale

 

0163070-003

Kostarikanska guava

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Sartrova guava

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Para guava

Psidium acutangulum

0163090

Kruhovci

 

0163090-001

Nangka

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Druge vrste roda Artocarpus koje nisu drugdje spomenute

 

0200000

0211000

Podskupina

(a)

krumpiri

 

0211000-001

Plavi krumpir

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kasave/manioke

 

0212010-001

Plavi taro

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Indijska kana

Canna indica; sinonim: Canna edulis

 

0212010-003

Čajota

Sechium edule

 

0212010-004

Taro

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Australski taro

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Korijen đavoljeg jezika

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Karipsko zelje

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Bljuštevi

 

0212030-001

Amazonski jam

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Indijski krumpir

Apios americana

 

0212030-003

Andski jam

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Meksički jam

Pachyrhizus erosus

0212040

Marante

 

0212040-001

Lotosovo korijenje

Nelumbo nucifera

0213020

Mrkve

 

0213020-001

Varijeteti obojanih mrkava

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Mini mrkva

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Hrenovi

 

0213040-001

Korijen maslačka

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Korijen žute širištare

Gentiana lutea

0213050

Čičoke

 

0213050-001

Kineska artičoka

Stachys affinis

0213070

Korijeni peršina

 

0213070-001

Korijen anđelike

Angelica archangelica

 

0213070-002

Korijen prugaste bedrenike

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Korijen ljupčaca

Levisticum officinale

 

0213070-004

Korijen koprive

Urtica dioica

 

0213070-005

Druge vrste roda Urtica koje nisu drugdje spomenute

 

 

0213070-006

Lukovičasta krabljica

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Rotkve

 

0213080-001

Crna rotkva / povrtnica

Raphanus sativus

 

0213080-002

Japanska rotkva

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Korijen mace

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Rotkvica

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Slatki lišnjačić

Cyperus esculentus

0213090

Turovci / bijeli korijeni

 

0213090-001

Obični čičak

Arctium lappa

 

0213090-002

Korijen repuška

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Španjolski zmijak / crni korijen

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Vodeni grešun

Sium sisarum

 

0213090-005

Španjolska dragušica

Scolymus hispanicus

0213110

Repa

 

0213110-001

Gomoljasta gorušica

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Češnjaci

 

0220010-001

Krivolisni češnjak

Allium obliquum

0220020

Crveni luk

 

0220020-001

„Cipollotto Nocerino PDO”

Allium cepa, skupina luka

 

0220020-002

Luk biserac

Allium ampeloprasum ampeloprasum, skupina poriluka; sinonim: Allium porrum

 

0220020-003

Kineski češnjak

Allium chinense

 

0220020-004

Srebrenac

Allium cepa, skupina luka

0220030

Ljutike

 

0220030-001

Luk kozjak

Allium oschaninii

 

0220030-002

Perzijski luk kozjak

Allium stipitatum

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220040-001

Slatki luk

Allium ×proliferum; sinonim: Allium cepa var. proliferum

0231010

Rajčice

 

0231010-001

Mjehurica

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Peruanska jagoda / peruanski mjehurac

Physalis peruviana

 

0231010-003

Cherry rajčica / trešnjar rajčica

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Patuljasta peruanska jagoda

Physalis grisea; sinonim: Physalis edulis

 

0231010-005

Goji bobice

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Bodljikava rajčica

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Kruškolika rajčica

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Ljuskava rajčica

Physalis philadelphica

0231020

Paprike

 

0231020-001

Feferoni

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Patlidžani

 

0231030-001

Afrički patlidžan

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Etiopski patlidžan

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Gorka rajčica

Solanum incanum

 

0231030-005

Divlji patlidžan

Solanum torvum

0232010

Krastavci

 

0232010-001

Armenski krastavac

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Indijski žuti krastavac

Cucumis sativus

0232020

Mali krastavci za kiseljenje

 

0232020-001

Anguria krastavac / zapadnoindijski krastavac

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Tikvice

 

0232030-001

Tikvica lufa

Luffa acutangula

 

