29.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 199/46


Ispravak Provedbene odluke vijeća 2014/151/ZVSP оd 21. ožujka 2014. o provedbi Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

( Službeni list Europske unije L 86 od 21. ožujka 2014. )

Stranica 31., Prilog, treći unos, prvi stupac:

umjesto:

„Matviyenko, Valentina Ivanova”

treba stajati:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna”.