0232030-002

Tikva vodenjača

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Čajota

Sechium edule

 

0232030-004

Bršljanolisna tikva

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parval

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Zmijska buča

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Gorka dinja

Momordica charantia

 

0232030-008

Ljetne tikve / tikvice / zvjezdaste tikvice / žute tikvice / izdužene tikve

Cucurbita pepo

0233010

Dinje

 

0233010-001

Kivano / bodljikava dinja

Cucumis metuliferus

0233020

Bundeve

 

0233020-001

Bundeva šećerka

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Vosak tikva / zimska dinja

Benincasa hispida

 

0233020-003

Zimske tikve / tikvice / buče (kasni varijeteti)

Cucurbita maxima

0234000

Podskupina

(d)

Slatki kukuruz

 

0234000-001

Mini kukuruz

Zea mays

0241010

Brokula

 

0241010-001

Talijanska brokula / Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Kineska brokula

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Choi sum (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini / raab brokula

Brassica rapa, skupina rapina

0241020

Cvjetača

 

0241020-001

Šenon

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Glavati kupus

 

0242020-001

Kupus šiljatih glavica

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Crveni kupus

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kelj pupčar

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Bijeli kupus

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Pekinški kupus

 

0243010-001

Kineski plosnati kupus

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Smeđa gorušica

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Kineska raštika

Brassica chinensis

 

0243010-006

Listovi postrne repe (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Kelj

 

0243020-001

Raštika

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Stočni kelj

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Veliki stočni kelj

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Listovi korabe (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Sibirski kelj

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Trochunda / portugalski kelj

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Matovilac

 

0251010-001

Talijanski matovilac

Valerianella eriocarpa

0251020

Salata

 

0251020-001

Salata kristalka

Lactuca sativa, skupina salate kristalke

 

0251020-002

Lisnata salata

Lactuca sativa, skupina lisnate salate

 

0251020-003

Salata glavatica

Lactuca sativa, skupina salate putarice

 

0251020-004

Rimska salata / marula

Lactuca sativa, skupina rimske salate

0251030

Širokolisna endivija

 

0251030-001

Kudrava endivija

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Maslačak

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Katalonski radič / cikorija

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radič / crvenolisna cikorija

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Slatkasta cikorija

Cichorium intybus, skupina slatkaste cikorije

 

0251030-006

Divlja cikorija

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Vrtne grbice te ostale klice i izdanci

 

0251040-001

Klice lucerne

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Klice kineskog vlasca / krupnoglavog češnjaka / češnjakovog vlasca

Allium tuberosum

 

0251040-003

Klice brokule

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Klice japanske rotkve

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Izdanci đumbira

Zingiber officinale

 

0251040-006

Klice mungo graha

Vigna radiata

 

0251040-007

Izdanci i klice graška

Pisum sativum

 

0251040-008

Klice rukole

Eruca sativa

 

0251040-009

Klice soje

Glycine max

 

0251040-010

Izdanci i klice suncokreta

Helianthus annuus

 

0251040-011

Pšenična trava

Triticum aestivum

 

0251040-990

Ostale vrste namijenjene proizvodnji klica ili izdanaka

 

0251060

Rikola

 

0251060-001

Divlja rikola

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251080-001

Blitva

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Širokolisna endivija

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Smeđa gorušica

Brassica juncea

 

0251080-004

Salata

Lactuca sativa

 

0251080-005

Špinat

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Ostale vrste pobrane u fazi mladih listova

 

0252010

Špinat

 

0252010-001

Šćir / kineski špinat

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Cestrum/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonije

Vernonia spp.

 

0252010-008

Listovi mletačkog graha

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Listovi kasave

Manihot esculenta

 

0252010-010

Zelenkasti ravan

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Novozelandski špinat

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Vrtna pepeljuga

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Listovi slatkog krumpira

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Karipsko zelje

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Tušt

 

0252020-001

Solna solnjača

Salsola soda

 

0252020-002

Jednogodišnja caklenjača

Salicornia europea

 

0252020-003

Petrovac

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Primorski zvjezdan

Aster tripolium

 

0252020-005

Mrižice

Limonium vulgare

 

0252020-006

Zimski tušt

Montia perfoliata

0252030

Blitva

 

0252030-001

Listovi cikle

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Blitva

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Podskupina

(c )

listovi vinove loze i slične vrste

 

0253000-001

Puzava akacija

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarski špinat

Basella alba

0254000

Podskupina

(d)

potočarke

 

0254000-001

Kineski slak / vodeni slak / vodeni špinat

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Vodena paprat

Marsilea crenata

 

0254000-003

Vodena mimoza

Neptunia oleracea

0255000

Podskupina

(e)

cikorije

 

0255000-001

Listovi maslačka (poticanje izbijanja listova u tami – blanširanje)

Taraxacum sect. Ruderalia; sinonim: Taraxacum officinale

0256020

Vlasac

 

0256020-001

Kineski vlasac / krupnoglavi češnjak / češnjakov vlasac

Allium tuberosum

 

0256020-002

Medvjeđi luk

Allium ursinum

0256030

Listovi celera

 

0256030-001

Anđelika (lišće i peteljka)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Krvara

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Lišće kima

Carum carvii

 

0256030-004

Lišće korijandra

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Lišće meksičkog kotrljana

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Lišće kopra

Anethum graveolens

 

0256030-007

Lišće komorača

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Lišće grozdaste piskavice / grčke djeteline

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Ruta

Ruta graveolens

 

0256030-010

Lišće ljupčaca

Levisticum officinale

 

0256030-011

Bedrenika

Pimpinella major

 

0256030-012

Mala krvara

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Kiselica

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; sinonim: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Mirisna čehulja

Myrrhis odorata

0256040

Peršin

 

0256040-001

Lišće korjenastog peršina

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Kadulja

 

0256050-001

Borač

Borago officinalis

 

0256050-002

Smilje

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Grčka kadulja

Salvia fruticosa; sinonim: Salvia triloba

 

0256050-004

Meksička kadulja

Salvia leucantha

 

0256050-990

Druge vrste i hibridi roda Salvia koji nisu drugdje spomenuti

 

0256060

Ružmarin

 

0256060-001

Santolina / zelena santolina

Santolina rosmarinifolia; sinonim: Santolina virens

0256070

Majčina dušica / timijan

 

0256070-001

Majčina dušica

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Turski mažuran

Origanum onites

 

0256070-003

Afrički čubar

Micromeria biflora; sinonim: Satureja biflora

 

0256070-004

Mirisni timijan

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Mažuran

Origanum majorana; sinonim: Majorana hortensis

 

0256070-006

Iberijski timijan

Thymus mastichina

 

0256070-007

Origano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Čubar / vrtni čubar

Satureja hortensis

 

0256070-009

Sirijski origano

Origanum syriacum

 

0256070-010

Primorski čubar

Satureja montana

0256080

Bosiljak i jestivi cvatovi

 

0256080-001

Metvica/metva

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Gutu kola / centela

Centella asiatica

 

0256080-003

Bergamot metvica

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Korzikanska metvica

Mentha requienii

 

0256080-005

Tikvica (jestivi cvat)

Cucurbita pepo, skupina tikvica

 

0256080-006

Škotska metvica

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Grčki bosiljak / sitnolisni bosiljak

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Pasji bosiljak

Ocimum americanum

 

0256080-009

Sveti bosiljak / tulsi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Matičnjak

Melissa officinalis

 

0256080-011

Limunski bosiljak

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Marulja / gorska metvica

Calamintha nepeta; sinonim: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Gušterov rep

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Neven (jestivi cvat)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Druge vrste roda Tagetes, koje nisu drugdje spomenute

 

 

0256080-017

Dragoljub (listovi i jestivi cvat)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Mirisna metvica

Mentha pulegium

 

0256080-020

Paprena metvica

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Ljekoviti neven (jestivi cvat)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnofila

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Klasasta metvica

Mentha spicata; sinonim: Mentha viridis

 

0256080-024

Azijski bosiljak

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vijetnamska metva

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vodena metvica

Mentha aquatica

 

0256080-990

Drugi jestivi cvatovi

 

 

0256080-991

Druge vrste i hibridi roda Mentha koji nisu drugdje spomenuti

 

0256090

Lovor

 

0256090-001

Lišće karija (curry)

Murraya koeningii; sinonim: Bergera koenigi

 

0256090-002

Lišće kvrgave limete

Citrus hystrix

 

0256090-003

Sijamska kasija / sena

Senna siamea

 

0256090-004

Lišće divljeg betel papra

Piper sarmentosum

0256100

Estragon

 

0256100-001

Astečka trava

Lippia dulcis; sinonim: Phyla dulcis

 

0256100-002

Epazote

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Miloduh/isop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Limunska trava

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Lipija

Lippia graveolens

 

0256100-006

Velika kopriva

Urtica dioica

 

0256100-007

Druge vrste roda Urtica koje nisu drugdje spomenute

 

 

0256100-008

Ruski pelin

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Turan

Stevia rebaudiana

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260010-001

Azuki grah

Vigna angularis

 

0260010-002

Mletački grah

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Bob

Vicia faba (sve podvrste i varijeteti)

 

0260010-004

Grah mahunar niski / grah mahunar visoki / grah zrnaš niski / grah zrnaš visoki

Phaseolus vulgaris (sve podvrste i varijeteti)

 

0260010-005

Lećasta grahorica / romac

Vicia ervilia; sinonim: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guar

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Brazilski grah

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Indijski grah / egipatski grah

Lablab purpureus

 

0260010-009

Grah lima

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Člankovita grahorica

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungo grah

Vigna radiata

 

0260010-012

Kineski grah

Vigna umbellata

 

0260010-013

Monocvjetni grah / turski grah

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Zrna soje

Glycine max

 

0260010-015

Gorki grah

Parkia speciosa

 

0260010-016

Grahorice

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Grah metraš

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260020-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260010-xxx, bez mahuna

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260030-001

Rumena svinduša

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Sjetvena kukavičica

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Slanutak/čičuvarda

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Povrtni grašak / zeleni grašak / grašak šećerac / slatki grašak

Pisum sativum (sve podvrste i varijeteti)

 

0260030-005

Moringa

Moringa oleifera; sinonim: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Kajan

Cajanus cajan

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260040-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260030-xxx, bez mahuna

 

0260050

Leća

 

0260050-001

Bijela vučika

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Šparoge

 

0270010-001

Hmelj povijač

Humulus lupulus

0270020

Karde

 

0270020-001

Peteljke borača

Borago officinalis

0270050

Artičoke

 

0270050-001

Cvjetovi bananovca

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

hibridi Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Poriluci

 

0270060-001

Egipatski poriluk

Allium kurrat; sinonim: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Kultivirane gljive

 

0280010-001

Plemenita pečurka / šampinjon

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Kukuruzna snijet

Ustilago maydis

 

0280010-003

Baršunasta panjevčica

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Lipka

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Pečurka s hreka / uho

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Nameko gljiva

Pholiota nameko

 

0280010-008

Bukovača

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Slamnjača / slamnata gljiva

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Resasti igličar / lavlja griva

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Šitake / shiitake

Lentinula edodes

 

0280010-012

Shimeji gljive

Hypsizygus tessulatus; sinonim: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Srebrna drhtalica

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Modrikača / modra koturnica

Clytocibe nuda; sinonim: Lepista nuda

 

0280010-990

Druge kultivirane gljive

 

 

0280010-991

Druge vrste roda Pleurotus koje nisu drugdje spomenute

 

0280020

Divlje gljive

 

0280020-001

Pravi vrganj

Boletus edulis

 

0280020-002

Lisičarke

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Prosenjak

Hydnum repandum

 

0280020-004

Mrka trubača

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Smrčci

Morchella spp.

 

0280020-006

Crna jelen-gljiva

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Bijeli tartuf

Tuber magnatum

 

0280020-008

Đurđevača

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Vilin klinčac

Marasmius oreades

 

0280020-010

Ljetna gomoljača

Tuber aestivum; sinonim: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Druge divlje gljive

 

 

0280020-991

Druge vrste roda Tuber koje nisu drugdje spomenute

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0280990-001

Islandski lišaj

Cetraria islandica

 

0280990-990

Druge mahovine i lišajevi

 

0290000

Skupina

Alge i prokariotski organizmi

 

0290000-001

Karagen alge / irska mahovina

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu alge

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Druge alge

 

 

0290000-991

Drugi prokariotski organizmi

 

0300000

0300010

Grah

 

0300010-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260010-xxx, posušene sjemenke

 

0300030

Grašak

 

0300030-001

Vrste popisane s brojčanim oznakama 0260030-xxx, posušene sjemenke

 

0400000

0401060

Sjeme uljane repice

 

0401060-001

Sjemenke rotkve

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Sjemenke postrne repe

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Soja

 

0401070-001

Sjemenke moringe

Moringa oleifera; sinonim: Moringa pterygosperma

0401100

Bučine sjemenke

 

0401100-001

Sjemenke lubenice

Citrullus vulgaris; sinonim: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Ostale sjemenke vrste porodice Cucurbitaceae koje nisu drugdje spomenute

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401110-001

Sjemenke ošljebada

Silybum marianum

 

0401110-002

Crnačko sjeme / gizotija

Guizotia abyssinica

0401120

Sjemenke borača

 

0401120-001

Sjemenke bijele biserke

Buglossoides arvensis; sinonim: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Sjemenke noćurka

Oenothera biennis

 

0401120-003

Sjemenke tuska

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Sjemenke perile

Perilla frutescens

 

0401120-006

Sjemenke trputaste lisičine

Echium plantagineum

0401150

Ricinus

 

0401150-001

Sjemenke grožđa

Vitis vinifera

 

0401150-002

Sjemenke pasjeg trna / vučjeg trna

Hippophaë rhamnoides

0402020

Koštice uljne palme

 

0402020-001

Orah argana

Argania spinosa

 

0402020-002

Orah babasu palme

Attalea speciosa; sinonim: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Orah jojobe

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Orah shea drva / vitelarija

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500020-001

Šćir/ štir

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Kaniwa

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Kvinoja / čileanska loboda

Chenopodium quinoa

0500030

Kukuruz

 

0500030-001

Kukuruz tvrdunac

Zea mays var. indurata

0500040

Proso

 

0500040-001

Crna svračica

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanarska trava

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Afričko proso

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Talijansko proso / klipatski muhar

Setaria italica

 

0500040-005

Jobove suze

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Indonezijsko proso

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Biserno proso

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Tef

Eragrostis tef

 

0500040-009

Bijela svračica

Digitaria exilis

0500060

Riža

 

0500060-001

Afrička riža

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hybrid Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Divlja riža

Zizania aquatica

0500080

Sirak

 

0500080-001

Krmni sirak

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sudanska trava

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Druge vrste roda Sorghum koje nisu drugdje spomenute

 

0500090

Pšenica

 

0500090-001

Tvrda pšenica

Triticum turgidum subsp. durum; sinonim: Triticum durum

 

0500090-002

Jednozrna pšenica

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Dvozrna pšenica

Triticum turgidum subsp. dicoccon; sinonim: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Khorasan pšenica / orijentalna pšenica

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Pir krupnik

Triticum aestivum subsp. spelta; sinonim: Triticum spelta

 

0500090-006

Pšenoraž/tritikale

×Triticosecale

 

0500090-990

Druge vrste roda Triticum koje nisu drugdje spomenute

 

0600000

0631030

Ruža

 

0631030-001

Badem

Amygdalus communis; sinonim: Prunus dulcis

 

0631030-002

Metvulja

Monarda didyma

 

0631030-003

Gorka naranča

Citrus aurantium

 

0631030-004

Obični bagrem

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Bubica

Antennaria dioica

 

0631030-006

Krizantema

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Cimet

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Muškatna kadulja

Salvia sclarea

 

0631030-009

Različak

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Jaglac/primula

Primula veris

 

0631030-011

Tratinčica

Bellis perennis

 

0631030-012

Žutilovka/žutilica

Genista tinctoria

 

0631030-013

Crna bazga

Sambucus nigra

 

0631030-014

Divlji mak

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Divizma/lopuh

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Glog

Crataegus spp.

 

0631030-017

Vrijesak

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Ružičasti sljez

Alcea rosea; sinonim: Althaea rosea

 

0631030-019

Divlji kesten

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Divlji kokotić

Consolida regalis; sinonim: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavanda

Lavandula angustifolia; sinonim: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Crni sljez

Malva sylvestris

 

0631030-023

Končara

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Divizma

Verbascum spp.

 

0631030-025

Naranča

Citrus sinensis

 

0631030-026

Božur

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Crvena djetelina

Trifolium pratense

 

0631030-028

Sveti lotus

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Šafranika

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Žuto smilje

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Gospina trava

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Suncokret

Helianthus annuus

 

0631030-033

Slatka maslina / osmantus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Mirisna ljubica

Viola odorata

 

0631030-035

Bijela mrtva kopriva

Lamium album

 

0631030-036

Stolisnik

Achillea millefolium

 

0631030-037

Kananga

Cananga odorata

0632010

Jagoda

 

0632010-001

Bijeli pelin

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Petrovac/turika

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Lucerna

Medicago sativa

 

0632010-004

Aloa (gel listova)

Aloë barbadensis; sinonim: Aloë vera

 

0632010-005

Alpska vrkuta

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Zimzelena medvjetka

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Šumska borovnica

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Breza

Betula pendula

 

0632010-009

Gorka naranča

Citrus aurantium

 

0632010-010

Kupina

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldovac

Peumus boldus

 

0632010-012

Barozma

Barosma betulina; sinonim: Agathosma betulina

 

0632010-013

Heljda

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Mačja metvica

Nepeta cataria

 

0632010-015

Kičica

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Tarant

Swertia chirata

 

0632010-017

Muškatna kadulja

Salvia sclarea

 

0632010-018

Obična crvotočina

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Ljekovita čestoslavica

Veronica officinalis

 

0632010-020

Sporiš/verbena

Verbena officinalis

 

0632010-021

Različak

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Europska brusnica

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Damiana

Turnera diffusa

 

0632010-026

Usjevna kacigarka

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Rudbekije

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Crna bazga

Sambucus nigra

 

0632010-031

Eukaliptus

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Očanica

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Poljska preslica

Equisetum arvense

 

0632010-034

Rusnica

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Ljekoviti orlovac

Galega officinalis

 

0632010-036

Korijen ružice

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Zlatnica

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Puzava dobričica

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Srebrna svilenica

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Dlakava kilavica

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Glog

Crataegus spp.

 

0632010-042

Lješnjak

Corylus avellana

 

0632010-043

Maćuhica

Viola tricolor

 

0632010-044

Vrijesak

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Konoplja

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Blaženak

Geum urbanum

 

0632010-048

Blaženi čkalj

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Marulja

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Divlji kesten

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Očist

Sideritis spp.

 

0632010-052

Jiaogulan

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Oputina

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Vrkuta

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Australska mirta

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Citronovac

Lippia triphylla; sinonim: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lipa

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; sinonim: Tilia argentea

 

0632010-060

Crni sljez

Malva sylvestris

 

0632010-061

Bijeli sljez

Althaea officinalis

 

0632010-062

Končara

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Bijela imela

Viscum album

 

0632010-064

Moldavska zmajeglavka

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Divlji pelin

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Dud (bijeli i crni)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Divizma

Verbascum spp.

 

0632010-069

Obična smreka

Picea abies

 

0632010-070

Zob

Avena sativa

 

0632010-071

Maslina

Olea europaea

 

0632010-072

Papaja

Carica papaya

 

0632010-073

Pasiflora

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Banana za kuhanje

Plantago major

 

0632010-075

Malina (crvena i žuta)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Crvena djetelina

Trifolium pratense

 

0632010-077

Trputac / suličasti trputac

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Bušin

Cistus incanus; sinonim: Cistus creticus; sinonim: Cistus villosus

 

0632010-079

Rimski pelin

Artemisia pontica

 

0632010-080

Rusomača

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Guščarski petolist / guščarski petoprst

Potentilla anserina

 

0632010-082

Gola kilavica

Herniaria glabra

 

0632010-083

Gorkasti pelin

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Gospina trava

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Kineska slatka kupina

Rubus chingii var. suavissimus; sinonim: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Slatka naranča

Citrus sinensis

 

0632010-087

Modra piskavica

Trigonella caerulea; sinonim: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Mirisna broćika / mirisni broć

Galium odoratum

 

0632010-089

Vratić

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Čajevac

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Obični lanilist

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Orah

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Bijela mrtva kopriva

Lamium album

 

0632010-095

Šumski kravojac / šumska anđelika

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Divlja jagoda

Fragaria vesca

 

0632010-097

Uskolisna vrbolika

Epilobium angustifolium; sinonim: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Sjevernoamerička lijeska

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Ljekoviti čistac

Stachys officinalis; sinonim: Betonica officinalis

 

0632010-100

Stolisnik

Achillea millefolium

 

0632010-101

Broćika / broć

Galium verum

 

0632010-102

Ljekoviti kokotac

Melilotus officinalis

0632020

Rooibos

 

0632020-001

Ciklopija

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Mate čaj / maté

 

0632030-001

Ginko

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Noni

Morinda citrifolia

0633010

Odoljen

 

0633010-001

Raznobojna perunika

Iris versicolor

 

0633010-002

Mirisni iđirot

Acorus calamus

 

0633010-003

Pirika

Elymus repens; sinonim: Agropyron repens

 

0633010-004

Jaglac/primula

Primula veris

 

0633010-005

Rudbekije

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Oman

Inula helenium

 

0633010-009

Mirisni ruj

Rhus aromatica

 

0633010-010

Korijen ružice

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Blaženak

Geum urbanum

 

0633010-012

Bijeli sljez

Althaea officinalis

 

0633010-013

Meksički odoljen

Valeriana edulis subsp. procera; sinonim: Valeriana procera

 

0633010-014

Bedrenika

Pimpinella major

 

0633010-015

Ratanijin korijen

Krameria lappacea; sinonim: Krameria triandra

 

0633010-016

Tetivike

Smilax spp.

 

0633010-017

Američki krestušac

Polygala senega

 

0633010-018

Uspravni petoprst / petoprsti srčenjak

Potentilla erecta

 

0633010-019

Šumski kravojac / šumska anđelika

Angelica sylvestris

0633020

Ginseng

 

0633020-001

Sibirski ginseng

Eleutherococcus senticosus; sinonim: Acanthopanax senticosus

0639000

Podskupina

(d)

svi drugi dijelovi biljke

 

0639000-001

Indijski trputac (sjemenke, ljuske)

Plantago ovata

 

0639000-002

Prava kamilica (sjemenke)

Matricaria recutita; sinonim: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Trešnja (slatka) (peteljke)

Cerasus avium; sinonim: Prunus avium

 

0639000-004

Kininovac (kora)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; sinonim: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Pravi kakaovac (ljuske)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Kundurango (kora)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Klekovina (izdanci)

Pinus mugo

 

0639000-009

Jela (izdanci)

Abies spp.

 

0639000-010

Buhačica (sjemenke)

Plantago afra; sinonim: Plantago psylium

 

0639000-011

Mirisni ruj (kora)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (sjemenke)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Crveni hibiskus / kineska sljezolika (sjemenke)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Divlji kesten (sjemenke, kora)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Borovica (kora, drvo, izdanci)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapacho (kora)

Handroanthus impetiginosus; sinonim: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Sveto drvo (kora, drvo)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Peršin (plodovi)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Kasija (plodovi)

Cassia fistula

 

0639000-020

Prosti gorkun (kora, drvo)

Quassia amara

 

0639000-021

Crveni sandalovac (kora, drvo)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Sapunovac (kora)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Višnja (peteljke)

Cerasus vulgaris; sinonim: Prunus cerasus

 

0639000-024

Slatki kukuruz (vršci tučka, vratovi tučka)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Šumski kravojac / šumska anđelika (plodovi)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Sjevernoamerička lijeska (kora)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Druge biljne vodene tinkture svih ostalih dijelova biljke

 

0640000

Skupina

Kakao u zrnu

 

0640000-001

Kola orasi

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Skupina

Rogač

 

0650000-001

Jengkol

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Crni kim

 

0810020-001

Pitoma mohunjica

Nigella sativa

0810030

Celer

 

0810030-001

Anđelika

Angelica archangelica

 

0810030-002

Ljupčac

Levisticum officinale

0810040

Korijandar

 

0810040-001

Meksički korijandar

Eryngium foetidum

0810070

Komorač

 

0810070-001

Gorki komorač

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Slatki komorač

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muškatni oraščić

 

0810090-001

Annatto

Bixa orellana

 

0810090-002

Kukui

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Sjeme akacije

Acacia spp.

0820020

Sečuanski papar

 

0820020-001

Japanski papar

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Uzazi

Zanthoxylum tessmannii; sinonim: Fagara tessmannii

0820030

Kim

 

0820030-001

Ajowan

Trachyspermum ammi

0820040

Kardamom

 

0820040-001

Mažuran

Origanum majorana; sinonim: Majorana hortensis

 

0820040-002

Zvjezdoliki anis

Illicium verum

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820060-001

Brazilski papar

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Papar kubeba

Piper cubeba

 

0820060-003

Gvinejski papar

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Dugi papar

Piper longum

 

0820060-005

Peruanski papar

Schinus molle

 

0820060-006

Sumak

Rhus coriaria

 

0820060-007

Ašantijev papar

Piper guineense

0820070

Vanilija

 

0820070-001

Polinezijska vanilija

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Zrnje tonkovca

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Zapadnoindijska vanilija

Vanilla pompona

0830010

Cimet

 

0830010-001

Kasija

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; sinonim: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Đumbir

 

0840020-001

Kineski đumbir

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Mali galangal

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Aromatični đumbir / pješčani đumbir

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Tajlandski đumbir

Alpinia galanga

 

0840020-005

Korijen wasabija

Eutrema wasabi; sinonim: Eutrema japonica

0840030

Kurkuma

 

0840030-001

Azant

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Indonezijska kurkuma

Curcuma zanthorrhiza; sinonim: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Indijsko gorko korijenje

Curcuma zedoaria

0850010

Klinčić

 

0850010-001

Pupoljci kasije

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; sinonim: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapari

 

0850020-001

Plodovi dragoljuba

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Šećerne trske

 

0900020-001

Listovi agave

Agave spp.

 

0900020-002

Stabljika slatkog sirka

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Korijeni cikorije

 

0900030-001

Slatka paprat/oslad/sladić

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Yacon (korijen)

Smallanthus sonchifolius

0900990

Ostalo

 

0900990-001

Breza (drvni sok)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Crni jasen (drvni sok)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Javor (drvni sok)

Acer spp.

 

0900990-004

Palma (drvni sok)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Druge biljke bogate šećerom

 

1000000

1011000

Podskupina

(a)

svinje

 

1011000-001

Divlja svinja (iz uzgoja)

Sus scrofa ferus

1012000

Podskupina

(b)

goveda

 

1012000-001

Američki bizon

Bison bison

 

1012000-002

Banteng / javansko govedo

Bos javanicus

 

1012000-003

Vodeni bivol

Bubalus arnee bubalis

 

1012000-004

Europski bizon

Bison bonasus

 

1012000-005

Gajal

Bos gaurus frontalis

 

1012000-006

Jak (domaći)

Poëphagus mutus grunniens

 

1012000-007

Zebu

Bos taurus indicus

 

1012000-990